Fejlesztések a régióban 2007–2013 2007/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Turizmus

Fejlesztések a régióban 2007–2013 2007/5

IX. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Dr. Debreczeni Ferenc igazgató Észak-alföldi Regionális Fejlesztési ÜgynökségAz Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tavaly november 17-i ülésén elfogadta az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) végleges változatát, amely 269,64 milliárd Ft fejlesztési forrás felhasználását teszi lehetővé a 2007–2013- as költségvetési időszakban. A kormány ezt követően, december 6-án jóváhagyta az operatív programot.

 

 

A régió sorsát, jövõjét befolyásoló dokumentumok hivatalosan 2006. december 20-án kerültek Brüsszelbe, az Európai Bizottsághoz, amely azt 2007. augusztus 1-jén jóváhagyta.

 

A jóváhagyott dokumentum letölthetõ a www.eszakalfold.hu honlapról.

 

Az Észak-alföldi Operatív Program

 

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól kapott felhatalmazás alapján – az országos tervezési folyamathoz igazodva – dolgozta ki az Észak-alföldi Operatív Programot. Az operatív program szerkezetét és az egyes fejezetek tartalmi követelményeit az Európai Unió elõírásai és ajánlásai határozták meg. A program ennek megfelelõen sokkal inkább stratégiai, mintsem részletezõ dokumentum (pl. a prioritások alatti intézkedések részletes leírása nem része az operatív programnak).

 

A támogatási területek ágazati-regionális lehatárolásainak megfelelõen az ÉAOP nem tartalmazza a régió fejlesztési szükségleteinek egészét, csak a lehatárolások eredményeképpen regionális kompetenciába sorolt fejlesztési területeket. Így a regionális operatív programok tartalmi elemei átfogóan az alábbiak:

 

  • a regionális gazdasági versenyképesség javítása, a helyi jelentõségû üzleti infrastruktúra és a gazdasági hálózatok erõsítése, üzleti tanácsadás;
  • a régiók turisztikai potenciáljának, szabadidõ- gazdaságának hasznosítása, a természeti és kulturális örökség térségi megõrzése;
  • a térségi kisléptékû közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése a vidéki és periférikus térségek elérhetõségének javítása érdekében;
  • térségi és helyi környezeti fejlesztések;
  • települési infrastruktúrafejlesztés (URBAN- típusú integrált településfejlesztési programok);
  • a humán és kulturális infrastruktúra fejlesztése, a közszolgáltatások hatékony és racionális térségi ellátásának biztosításához kapcsolódó infrastruktúra bõvítése;
  • regionális, integrált térségi programok és kiemelt térségi, tematikus integrált fejlesztések.

 

A regionális akcióterv

 

A regionális akcióterv rövidebb idõtávban gondolkodik, és ez tartalmazza a részleteket. A 2007–2013 idõszakban nem kötelezõ az operatív programokhoz programkiegészítõ dokumentumot (Programme Complementary – PC) készíteni, azonban ezen dokumentum helyett – hazai döntés alapján – el kell készíteni az akcióterveket 2 éves (a 2007–2013-as hétéves idõszakra 2-2-3 éves) periódusonkénti bontásban. Ezek az operatív programnál részletesebbek, de még nem tartalmaznak egészen pályázati kiírás szintû információkat az operatív programok prioritásainak és intézkedéseinek végrehajtásáról.

 

Az elsõ 2 éves akcióterv mutatja be a prioritások és az intézkedések sorát, s sorolja fel részletesen a támogatható tevékenységeket. Meghatározza például a kedvezményezettek körét is, de már bemutatja részletesen az alkalmazni kívánt támogatási konstrukciókat, a jogosultsági és kiválasztási kritériumokat, a támogatási intenzitást is.

 

Az akcióterv szerkezete a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: ROP IH) elõírásai alapján módosult, az intézkedés szintje eltûnt, így az alábbi hierarchikus szerkezetben épül fel:

 

1. Prioritás

1.1.1. Konstrukció

1.1.1. A) komponens

 

A tervezési munka során folyamatos tematikus egyeztetések zajlottak a ROP IH szervezésében, amelyeken iránymutatást nyújtottak az egyes témák/konstrukciók/ komponensek tartalmi elemeinek kidolgozásához, esetenként egységesítéséhez.

 

A 2007–2008-as idõszakra szóló regionális akcióterv támogatási területei (konstrukciói) az ÉAOP-ban megfogalmazott öt prioritásból vezethetõk le.

 

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

A prioritás támogatja az üzleti háttér fejlesztését (ipari parkok és területek, inkubációs fejlesztések), a vállalkozások és a régió szereplõinek együttmûködését, az innovációs potenciál fejlesztését, a kis- és középvállalkozások számára nyújtott tanácsadást. (Pályázati konstrukciókat lásd a táblázatban.)

 

2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztés

A prioritás támogatja a turisztikai attrakciók fejlesztését, elsõsorban a gyógy- és termálfürdõk fejlesztését, a természeti értékekre alapozott öko- és aktívturizmus fejlesztését, kulturális, rendezvény- és sportturizmus fejlesztését. Támogatás nyújtható a kereskedelmi szálláshelyek, valamint a turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek fejlesztéséhez. (Pályázati konstrukciókat lásd a táblázatban.)

 

3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása

A prioritás támogatja a 4 és 5 számjegyû utak, önkormányzati utak fejlesztését, hivatásforgalmú kerékpárutak építését, valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését. (Pályázati konstrukciókat lásd a táblázatban.)

 

4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése

A prioritás támogatja az oktatás, nevelés, egészségügyi alap- és járóbeteg-ellátás, szociális ellátás intézményeinek infrastrukturális fejlesztését, a közösségi célú intézmények fejlesztését, valamint a közintézmények akadálymentesítését. (Pályázati konstrukciókat lásd a táblázatban.)

 

5. prioritás: Térségfejlesztés

A prioritás támogatja a régió városainak és 5000 fõnél nagyobb népességszámú falvak városfejlesztési akcióit, környezetvédelmi fejlesztéseket a zaj- és levegõvédelem, belvízvédelem, hulladéklerakók rekultivációja és a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése területén. Támogathatók továbbá a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását növelõ fejlesztések. (Pályázati konstrukciókat lásd a táblázatban.)

 

Az akcióterv végleges változatát 2007. június 27-én tárgyalta és fogadta el az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács. Az akciótervet a tanács jóváhagyását követõen tárgyalta a Monitoring Bizottság, az OP Tárcaközi Koordinációs Bizottság, a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT), a Gazdasági Kabinet. A kormány 2007. július 25-én tárgyalta és fogadta el a – rövidített, kormánysablon szerinti – regionális akcióterveket. (A kormánysablon véglegesítése során történt változásokat átvezettük a RAT-ban, a dokumentumok letölthetõk a www.eszakalfold. hu honlapról.)

 

A pályázati kiírások ütemezése:

A pályázati kiírások ütemezése

A pályázati kiírások ütemezése

A pályázati kiírások ütemezése

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu