Fejlesztések, beruházások Tiszalökön 2007/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Fejlesztések, beruházások Tiszalökön 2007/5

IX. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Mező József jegyző TiszalökAz infrastrukturális fejlesztések, elsősorban a közel 900 millió Ft-os költséggel megvalósuló szennyvízberuházás során, utolsóként a megye városai közül, egy korszerű, 550 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep, 8,3 km hosszú szennyvízcsatorna-hálózat és 10 db átemelő szivattyútelep építésére került sor.

 

 

Ezzel elértük, hogy a település csatornázottsága 65%-os, Tiszalök belterületén a csatornahálózatra ráköthetõ lakások száma az új beruházással közel 1200 lakóegység és gazdálkodó egység. 545-en kötöttek szerzõdést, és a jelenlegi idõpontban közel 1050 lakás került bekötésre településünkön a szennyvízhálózatra.

 

Kiemelt feladat volt 2003–2004–2005 években az úthálózat felújítása 156 millió Ft-os költséggel, közel 16 km út felújítására került sor, ezzel együtt járdák, térburkolatok és 45 db új parkoló létesült a város különbözõ pontjain.

 

2006 júliusában aláírásra került egy 248 millió Ft-os beruházás Tiszavasvári– Szorgalmatos–Tiszalök között építendõ 7,3 km hosszú kerékpárútra, melybõl településünk részaránya 100 millió Ft. Ennek az átadása 2007. szeptember 21-én volt.

 

Szinte valamennyi önkormányzati fenntartású intézményben – 17 db ilyen van – felújítást végeztünk. A felújítások során gondoskodtunk az épületek akadálymentesítésérõl, megoldottuk az egészségügyi központ lépcsõfelvonó liftjének régóta igényként jelentkezõ beépítését, így elmondhatjuk, hogy intézményeink akadálymentesítése közel 80%-ban megoldásra került.

 

Európai uniós támogatásból valósítottuk meg a városközponti rehabilitációs munkálatokat 162 millió Ft költséggel, melynek során teljes felújításra került a városi mûvelõdési ház korszerû színpadés hangtechnikával, 8 db szélessávú internet használatával, a városi könyvtár és a mellette lévõ épületegység, melybe átköltöztettük a helytörténeti gyûjteményt, a civil szervezetet, és létrehoztunk egy képgalériát, mely jelentõsen emelte az intézmény színvonalát.

 

A hároméves szociális program keretén belül játszóház, 2 db – a mai igényeknek megfelelõ – játszótér, és a szociális szolgáltató központ tevékenységének ellátásához szükséges technikai eszközök kerültek beszerzésre. Ide sorolom egy újabb játszótér pályázati úton történõ elnyerését, melynek megvalósítására 2006-ban került sor.

 

Településünkön megoldottuk 7 db szelektívhulladék-sziget építésével a korszerû hulladékgyûjtést. 4 év alatt közel 4 km hosszúságú járda építésére került sor Tiszalök belterületén, Kisfástanyán és az Újtelepen. 2003-tól folyamatosan fejlesztettük a szabadstrandot, megerõsítettük az élõ Tisza és a szabadstrand közötti elválasztó kõgátat, kialakítottunk egy kempingtábort.

 

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként megszerveztük a tiszalöki mikroközponttal négy település folyamatos orvosi ellátását, és a belsõ ellenõrzési tevékenység végzését. Kistérségi forrásokból beszerzésre került 1 db ügyeleti gépjármû, a rendeletekben elõírt ügyeleti ellátáshoz szükséges valamennyi berendezést, felszerelést biztosítottuk. Tavaly került sor kistérségi forrásból az önkormányzati tulajdonú egészségügyi központ és mentõállomás teljes felújítására, mintegy 6,2 millió Ft költséggel.

 

A pályázatok beadásának feltétele, hogy engedélyes tervekkel rendelkezzünk. Ennek figyelembevételével elkészítettük az idõsek gondozó otthona bõvítési tervét, a mentõállomás bõvítésével egy sürgõsségi betegellátó helyiség építésének terveit. Kész tervekkel rendelkezünk az újtelepi óvodára, és folyamatban van egy 6+1 csoportos tiszalöki központi óvoda és bölcsõde tervezése.

 

Oktatási területen kiemelném az általános iskolában bevezetett alapfokú mûvészeti képzést, melynek során a tanulóifjúság több mint fele vehet részt különféle mûvészeti alapoktatásban.

 

Nagy harcot vívtunk a Teleki Blanka Gimnázium megmentéséért, mely végül sikeres volt. A 2005/2006-os tanévtõl önkormányzati fenntartásba vettük az intézményt. Az intézmény vezetésének javaslatára képviselõ-testületünk folyamatosan módosította az alapító okiratot, melynek alapján bõvítésre kerültek az oktatási, képzési lehetõségek. Ez év szeptemberétõl a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés mellett már szakiskolai szakmunkásképzést is tervezünk bevezetni.

 

2003-ban még nem szerepelt elképzeléseink között a több mint 16 milliárdos állami beruházás, az ún. Keleti Büntetésvégrehajtási Intézet Tiszalökön történõ felépítése. 44 pályázó közül sikerült ezt megnyerni, melynek egyik legnagyobb hozadéka, hogy közel 400 fõt fog foglalkoztatni tervek szerint 2007. október 1-tõl.

 

Szintén a BV-intézet építése kapcsán tárgyalhatunk 2 magánvállalkozóval egy 80–85 lakóegységbõl álló lakópark és üzletsor építésérõl. Ezek a tárgyalások folyamatosak, az elõkészületi munkák, az építési telkek vásárlása, egyesítése folyamatban van, a lakópark tervei készülnek.

 

Sikeres pályázat esetén 5 év alatt kerülne kiépítésre az ipari park, melynek feltétele, hogy ez idõ alatt 500 fõ foglalkoztatását kell megoldani. Elõfordulhat az, hogy elsõ ütemben e címet nem nyerjük el, de ez a pályázat évente beadható, elõbb-utóbb eredményes elbírálásra kerülhet, ugyanis igények vannak, betelepülni szándékozó vállalkozók sokan jelentkeztek és jelentkeznek folyamatosan.

 

Kiemelten kezeltük és újjászerveztük a polgárõrséget, valamint a tûzoltó és környezetvédelmi egyesületet. Biztosítottunk számukra egy gépjármûvet és a tevékenységükhöz szükséges minimális felszereléseket. Említésre méltó az a közel 6 millió Ft-os támogatás, melyet a hollandiai Hardenberg városától kaptunk tûzoltó egyesületünk részére azzal az ígérettel, hogy a közeljövõben egy tûzoltó gépjármûvet biztosítanak városunknak.

 

Településünk önkormányzata minden évben elfogadta a város éves rendezvénytervét, melyben a településen élõ valamennyi korosztály találhatott igényének megfelelõ kulturális programot. Kiemelem az elmúlt évek rendezvényei közül a VII. alkalommal városunkban megrendezésre került Csontváry Nemzetközi Alkotó Tábort, a Mezõgazdasági Kiállítás, Kelet és Városnapokat, valamint a 400 éves évfordulóra megrendezésre került Bocskai-emlékünnepséget, egy Bocskaimellszobor avatásával. ■

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu