GVOP - Tatabánya 2007/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / E-közigazgatás

GVOP – Tatabánya 2007/1

IX. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Balatoni József, Spitzer Zoltán
irodavezető, stratégiai referens
Tatabánya
Megyei Jogú Város Önkormányzata


Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben nyújtott be pályázatot „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása” című kiírásra és azon több mint nyolcvanhárommillió forintot nyert.

A támogatás hetvenöt százalékát az Európai Unió, további huszonöt százalékát a magyar költségvetés fedezi. A város az önerő biztosításához továbbá több mint hétmillió forintot kapott a Belügyminisztériumtól, a teljes projekt költéségéhez az önkormányzat négymillió-hétszázötvenezer forinttal járul hozzá. A támogatásból az önkormányzat honlapot hozott létre (www.tatabinfo.eu), melyen a kis- és középvállalkozások tájékozódhatnak a Polgármesteri Hivatalt érintő információkról. A világhálón elérhetőek a különböző statisztikák és információk Tatabányáról, melyekből a vállalkozások következtethetnek az egyes városrészeken megjelenő fizetőképes kereslet nagyságára. A weboldal ugyanakkor a lakosságnak is segítséget ad a szolgáltatások helyének megtalálásában.

A város közbeszerzésen választotta ki 2005 évben a Daten – Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft a projekt megvalósítására. A projekt megvalósítása 2006. november 30-án fejeződik be. Az előkészítés folyamán a város együttműködött a vállalkozások helyi képviselőivel, hogy minél teljesebb információs bázist tudjanak felhasználni.
Megoldandó problémák
A rendszer jellegéből adódóan a tervezés elején szükséges volt meghatározni azokat az információkat, adatköröket, melyeket a rendszer üzembe állításakor a külső internetes felhasználók, illetve a belső, polgármesteri hivatali felhasználók elérhetnek. A Polgármesteri Hivatal (PH) a kívánt adatkör meghatározásához bevonta a Tatabányán működő vállalkozások, illetve egyéb szervezetek képviselőit.
Ezzel párhuzamosan a Daten-Kontor Kft. elvégezte a pályázati kiírásban szereplő, a PH-nál már működő rendszerek adatköreinek dokumentált felmérését.
E két tevékenység eredményeként meghatározásra kerültek azon adatkörök, melyek elérhetővé váltak az üzembeállított rendszer keretein belül.
A szakrendszerek felmérésekor nagy gondod fektettünk az adat-áramok meghatározására, mivel ezen rendszerekből származó adatokat be kellett emelni az adattárházba, valamint az adatok folyamatos, automatikus frissítésének biztosítása is a projekt céljai között szerepelt.
A fő problémát a szakrendszerek szigetszerű működése, valamint a különböző tárolási formátumok okozták (MS SQL, Pervasive, MS Access, DBase).
Jelentős gondod okozott még, hogy a szakrendszerek, valamint a projekt keretében kialakított térinformatikai modul közötti kapcsolatot a címadatok alapján lehetett megvalósítani. A címadatok viszont a különböző szerkezetben kerültek eltárolásra a szakrendszerekben, ezért az egymásnak megfeleltetésük a későbbiekben komoly munkát igényelt.
A munkánkat nehezítette az is, hogy az érintett szakrendszerekkel kapcsolatban még nem volt Magyarországon befejezett hasonló típusú projekt, így felhasználható tapasztalat sem.
Miután megtörtént az adatbázisok felmérése, a projekt második ütemeként megkezdődhetett a kifejlesztendő rendszer kialakítása. A működést biztosító számítógépes hálózat kiépítésénél fontos szempont volt, hogy a későbbiekben könnyen bővíthető legyen, és a várható igényeket a jövőben is képes legyen maradéktalanul kiszolgálni, ugyanakkor biztosítani kellett a rendszer védelmét az illetéktelen behatolások ellen. Ezért a kialakított rendszer egy saját belső hálózaton üzemel, amely le van választva mind az Internet, mind a PH Intranet hálózata felől, és csak egy tűzfalszerveren keresztül lehet velük kommunikálni.
Egy újabb problémát jelentett a szakrendszerekből átemelendő adatok tárolása és az adatokhoz való hozzáférés jogosultságtól függő biztosítása. Azt a megoldást választottuk, hogy az adatok egy közös belső adatbázisba töltődnek át. Meg kellett oldanunk, hogy a felhasználók ne jussanak hozzá olyan adatösszefüggésekhez, amelyet számukra valamilyen jogszabály nem engedélyez. Ennek érdekében egy szigorú jogosultságkezelés került beépítésre a rendszerbe, amely minden elérhető funkciót külön engedélyezhet az egyes felhasználóknak. Az Internetes felületen is megjelenő publikus adatok áttöltésre kerülnek egy külön adatbázisba, ahol csak teljesen nyilvános adatok tárolódnak, amelyek amúgy is a lakosság teljes köre számára hozzáférhetők. Ezen adatok letöltése ebből az adatbázisból történik. A két adatbázis közötti adatáramlás csak egyirányú, és kizárólag megfelelő jogosultsággal történhet a működtetése.
Fontos volt megoldani, hogy a különböző szakrendszerekben szereplő adatok egymással összerendelhetők legyenek. Az adatok összerendelése minden esetben a címadat alapján történt. Ezek összevetésénél jelentkeztek problémaként a különböző karakterkészletek, a DOS alapú rendszereknél még ékezet nélkül rögzített adatok, az adatbevitel pontatlansága (elírt házszám, utcanév), a rövidítések (Petőfi u, Petőfi S. u, Petőfi Sándor utca). Ezek feloldásához végül egy cím szinonimaszótár került kiépítésre. Ebben az érkező címadatokat összerendeltük az alapnak tekintett népesség-nyilvántartás adataival. Végül a beazonosított címeken keresztül sikerült biztosítani a rendszerek közötti átjárhatóságot, a bennük tárolt adatok összevetésének lehetőségét.
Az utolsó lépésben került sor a KKV-k számára igényelt adatok szakrendszerekből való kinyerésére, valamint az egyéb információk betöltésére, úgy mint közgyűlési rendeletek és határozatok, és az olyan adatok, amelyek nyilvánosságra hozatalát törvény írja elő a PH részére. Itt a fő problémát az adatok mennyisége és az áttöltés időigénye jelentette. Ezzel párhuzamosan zajlott a rendszer próbaüzeme, a közben feltárt hibák kijavítása, a webes felület üzemeltetéséhez szükséges bérelt vonal beszerzése.
Elért eredmények
A rendszer kiépítésekor fontos tapasztalatok gyűltek össze egy esetleg később kialakítandó elektronikus ügyintézési rendszer szempontjából. Az üzemeltetés Oracle termékeken (adatbázis és alkalmazásszerver) történik, amelyek a későbbiekben képesek kiszolgálni egy átfogó, elektronikus ügyintézést megvalósító rendszert. Az Oracle termékek felületével már most megismerkedhetnek a dolgozók, így a későbbiekben kevesebb gondot jelenthet az átállás a jelenlegi szigetrendszerekről egy központi rendszerre.
Mivel a rendszer az adatokat nem csak az internet, hanem a hivatali dolgozók számára az Intranet irányába is megjeleníti, ezért a későbbiekben ez alapját képezheti egy belső információs hálózatnak is. A projekt során beüzemelésre került egy online térképi rendszer is. E rendszer segítségével lehetővé válik, hogy bárki hozzáférjen Tatabánya elektronikus térképéhez a saját számítógépéről egy egyszerű webes böngésző használatával. Ezzel lehetővé válik vizuálisan is megjeleníteni a különböző lekérdezések eredményeit, mely megoldás költséghatékony is, mivel nem szükséges a Polgármesteri Hivatalban minden számítógépre külön-külön térképprogramot telepíteni.
A rendszer bővíthetőségét bizonyítja, hogy a riportok alapjául szolgáló adatok köre a későbbiekben bármikor igény szerint kiterjeszthető, és a riportok is tetszés szerint módosíthatók az Oracle adatbányászati eszközeinek segítségével.
A rendszer részét képezi egy elektronikus dokumentumkezelő modul is, amely a PH működése folyamán keletkező papír alapú iratokat tudja szkennelés után adatbázisban rögzíteni, Ezzel csökken a felhasznált papír mennyisége és jelentősen gyorsul az iratok visszakeresése is.
A rendszer lehetőséget biztosít elektronikus formanyomtatványok letöltésére is, így csökkenthető az ügyintézők terheltsége is, mivel az ügyfél már a csak kitöltött dokumentumot viszi be aláírva a hivatalba.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu