Informatikai feladatok és fejlesztések 2002/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Informatikai feladatok és fejlesztések 2002/5

IV. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Dr. Balás István hivatalvezető Lohrmann Péter informatikai főosztályvezetőA szakmailag legmegfelelőbb időpontban 2002. márciusában, az országgyűlési választások előtt fejeződött be a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal informatikai központjának teljes kialakítása. Az új helyszínen és korszerű technikával dolgozó informatikai centrum nem valósulhatott volna meg a Heves Megyei Önkormányzat partneri hozzáállása nélkül, helyiségeket biztosított az optimális elhelyezéshez.

 

Az informatikai feladatok, alkalmazások áttekintése
Az informatikai feladatok számbavételekor meghatározónak tekintettük: ki, milyen szinten, milyen formában telepítette a feladatot a közigazgatási hivatalhoz. Természetesen a vizsgálódás kitért arra is, hogy a konkrét feladat miként látható el az adott szervezetrendszeren belül, de fő szempont a teljes körű feladatfelmérés volt, valamint, hogy az alkalmazások tömege indokolja-e az önálló informatikai szervezet létrehozását. Kivételesen felállítottunk egy „gyűjtő” kategóriát. E nem tipizálható körbe tettük azokat a gyakorlatban megvalósult alkalmazásokat, amikor lényegében a felhasználó, a végrehajtó dönt az informatikai segítség igénybe vételéről, annak mértékéről. Az elvégzett csoportosítás a feladat-meghatározás forrásainak rendszerezésén alapszik.
A felállított csoportok:
A feladat ellátására jogszabály kötelez.
A feladat ellátását az irányító minisztérium(ok) által kiadott szabályzat, utasítás (az állami irányítás ún. egyéb jogi eszközei körébe tartozó intézkedés) írja elő.
A feladatellátásról hivatali belső szabály, vezetői utasítás rendelkezik.
A feladat az informatikai alapú, horizontális és vertikális kapcsolattartást biztosító rendszer(ek) üzemeltetéséből áll.
Egyéb, a felhasználóktól függő alkalmazások. (Pl. jogtár, Word, Excel)
A csoportosításnál alkalmazott megközelítésben jól vizsgálható volt, hogy a feladattelepítéssel egyidejűleg történt-e rendelkezés a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen személyi és tárgyi feltételek biztosítására, a hivatali szintű végrehajtáshoz szükséges intézkedések kiadására.
A szervezet és humánerőforrás
Az informatikai feladatok növekedése, az informatika alkalmazási területeinek gyors hivatali elterjedése szerencsés módon időben egybeesett a hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésével, jóváhagyásával. Így a kialakított hivatali struktúrában követni tudtuk az informatikai feladatok által igényelt szervezeti változásokat. A gyakorlatban 2000. novemberében 4 fővel létrehoztuk az informatikai főosztályt és az odatelepített feladatokkal és eszközökkel biztosítottuk az egységes informatikai gondolkodás, rendszer-üzemeltetés és fejlesztés személyi, szervezeti hátterét. Szakmailag megnyugtató tényként könyvelhettük el, hogy mind a szervezet irányítására, mind a szakfeladatok ellátására tapasztalt TÁKISZ-os és önkormányzati kollégákat sikerült megnyerni, biztosítva a kontinuitást a feladatellátásban. A fejlesztések függvényében nélkülözhetetlenné vált az ügyintézők, ügykezelők továbbképzése. Jelenleg a hivatali létszám 29 %-a rendelkezik ECDL vizsgával és a hivatal folyamatosan biztosítja a képzést.
A tárgyi feltételek
A 2000-ben induló informatikai fejlesztés első és legjelentősebb szakasza a Belügyminisztérium támogatásával megvalósított, klímával ellátott központi számítógépterem és a hivatal korszerű 100 Mbps átviteli sebességű, sugaras, UTP kábelezésű lokális hálózatának kiépítése volt.
A hivatali létszámra kivetíthető munkaállomások aránya a fejlesztés eredményeképpen megközelíti a 80 %-ot.
Választási informatika
Az idei választási évből adódóan e feladatok állnak munkánk, valamint a szakmai és tágabban vett közérdeklődés homlokterében. A 2002. évi országgyűlési képviselőválasztásnál a választás előkészítő és választásnapi rendszerek üzemeltetése, irányítása mellett elkészítettük a teljes megyére vonatkozóan a névjegyzékeket és az értesítőket is.
Megyénk esetében jó döntésnek bizonyult, hogy a Területi Választási Iroda vezetőjének informatikai helyettesévé a közigazgatási hivatal informatikai főosztályának vezetője került kinevezésre. Irányításával a Heves megyei okmányirodák elsőként végeztek az országgyűlési választási eredmények informatikai feldolgozásával és továbbításával az Országos Választási Iroda számítógépes központjába.
A jövő
Az informatika ma már a közigazgatási hivatali munkának valamennyi területén jelen van. Az alkalmazások napról-napra növekvő száma alakítólag hat magára a szervezetre és folyamatosan megújítandó ismeretanyagot feltételez a felhasználóktól. Az elmúlt két esztendő látványos fejlődést hozott az informatika hivatali alkalmazásában, a technikai és szakmai felkészültség szintjében. A jelen hiányosságai ugyanakkor kijelölik a legfontosabb fejlesztési irányokat. Merítve az élen járó megyék tapasztalataiból – Bács-Kiskun, Nógrád – Heves megyében is meg kívánjuk teremteni az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek közötti közvetlen elektronikai alapú kapcsolattartás lehetőségét. Az így kialakított hálózat segítségével – a napi kommunikáción túl – újabb és eddig még érintetlen szakterületekkel szeretnénk kibővíteni az alkalmazások körét. Például a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási adatbázisainak közvetlen elérhetősége jelentősen felgyorsíthatná, és megbízhatóbbá tenné a jogalkalmazói döntéshozó folyamatot, végső soron javítaná magának a döntéseknek a megalapozottságát is.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu