Jegyzőreform 2006/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Bács-Kiskun Megye / Cikkek

Jegyzőreform 2006/6

VIII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Dr. Bálint József címzetes főjegyző KalocsaAz államreform, közigazgatási reform nem vitásan szükséges és kell, bár az eddigi tapasztalataim alapján az ilyen reformokra „az elvetélt reformok sorozata” jelzőt lehetne használni.

 


A közigazgatást – önkormányzati igazgatást a helyére kellene tenni, mert ténylegesen a mai napig sincs elhatárolva az állami és önkormányzati szervek feladat- és hatásköre, ez lenne a legfontosabb feladat.
A fenti megvalósítása után ki kellene alakítani a szervezeti kereteket [központi – regionális (középszint) – kistérségek – települések].
A szervezeti keret létrehozása során ennek megfelelően kell hatáskört és feladatot adni az egyes szinteknek.
Ezek előrebocsátása után Dr. Vincze Ferenc főjegyző kollegám felvetéseire az álláspontom:
1. Egyetértek, hogy jöjjenek létre a „Kistérségi Önkormányzati Hivatal” (KÖH)-ok a kistérségi főjegyző vezetésével. Ismerve a politikai és költségvetési akaratot, ezt belátható időn belül nem látom megvalósíthatónak. Helyette – kényszer megoldásként – a körzetközponti jegyzők megerősítése valószínű azzal, hogy ők látnák el a kistérségi igazgatás feladat- és hatáskörét.
2. Megvalósulás esetén egyetértek azzal, hogy a „kistérségi főjegyző” olyan hatáskört kapjon, amely a kistérségi jegyzők és körzetközponti jegyzők hatásköréből képződne. A Jegyzők Kistérségi Egyeztető Fóruma egyes kistérségekben ma is létrejöttek, de működésük esetleges.
3. A kistérségi főjegyzővel kapcsolatos körzetközponti képviselőtestületi alapvető munkáltatói jogok gyakorlásához nem indokolt bekapcsolni a Közigazgatási Hivatalokat (központi igazgatási szervek, amelyek bizonyos politikai nyomásnak vannak kitéve, ez ne érvényesüljön az önkormányzati igazgatásnál). A kistérségi többcélú társulás tanácsának véleményezési jogot biztosítanák a kinevezések és a munkáltatói jogok gyakorlása esetében.
4. Elutasítom a fentiek szellemében a települési jegyzőkkel összefüggő – képviselőtestületi munkáltatói jogok gyakorlása esetén – a Közigazgatási Hivatalok, valamint a kistérségi főjegyző egyetértési jogát.
A települési jegyzők és a kistérségi főjegyzői hatásköröket egymásra tekintettel kell meghatározni, a koordinálás lehetőségét biztosítani kell.
Természetesen a feladatok ellátásának egyes részét a szakemberek utaztatásával is meg lehet oldani, ennek és a „nem mozgó” hatásköröknél a fokozott elvárás az e-közigazgatás fejlesztése és a korszerű ügyfélkiszolgálás és ügyvitel kialakítása.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu