Közfoglalkoztatás 2011/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szociális ügyek

Közfoglalkoztatás 2011/3

XIII. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Lencse Zsuzsanna vezető főtanácsos - Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
2011. évben a közfoglalkoztatás eddigi formáit áttekinthető és finanszírozható új programmal váltotta fel a kormány. Ez az egységes közfoglalkoztatás rendszere, amely magában foglalja a korábbi közhasznú foglalkoztatást, a közcélú munkát és közmunka programokat. Szabályozása a 375/2010. (XII.31.) kormányrendeletben történik.


Az új program lényege, hogy egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos prioritásokon alapuló szabályozás alapján nyújt pályázati támogatást új munkahelyek létrehozásához. Közfoglalkoztatási támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a pályázó alá tudja támasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, és garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma.

 


Új elemként a vállalkozások, az egyházak és a civil szervezetek is bevonhatók a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek közfoglalkoztatásába. Az új rendszerben a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) 2011. január 1-től bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel, ehhez szigorúbb jogosultsági feltételek szükségesek és nagyobb aktivitást vár el az álláskeresőktől: évente legalább 30 munkanap munkaviszonyt kell igazolni, és aki ezt a támogatást igényli, annak iskolai végzettségétől függetlenül el kell fogadnia a felajánlott közmunkát. Az egyik legfontosabb változás, hogy a közfoglalkoztatás visszautasítása az ellátásból való kizárást vonja maga után.


A korábbi évektől eltérően nem felülről nyitott a támogatás forrása. Ez biztosítja, hogy a támogatások területi elosztása az előre meghatározott arányoktól ne térjen el, tehát ahol magas a regisztrált álláskeresők és a szociálisan rászorulók száma, kevés az egyéb munkalehetőség, ott magasabb forrás álljon rendelkezésre a közfoglalkoztatás rendszerének működtetésére. A legfontosabb cél, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosított legyen a munkába állás lehetősége.


Az új közfoglalkoztatás keretében az alábbi támogatások nyújthatók:


• Rövidebb idejű közfoglalkoztatás, a helyi és kisebbségi önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek részére, időtartama 2-4 hónap lehet, határozott idejű, legfeljebb napi 4 órás foglalkoztatás támogatását teszi lehetővé. A munkaügyi központ által közvetített bérpótló juttatásban részesülő álláskereső foglalkoztatására vehető igénybe. A munkabér és járulékainak 95%-a, közvetlen költségként a munkabér és járulékainak legfeljebb 5%-a támogatható.


• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás helyi és kisebbségi önkormányzatok, egyházak, és civil szervezetek szervezésében. A támogatás időtartama 2-12 hónap, határozott idejű, teljes munkaidős, napi 6-8 órás munkaviszony keretében lehet a munkavállalókat foglalkoztatni. A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak 70-100%-ig, közvetlen költségként a munkabér és járulékainak legfeljebb 20%-ig terjedhet.


• Vállalkozások részére támogatás bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatásához, melynek mértéke a munkabér és járulékok 70%-áig terjedhet, időtartama legfeljebb 8 hónap, a foglalkoztatás teljes munkaidős munkaviszony keretében történik. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség áll fenn, a támogatás időtartamának legalább 50%-áig.


• Országos közfoglalkoztatási programok. A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható, mértéke a munkabér és járulékai 100 %-áig, a költségeknek pedig 20 %-áig terjedhet. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű.


A rövid és hosszabb idejű közfoglalkoztatásra jellemző, hogy lakosságot, települést érintő közfeladat, önként vállalt lakossági feladat, illetve közhasznú tevékenység folytatására vonatkozik. A hosszabb idejű forma inkább szaktudást, szakmai gyakorlatot igénylő munkák ellátására szolgál, így a támogatás keretösszege és a bevonható létszám is kisebb a rövid idejű programénál.


A rövid idejű közfoglalkoztatásban 2011-ben 5.243 fő dolgozhat Veszprém megyében, melynek pénzügyi kerete 767,5 millió Ft. A pályázatok alapján június közepéig megítélt támogatás összege 605 millió Ft, mellyel 4.648 fő foglalkoztatása biztosított.


A hosszabb idejű programelembe bevonható átlaglétszám a megyében legkevesebb 376 fő, 271,7 millió Ft-os keretösszeggel. A pályázatokra eddig megítélt támogatás összege 259,2 millió Ft, mellyel ténylegesen 561 fő állhat munkába.


Vállalkozások részére nyújtható támogatás esetében a létszám bevonására 2011. április 30-ig volt lehetőség. A megítélt támogatás a megyében 71 millió Ft, mely 170 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.
Az országos közfoglalkoztatási programok a gazdaságban bekövetkezett változásokhoz, az esetleges "vis major" helyzetek kezeléséhez jelenthetnek hatékony megoldást. Jelentős nemzetgazdasági haszonnal járó, egész ágazatokat átfogó programok valósíthatók meg, pl. az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek területén, a megújuló energiaforrásokhoz, az energiatakarékossághoz kapcsolódóan. Május végéig két ütemben történt 9 pályázati kiírás. Veszprém megyében 506 fő foglalkoztatását érintően, 432,8 millió Ft támogatással fogadtak el pályázatokat.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu