Közigazgatási totál-brutál - Avagy művelhet-e freestyle rappelést a Köztisztviselő szabadidejében?

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Jegyző státusza

Közigazgatási totál-brutál – Avagy művelhet-e freestyle rappelést a Köztisztviselő szabadidejében?

XII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Dr. Dudás Ferenc
Lehet, hogy nem elegáns bevallani, de szinte minden este megnézem a hazailag gyártott 2 legnépszerűbb szappanoperát. S ha csak tehetem a Csillag születik adásait is, végigkövetem. Utóbbiban magam is őszintén rácsodálkoztam Veres Robira, aki az un. freestyle rappelést hozta és hozza egyre közelebb mindannyiunkhoz. Hogy a számomra rendkívül szimpatikus Robinak mi köze van komoly témánkhoz, jelesül a jogalkotáshoz, az őszintén remélem, a végére kiderül.

Nos, lehet, hogy érdekes a párhuzam, de mintha jogalkotásunkat is, valami ilyesmi jellemezné. A jogalkalmazó és a jogkereső közönség csak áll és néz, s próbálja megérteni azt, hogy tulajdonképpen mi is folyik itt? A szó szoros értelmében, mivel azok a jogi remekművek, amelyek korábban is, de napjainkban különösen megjárják, illetve elhagyják a kodifikációs műhelyeket mindennek nevezhetők, csak annak nem, aminek nevezni kívánjuk. Ezek a „művek” hű tükrei annak a folyamatnak, amely a kormányzás és az evezés megbillent egyensúlyából fakadnak. Ennek jegyében divatba és szokásba jött, hogy a kormányos kodifikál, tollba mond, kinyilatkoztat. Ahelyett, hogy a (társadalompolitikai) célokat, a prioritásokat határozná meg. Ennek egyértelmű képviselői azok a törvényjavaslatok, amelyekhez maga az előterjesztő is csőstől nyújt be módosító indítványokat. Ez alól nem volt kivétel, pl. a személyi állomány helyzetét meghatározó Ktv. sem, amelyhez annak idején 250-nél több módosító indítványt adtak be! Pedig ha az említett célok tisztázottak, akkor az apparátus még dolgozni is tudna. A műhelynek nehezen nevezhető szervezetekből olyan torzók kerülnek ki, amelyből leginkább az látható teljes egyértelműséggel, hogy a világos jogalkotói szándék alig, vagy egyáltalán nem volt meghatározva. És nem hihetjük, hogy a bajok oka csupán az, hogy a felvetődő problémákra technikai megoldásokat kapunk. Nem, számos esetben a jogszabályokat a jogalkalmazó szempontjából sem gondolták át, hiányzik a jogalkalmazási tapasztalatok felhasználása is. Ami a jogalkotás számszerű eredményeit illeti, nemcsak kiálljuk a próbát, hanem kenterbe is verünk majdnem minden államot Európán innen és túl. Szabályozunk mi mindent, azt is, aminek társadalmi haszna nem vagy alig ismerhető fel. Tesszük ezt nagy magabiztossággal és vehemenciával, tekintet nélkül a jogalkalmazókra és az állampolgárokra (szervezetekre) háruló újabb terhekre. Legyen bár a feladat önfényű, legalább az önkormányzat jegyzőnek mindenképpen címezhető. Azzal viszont már senki nem törődik, hogy a jogalkalmazót ez által annyira „túlszeretjük” és agyonnyomjuk, hogy ennek következtében számára semmi nem lesz fontos.   Mára sikerült elérni, hogy a mindennapi szakmai Bibliának tekintett Ket. szabályaira is egyre többen legyintenek. Sőt, ne vegyék rossznéven, alig várják, hogy végre valaki rendbetegye azt a  halmazt, amelyet pl. csak a legutóbbi, éppen október 1-jétől bevezetett -természetesen jó szándékú-, de a megfelelő feltételek hiányában alkalmazandó csodaszabályok jelentenek. Erről azért érdemes beszélni, mivel a legégbekiáltóbb vészjelzést mindig az jelenti, amikor a „szaki” kezd kiszeretni a saját szakmájából, s nem érez, illetve nem talál biztos kapaszkodókat az eligazodáshoz. S innen már csak egy lépés az, amikor már nem is található a megfelelő szakmai zsinórmérték. Hiánycikkekkel lesz (és van) teli ez a sajátos  „Diszkont Közig”-bolt. És számos „salátával”. S bár a köztisztviselők soha nem kedvelték a saláta jogszabályokat, legyen az költségvetési vagy más, azok évről-évre visszatérően  ott szerepelnek a közigazgatás személyi állományának menükártyáján. All inclusive ugyan, de kötelezően. Lehet, hogy ezért nem szereti mindenki a salátát!?

A szakmai közvélemény előtt ismert, hogy a jogalkalmazó világán túl van még, illetve lenne még egy fontos szempontja a minőségi jogalkotásnak. Döntő és elengedhetetlen, hogy a jogalkotási termék az állampolgárokat, a közösségeket, az adófizetőket szolgálja jó minőségben. Sajnos, évek óta futószalagon jelennek meg a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában olyan műremekek, amelyekhez szinonimaszótár, vagy legalábbis szakjogászi felkészültség kell. Pedig a megoldás itt van az orrunk előtt, mivel a minőségi jogalkotás eszközei ismertek, alkalmazhatók lennének, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazzák is. Nekünk sikerül olyan jogszabályokat előállítani, amelynek eredményeként a magyar adófizetőknek tényleg drága közigazgatási szervezetet kell fenntartaniuk, s valljuk be önkritikusan, ez a szervezet sokszor indokolatlanul jön mozgásba, működése nem kellően hatékony és csak nehezen fenntartható. Ennek számos oka van, közülük csak egyik a megfelelő előzetes (és utólagos) hatásvizsgálat nélkül készített jogszabályok elfogadása. A hatásvizsgálat természetesen módszertanilag felkészült köztisztviselőket igényel (előzetes helyzetelemzés, statisztikai mutatók és mérések alkalmazása, haszon és költségdimenziók meghatározása; egyéni és társadalmi hasznosság vizsgálata; különböző társadalmi hatásvizsgálatok; a jogi hatékonyság vizsgálatához szükséges módszerek, eszközök alkalmazása; környezeti és egészségi hatások vizsgálata stb.) és időigénye is van. Éppen ez alapozza meg a jogi kodifikációt végzők felelősségét, s tapasztalhatjuk, hogy egy-egy sikertelen jogszabály súlyos milliárdokba kerül az országnak. A kodifikátori tevékenység a jogászi hivatásrend igen speciális szakterülete, önálló metodikai, technikai törvényszerűségei vannak. A jó kodifikátor a jogalkalmazási tapasztalatokat állandóan figyeli, a végrehajtás területén dolgozó kollégákkal (szakmai szervezetekkel) folyamatos kapcsolatot tart. Gondoljunk csak az előttünk járt szakembereinkre: Szilbereky Jenő, Bacsó Jenő, Kertész István, Kampis György, Petrik Ferenc, Szép György, Vida István. Micsoda nagyszerű szakemberek, mennyi elkötelezett, a szakmáját szerető vezető jogász, akik nemzedékeket tanítottak a jogszabályalkotás alapjaira. Igaz, valamennyien több évtizedes szakmai és élettapasztalat birtokában. A jogalkotás minőségének hiányosságai sokba kerülnek. Gondoljuk csak, mibe kerül, ha az állampolgároknak fölöslegesen kell sorbanállni, különböző igazolásokkal hivatalokba járni, mennyit veszítünk a társadalmi munkaidőalapból, összességében mennyit vesz ez ki mindannyiunk zsebéből? Mégis, ezeket a jogszabályokat, egyes rendelkezéseket csak rendkívüli nehézséggel lehet a rendszerből száműzni, mivel ennek  folyamatos táplálója az a sajátos, ciklusonként fellobbanó szabályozási düh, amely által mindenki, aki e lehetőség közelébe kerül, mindent megtesz azért, hogy legalább egy, utólag felemlegethető törvény vagy más szabályozás fűződjön a nevéhez.A társadalom elégedetlensége természetesen visszahat a közigazgatási Kollégákra, nem véletlen, hogy sok az elbizonytalanodott, frusztrált köztisztviselő.S ne tekintse senki sértésnek, de elég meg nézni a személyi állomány összeférhetetlenségének szigorítására vonatkozó, 17 év után most módosított, gumifogalmakkal teletűzdelt, végrehajthatatlan (ld. Ktv. 21. Par./2/) új szabályokat. Ebből fakadóan a köztisztviselőnek, a bizalmatlanság jegyében mostmár mindent be kell jelentenie, még azt is ha magánemberként, szabadidejében kedve támad a freestyle rappeléshez. S mindezt persze nyilván kell tartani, stb-stb. S még mondja valaki, hogy az íróasztal nem magának csinál munkát. Egyszóval az egész szabályozással itt a legfőbb baj, vagyis a bizalmatlanság jegyében néhány renitenskedő miatt büntetjük a többséget. Jelen esetben nem sokat, csak közel 110 ezer Embert. Ki érti ezt?
Vegyük már észre, ez a szakma és mi valamennyien többet és jobbat érdemlünk!

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu