Megyei Kincstár

A közigazgatás szakmai fóruma

Adó, helyi adó / Cikkek

Megyei Kincstár

VII. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Fonai Tibor igazgatóMagyar Államkincstár Somogy Megyei Területi IgazgatóságAz elmúlt két év – pénzügyi igazgatásban végrehajtott – reformintézkedéseinek egyik eredménye, hogy rendkívül széles kört ölel fel azoknak a szervezeteknek és magánszemélyeknek a száma, akik hivatalos kapcsolatban vannak a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatóságával. (Először a családtámogatási iroda került át a MEP-től a TÁH-hoz. Ez utóbbi szervezet 2003 júliusától Magyar Államkincstár néven folytatja tevékenységét, miután a Kincstár Rt. beolvadt az Államháztartási Hivatalba.)

Igazgatóságunk „ügyfelei”: 246 önkormányzat; 145 önkormányzati hivatal – melyből 98 a körjegyzőség –; 460 önkormányzati intézmény; közel 23 ezer fő (köztisztviselő, közalkalmazott, közcélú foglalkoztatott, munkavállaló); több mint 36 ezer család, akik szociális ellátásban – anyasági támogatás, gyet, gyed, családi pótlék – részesülnek; 4 ezer fő, akik fogyatékossági támogatást, illetve vakokat megillető személyi járadékot igényelnek; 3 ezernél több pályázó; 103 családtámogatási kifizetőhely; a nem állami humánszolgáltatásban működő 34 fenntartó 61 oktatási és szociális intézménye; kereken tíz többcélú kistérségi társulás.
A területi igazgatóság belső struktúrája követi a szakterületi felosztást: családtámogatási, illetmény-számfejtési, állampénztári és államháztartási irodákra tagolva. A négy irodából háromnak a mindennapi munkája az önkormányzatok, illetve intézményeik kiszolgálására valamint államháztartási kapcsolataik szervezésére irányul.
A normatív finanszírozás rendszere az elmúlt 15 év gyakorlatának következményeként az önkormányzatok körében rutinszerűen működik. A természeténél fogva évente ismétlődő költségvetés-alkotás, beszámoló-készítés a Kincstártól sajátos közreműködést igényel. A költségvetési törvényjavaslat beterjesztését követő makro-közgazdasági összefüggéseket tárgyaló előadások után a területi igazgatóságokra vár a feladat, hogy „kiscsoportos foglalkozások” keretében modellszámításokat végezzünk az arra igényt tartó jegyzők, polgármesterek részvételével az aktuális normatívák változásának településükre vonatkozó hatásáról. A somogy megyei polgármesterek a településükre vonatkozó költségvetési koncepció testület elé történő beterjesztése előtt arra törekednek, hogy birtokában legyenek a törvényjavaslatnak, a kapcsolódó szakmai törvények várható változásának, az országgyűlési képviselők tervezett módosító indítványainak.
A költségvetés végrehajtását 2002-től jelentősen befolyásolja az Áht. bevezetett új „intézménye” az évközi normatíva-módosítás lehetősége. Egyrészt negyedévente visszatérő feladat, amely folyamatos kényszerítő erőként hat, hogy elemezzük a közszolgáltatás hatékonyságát, másrészt egyszerűsítette a korábbi évekhez képest az évközbeni változások átvezetésének lehetőségét. A kincstár rendelkezik a jogosultsággal, valamint az eszközzel, amely ahhoz szükséges, hogy az évközi normatíva változások jogszabályok szerinti felülvizsgálatát ellássa. A Somogy Megyei Területi Igazgatóság számítógépes adatbázisa integrálja magába az elmúlt tíz év beszámolóit, a felülvizsgálati tevékenységről szóló segédlet által megnevezett adatgyűjtéseket.
Az év tizenkét hónapjában folyamatosan feladatokat határozunk meg – jogszabályok, Pénzügyminisztériumi, Belügyminisztériumi határidők, utasítások alapján – az önkormányzati hivataloknak, jegyzőknek. Ahhoz, hogy segítsük a határidők betartását, minimalizáljuk az adat-, dokumentumküldés, -fogadás költségeit, kialakítottunk, munkafolyamatba illesztettünk egy internetes adatbázist, amelyet közel 400 költségvetési szerv használ naponta. Somogy megyében ez az egyetlen olyan közigazgatási internetes megoldás, amely ügyviteli folyamatokat szolgál, folyamatos kapcsolatot biztosít egy államigazgatás szerv és az összes önkormányzat, valamint azok intézményei között. Támogatja az illetményszámfejtést, minimálisra csökkenti a kincstár és az önkormányzatok közötti információcsere időtartamát, korlátlan lehetőséget biztosít a szakmai anyagok közzétételéhez.
Egyre szigorúbb költségvetési gazdálkodást, pontos számviteli munkát követel a pályázatok felülvizsgálata, az önhikis igények befogadása, a belügyminiszteri „gyorssegély” igénylése. A működési célú forrásszabályozás, az Ámr által kialakított kincstár-önkormányzat kapcsolat kialakult, a somogyi sajátosságokat figyelembe véve is jól működik. Különös figyelmet kell fordítanunk azonban a fejlesztési célú pályázatos tevékenységünkre. A szerteágazó rendszerek, az irányító, kifizető hatóságok 2005-re kialakult struktúrája, az évről-évre történő folyamatos változás a kincstárra is feladatokat ró. Az önkormányzatok elvárása is, hogy segítse a fejlesztéseiket célzó pályázatok befogadását, a szerződések előkészítését, a finanszírozást – ezzel is segítve a likviditási gondok csökkentését.
Az idei év szakmai kihívása, a többcélú kistérségi társulások központi költségvetési kapcsolatainak kialakítása. A tervezés időszaka lejárt, jelenleg a gazdálkodási rend kialakítása, a megállapodások megkötése (nettó finanszírozás rendszerébe épültek), a munkaszervezetek megismerése, a kincstár felülvizsgálatos tevékenységének megismertetése a fő feladat.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu