Mezőgazdasági ügyintézés új szervezetben 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vas Megye

Mezőgazdasági ügyintézés új szervezetben 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Szabóné dr. Kakas Irén főigazgató Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH)A közigazgatás korszerűsítésének jegyében 2007. január 1-étől megyénkben is jelentős változás érintett több korábban önálló, a mezőgazdasággal kapcsolatosan működő dekoncentrált szervet. A Kormány 274/2006. (XII. 23.) rendelete alapján jött létre a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH). Az összevonás a Megyei Földművelésügyi Hivatalt, Növény- és Talajvédelmi Szolgálatot, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomást, Állami Erdészeti Szolgálatot és a Földművelésügyi Költségvetési Iroda megyei osztályát érintette.

 


A szervezet-összevonás következtében elsősorban ügyviteli tevékenységünk során merültek fel iratkezelési, kiadmányozási nehézségek, amelyeket belső szabályozással sikerült megoldanunk.
A közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása során az ügyfélközpontú ügyintézés érdekében Szombathelyen, Celldömölkön, Körmenden, Sárváron, Vasváron körzeti irodát működtetünk, ahol az „egyablakos ügyintézést” biztosítva valamennyi hatóságunk ügyfélfogadást tart.
Államigazgatási feladatok
A Vas Megyei MgSzH növénytermesztési, talajvédelmi, állategészségügyi, erdészeti, vadászati, halászati hatóságként, növényvédelmi szervként, mezőgazdasági igazgatási szervként, élelmiszer-biztonsági szervként, és zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzési szervként, feladat- és hatáskörét négy igazgatósága: az állategészségügyi, a földművelésügyi, az erdészeti, valamint a növény- és talajvédelmi igazgatóság útján látja el.
Egyéves működésünk során 10.426 elsőfokú döntést hoztunk, melyek ellen 67 esetben nyújtottak be jogorvoslati kérelmet. A területi hivatalunkhoz telepített másodfokú hatósági jogkörünk csekély, működésünk első évében 5 másodfokú döntést hoztunk és mindössze 2 esetben kértek ügyfeleink közigazgatási bírósági felülvizsgálatot.
Szakhatósági közreműködésünk is számottevő volt, 4525 esetben adtunk ki állásfoglalást. Szakhatóságént a Szakhatósági tevékenységünket érinti, hogy a 2007. január 1-jén hatályba lépett szervezet-összevonást nem követte teljes körűen a szakhatósági közreműködést szabályozó külön jogszabályok hozzáigazítása, ezért fordulhat elő, hogy hivatalunk egyes ügyekben eljáró hatóság és szakhatóság is egyben. Ezt az eljárásjogi anomáliát SZMSZ-ünkben megpróbáltuk feloldani, azonban a megoldás érdekében a jogszabályok módosítását javasoljuk.
A lakosság egyre nagyobb figyelemmel kíséri élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseinket. 2007. évben más hatóságokkal együtt is részt vettünk az ünnepek körüli komplex ellenőrzéseken. (Pl.: „Csillagszóró …………”).hadművelet”).
Sokrétű tevékenységünk során felelősek vagyunk több jelentős adatbázis működtetésért {pl. Tenyészet Információs Rendszer (TIR), Baromfi Információs Rendszer (BIR), egyes haszonállat fajok Egyedi Nyilvántartási Azonosítási Rendszere (ENAR)}. Kezeljük az erdőgazdálkodók és erdészeti szakszemélyzet, a mezőgazdasági őstermelők termésbecsléshez és állapotminősítéshez kapcsolódó nyilvántartását. Adatokat szolgáltatunk az Országos Vadgazdálkodási és Halászati Adattár, valamint – a megyei nitrát szennyezés helyzetéről – az Agrár Információs Rendszer (AIR) számára.
Hivatalunk feladat- és hatáskörét érintő Európai Uniós támogatások igénybe vétele érdekében együttműködési megállapodás alapján közreműködnek hatóságaink a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szerveinek munkájában. Az Európai Uniós földalapú támogatási kérelmek elektronikus ügyintézése során mintegy négyezer ügyben nyújtottunk segítséget ügyfeleinknek.
A területi koordináció
Hivatalunk a területi államigazgatási szervekkel, azok kirendeltségeivel a korábbi években kialakított széleskörű és eredményes együttműködést tovább folytatja, különösen az állami népegészségügyi, környezet- és természetvédelmi-, vízügyi-, valamint az adóügyi- igazgatás szerveivel, és a közigazgatási hivatallal. Ennek során nem okozott említésre méltó nehézséget a regionális átalakulás, illetve szervezet összevonás sem. Rendszeresen és aktívan részt veszünk a Regionális Államigazgatási Kollégium ülésein.
A szakmai képzések továbbképzések során együttműködünk a közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, a szakmai kamarákkal. Részt vettünk a közigazgatási hivatal által koordinált, az önkormányzatok és szerveik hatósági tevékenységének törvényességi ellenőrzésében. A vámhatósággal, ÁNTSZ-szel, a munkaügyi- és fogyasztóvédelmi hatósággal, APEH-hel közösen folytatott ellenőrzések során jó tapasztalatokat szereztünk. Az önkormányzatokkal kiváló a kapcsolatunk, különös tekintettel az építésügyi hatósági eljárásokban, eb rendészetben és az erdőtervezésben való együttműködésre.
Az ügyfelek korszerű és gyorsabb kiszolgálása érdekében meg kell teremtenünk az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az MgSzH Központja, igazgatóságai és körzeti irodái közötti hatékonyabb működés biztosítása érdekében feltétlenül szükséges informatikai rendszerünk fejlesztése, a különböző adatbázisok egységesítése.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu