Milyen költségvetést szeretnének a jegyzők? 2004/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Költségvetés

Milyen költségvetést szeretnének a jegyzők? 2004/5

VI. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Harsányi Ernő Papp László Vehrer FerencnéHarsányi Ernő
címzetes főjegyző, Csorna

A küszöbön álló közigazgatási reform részeként kell megjelölnünk az önkormányzatok költségvetési reformját. A reform szükségességét többek között indokolja a feladatrendszer nagyarányú bővülése, amit a költségvetési rendszer ez ideig nem követett.
Ezzel összefüggésben kerültek az önkormányzatok olyan helyzetbe, hogy mára már nagy részük felélte mobilizálható vagyonát, s ennek hiányában a működést sem biztosító normatívarendszer fogyatékosságával együtt jelentősen nőtt a forráshiányos önkormányzatok száma. Ahhoz, hogy számuk ne növekedjen, s ne váljanak működésképtelenné, szükséges a
 működési-fejlesztési költségek szétválasztása;
 infláció lefedése, követése;
 elvégeztetett állami feladatok fedezetének biztosítása;
 önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések esetében a támogatás normatívizálása;
 meghirdetett többcélú kistérségi rendszer finanszírozása;
 körzetközpont települések esetében az ebből fakadó feladatok biztosításának legyen meg a fedezete (a jelenlegi normatíván túl a technikai, de főképp az épület-hely biztosítások fedezete);
 területi egészségügyi és oktatási feladatok ellátási területen való finanszírozása;
 a szétszórt, nem hatékony feladatellátásból való kilépést további eszközökkel segítve a magasabb színvonalú kötelező feladatellátás biztosítása.
A felsorolás természetesen nem teljes körű, önkormányzatonként és területenként más-más lehet a helyzet, de ha a reform az előbbi feltételeknek eleget tenne, ha a működési-fejlesztési feladatok szétválasztása eredményeképpen a működéshez hiánytalanul állna rendelkezésre a fedezet, ha fejlesztésre is úgy jutna pénz, hogy nem a működést veszélyeztetné, ha kiszámítható bevételi forrásokkal hosszú távra stabil tervezést tenne lehetővé, akkor ilyen költségvetést szeretne a jegyző…

Papp László
címzetes főjegyző, Szil-Zsebeháza- Pásztori körjegyzője
Olyan költségvetést szeretnék, amely a kötelező feladatok telepítése során nemcsak a feladatot és a hatáskört biztosítja, hanem garantáltan, kötelezően mellérendeli a végrehajtáshoz szükséges forrásokat, és a forráshiány keresése során nem azt a választ adja, hogy „fedezete benne van a normatívában”.
Szeretnék úgy költségvetést készíteni, hogy a bevételek előre kiszámíthatók, tervezhetők, megalapozottak és ösztönzők legyenek, biztos, időálló szabályozókkal, jogszabályi környezettel és ne kelljen értelmezéseket, állásfoglalásokat kérni a bevételek számbavételénél, azok megalapozottságának bizonyításához.
Olyan költségvetésről álmodom, ahol a helyi források szerepe, azok nagysága, a költségvetés összbevételén belül nagyobb súlyt kap és ezáltal az önkormányzat a mindenkori politikától, az államtól való függősége csökken.
Szeretnék közreműködni olyan költségvetés előkészítésében, amely a rendelkezésre álló pénzforrásokból megalapozottan biztosítja a pályázatokhoz szükséges saját erőt.
Szeretnék olyan költségvetést, amelyben az önkormányzat forrást teremt a ténylegesen rászorulóknak, így az esélyegyenlőséget nemcsak szóban, hanem tettekben is biztosítja.
Végül szeretnék olyan megalapozott települési költségvetést, ahol a fejlesztési forrásokat kényszerből nem működésre, hanem az intézmények felújítására, állagmegóvására, települési infrastruktúra javítására tudjuk fordítani.
Vehrer Ferencné
címzetes főjegyző Sokorópátka
Szeretnénk, ha az intézményeink működéséhez nyújtott normatív támogatások a várható infláció mértékét elérnék. A központi forrás nyújtson fedezetet a bérnövekményre, a dologi kiadások növekményének finanszírozására.
A köztisztviselői illetményalap összege, a közalkalmazotti pótlékalap, a közoktatásban kiemelkedő munkát végzők kereset kiegészítésének számítási alapja emelésre szorul.
Az ingyenes tankönyvet a rászorulóknak teljes egészében az állami költségvetésnek kellene finanszíroznia.
Legyen elkülönített alap a közigazgatás korszerűsítésére.
Szükségesnek tartom a külterületi utak karbantartásának finanszírozását, akár önálló jogcím beépítésével.
Az önkormányzatok uniós pályázatokon való részvételéhez ez évben biztosított keretet növelni kell.
A forráshiányos önkormányzatok támogatása egyre inkább objektív számításokon alapul. Ennek ellenére – véleményem szerint – az önhikis támogatást be kell építeni a szabályozó rendszerbe, és esetleg terjedelmes pályázat nélkül lehetőséget kell teremteni a forráshiány megszüntetésére.
Kedvezően értékelhető az önkormányzatok biztonságát célzó működésképtelenné vált helyi önkormányzatok részére nyújtandó kiegészítő központi támogatási rendszer.
A központi adókból való részesedés aránya az elmúlt évben növekedett. A különböző anyagi helyzetben lévő önkormányzatok közötti átcsoportosítást szükségesnek tartom.
A területfejlesztés finanszírozása több fejezetnél decentralizálódik.
A források között egyre meghatározóbb a pályázati úton elérhető támogatások köre. Gondot jelent, hogy a különböző rendeltetésű keretek között sok az átfedés. A pályázati felhívások különböző időpontokban és helyeken jelennek meg, és a döntések diszharmóniája miatt a rendszer nem elég hatékony. Problémát okoz számos esetben a saját forrás hiánya.

Közös felelősségünk, hogy jó költségvetést állítsunk össze, a lakosság elégedett legyen, bízzon a jövőben.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu