Régi-új közigazgatási hivatalok 2010/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Régi-új közigazgatási hivatalok 2010/5

XII. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Lőrincsik Péter dr.
vezető-tanácsos
Szeged
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Az Országgyűlés az önkormányzati törvényben történő újraszabályozással 2010. szeptember 1-jével ismételten létrehozta a közigazgatási hivatalt, melyre vonatkozóan a Kormány statútum-rendelete tartalmazza a részletszabályokat. A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet azonban csak formailag új norma, tartalmában inkább a már ismert, korábbi kormányrendeleti szintű szabályokat rögzíti.

 


A közigazgatási hivatalok létrehozásuktól kezdve a központi kormányzati működés területi szintű megvalósítói voltak. Feladat- és hatásköri rendszerük is jórészt ehhez igazodott, illetve szükségképpen változott a mindenkori kormányzati döntéseknek megfelelően. A jelenleg hatályos szabályozás – immár ismét megyei szinten – is a korábbi működésnek megfelelő utat jelölte ki a közigazgatási hivatalok számára, melyben a feladat-meghatározó rendelkezések régi ismerősként köszöntenek. A hatályos statútum-rendelet a közigazgatási hivatalok feladat- és hatásköri rendszerének meghatározása során megtartja, átveszi, illetve újra feladatként állapítja meg a korábbról már ismert és alkalmazott elemeket.


A helyreállított törvényességi ellenőrzés mellett számos régi-új szabály is visszatért, amelyek korábban csak időszakosan voltak alkalmazhatók, azonban a terjedelmi korlátok miatt csak néhány kiemelésre érdemes példát van módom ehelyütt említeni.


1. A közigazgatási hivatal feladatai között szinte az első helyen szerepel az államigazgatás területi szervei tekintetében egyrészt vezetőikkel, másrészt szervezetükkel, harmadrészt létszámukkal és költségvetésükkel kapcsolatos véleményezési jog, mely 2007-ből újraélesztett feladat, és melyet a hivatalok 19 hónapos államigazgatási hivatali létükben nem gyakoroltak. Az persze más kérdés, hogy az érdemi véleményalkotáshoz szükséges információk rendelkezésre állnak-e a hivataloknál, illetve ezen jogszabályhely gyakorlati alkalmazása megvalósul-e. Mindenesetre a kormányrendelet – új elemként – jelzési jogot biztosít a véleménykérés elmulasztására a hivataloknak.


2. Ismét régi-új feladatként jelentkezik a közigazgatás korszerűsítésével és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos területi összehangolás, melyet az átalakulási folyamatok szerves részét képező államigazgatási hivatal nem látott el, de szerepelt a korábbi megyei, majd regionális közigazgatási hivatalok feladatrendszerében.


3. Visszatért a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálása, illetve naprakész működésének elősegítése. Itt a statútum-rendelet a 2007-től másfél évig alkalmazott szöveget vette át.


4. Az államigazgatási kollégium működtetése már bő évtizedes hagyományokkal rendelkezik, ahol a szabályozás viszonylag stabil képet mutat. A hatályos kormányrendelet ismét részletesen – néhol részletezve és pontosítva – rögzíti a már 1997-től fennálló és csak az államigazgatási hivatali időszakban visszametszett szabályokat. Új elem a közigazgatási hatások gazdasági leképeződésének vizsgálata, illetve a területi államigazgatás mellett a rendvédelmi szervek kötelezése is az együttműködésre.


5. Az új szabályozás a hivatal komplex ellenőrzése kapcsán visszaállítja és szélesíti az informatikai tárgykörökre vonatkozó vizsgálati jogot is, mely 2008. június 30-ig létezett korábban, de akkor kizárólag csak a szoftverek jogtisztaságának ellenőrzésére korlátozódott. Továbbá egyértelműsíti és egyben szűkíti az adatkezelési ellenőrzési jogot, immár kifejezetten az ügyiratkezeléssel összefüggésben alkalmazva azt.


6. A képzések területén visszatér az oktatás-módszertani központként való közreműködés, mely szerepben eddig korábban mindössze fél évig – 2008 júliusától decemberig – működhettek a hivatalok.

7. A hivatalok munkájáról készített éves beszámoló tartalma ismételten részletes szabályozást kapott,

 melyet a hatályos norma a 2008. II. félévére megalkotott kormányrendeleti szabályozásból emelt át. Sem az előtt, sem pedig azt követően a szempontok kormányrendeleti szintű szabályozása – a rövid életű négyévenkénti kormánybeszámoló szempontjai kivételével – nem történt meg.


8. Végül pedig egy olyan továbbélő, az államigazgatási hivatali szabályozást átvevő, jogállást rögzítő rendelkezést emelek ki, melyben a jogalkotó a hivatalok hatáskörére vonatkozóan – mintegy az általános jogutódlást ez által is deklarálva – rögzíti, hogy a hivatal általános hatáskörű területi kormányszerv. A korábbi szabályozások ezt kifejezetten nem deklarálták.


Összegezve a fentieket, megállapítható, hogy a közigazgatási hivatalokról szóló kormányrendelet egy olyan új jogszabály, mely tartalmi szempontból elsősorban a korábbi jogintézmények továbbélését, illetve újraalkalmazását rendeli. Lényegében ötvözi és egybefoglalja a korábbi öt kormányrendeletet. De ez a szabályozás sem lesz ilyen formában hosszú életű, hiszen az év végén átadja a helyét a kormányhivatalok működéséről szóló új normáknak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu