Szemléletváltás a törvényességi ellenőrzésben 2011/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Szemléletváltás a törvényességi ellenőrzésben 2011/3

XIII. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Dr. Nagylaki Csilla főigazgató - Veszprém Megyei KormányhivatalJogszabályi keretek között, „eszköztelen” törvényességi ellenőrzési jogkör mellett fokozható-e a hatékonyság, a törvényes képviselő-testületi döntéshozatal támogatása dinamikus, partneri viszonyokon alapuló, szakmai kapcsolatokra építő módszerekkel? „Büntetés” helyett prevenció a Veszprém Megyei Kormányhivatal stratégiája a törvényes önkormányzati döntések elősegítésére.

 


Több mint másfél éves szünet után, 2010. szeptember 1-jétől, a megyei közigazgatási hivatalokkal egyidejűleg éledt fel az önkormányzati döntések feletti törvényességi kontroll. Az évek során kialakított, kiválóan működő munkakapcsolatnak is köszönhető, hogy a törvényességi ellenőrzési jogkör szünetelésének időszakában településeink több mint 80%-a igényelte szakmai segítségünket, s számított a képviselő-testületi döntések törvényességére vonatkozó visszacsatolásunkra. E tény segítette, hogy elsőrendűnek tekintett feladatunkat, a törvényességi munka hatékonyságának növelését, a még orvosolható törvénysértések felderítését megvalósítsuk.


Meggyőződésem, hogy párbeszéddel a problémák jelentős része megelőzhető, a már bekövetkezett baj is hatékonyabban orvosolható. Kiemelkedő fontosságú ez az állampolgárok széles körét érintő önkormányzati döntések meghozatala során, különös tekintettel a törvényességi kontroll utólagos voltára, csekély eszközkészletére. Így a hangsúlyt – nem elvitatva az utólagos törvényességi ellenőrzés létjogosultságát – a korábbi gyakorlathoz képest még inkább a törvénysértések megelőzésére, a szakmai segítségnyújtásra helyeztük. E munkamódszer működőképességéhez szükséges, hogy munkatársaink élvezzék a jegyzők, polgármesterek, önkormányzati képviselők bizalmát, hogy rendelkezzünk szakmai tekintéllyel, amely alapján bátran, hittel fordulnak hozzánk segítségért.
A 2011. január 1-jén működését megkezdő, a megyei közigazgatási hivatal bázisán létrehozott Veszprém Megyei Kormányhivatal húszéves polgármesteri tapasztalattal rendelkező vezetője egyetért a prevenció hatékonyságával, a párbeszéd fontosságával, támogatja, személyes közreműködésével is segíti annak gyakorlati megvalósulását.


Az elképzelés nem új és nem is egyedi az országban. Valamennyi kormányhivatal vezetése felismerte a szakmai segítségnyújtás fontosságát, eltérés csupán a munkamódszerekben lehetséges.


Az eredményes törvényességi ellenőrzési munkavégzést, a törvénysértő döntések meghozatalának elkerülését segítendő, az alapelvek meghatározása elengedhetetlen:


1) Megelőzés és együttműködés: Eszközrendszere változatos, a szóbeli konzultációkat és az írásos anyagok rendelkezésre bocsátását egyaránt fontosnak érezzük. Havi rendszerességgel adunk közre szakmai tájékoztatókat, amelyekben az önkormányzatokat érintő jogszabályváltozásokra, az előírt határidőkre hívjuk fel a figyelmet, segítséget nyújtunk a jogszabályok egységes értelmezésében, ismertetjük a megjelent módszertani kiadványokat, azok elérhetőségeit. Fel kívánjuk éleszteni a korábban elkezdett és méltán sikeres „kérdések és válaszok” gyűjteményének közzétételét, amelyet a napi munka során felmerült szóbeli és írásbeli megkeresések alapján gyűjtünk össze és rendszerezünk, s amely aktuális jogalkalmazási és jogértelmezési kérdések megoldásához ad segítséget.


A törvénysértések megelőzése, a feltárt hiányosságok, hibák, jogszabálysértések megszüntetése érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a segítő, konstruktív együttműködési formák kialakítására és működtetésére. Vitás helyzetek tisztázására, jogértelmezési kérdésekben igény szerint lehetőséget biztosítunk személyes szakmai konzultációkra a jegyzők, polgármesterek számára, sok esetben akár a képviselő-testület tagjaival közösen.


Megyénkben hagyománya van a jegyzők által szakmai kérdések közös megvitatására létrehozott és működtetett jegyzőkluboknak, amelyeken munkatársaink rendszeresen részt vesznek.


Éves képzési tervünk kialakítása során a jegyzők igényeit figyelembe véve, a napi jogalkalmazó munkát támogató szakmai napok szervezését részesítjük előnyben.


2) Egységesség, következetesség, differenciálás, fokozatosság a törvényességi ellenőrzésben: Munkatársaink területi elv alapján kialakított referensi rendszerben végzik feladatukat, emellett az egységes szemlélet kialakítását célozva, párhuzamosan az ágazati szakreferensi rendszert is bevezettük.


A törvényességi ellenőrzés során a szóbeliséget tekintjük elsődlegesnek. Írásbeli törvényességi felhívást súlyos, az állampolgárok széles körét érintő törvénysértés, illetve a szóbeli észrevétel eredménytelensége esetén bocsátunk ki.


3) Végrehajtás figyelemmel kísérése: A jogsértések megszüntetésére adott határidőket nyilvántartjuk, folyamatosan figyelemmel kísérjük, elmulasztását észrevételezzük.


A hatékonyság fokmérője a visszacsatolás. E egyre többen fordulnak hozzánk bizalommal szakmai segítségéért; munkamódszerünk eredményességét támasztja alá a törvénysértések súlyának, s így a törvényességi észrevételek számának fokozatos csökkenése.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu