TAIEX Regionális Továbbképzési Program 2002–2008 2007/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

TAIEX Regionális Továbbképzési Program 2002–2008 2007/6

IX. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Dr. Tamás Ferencné vezető főtanácsos Dél-alföldi Regionális Közigazgatási HivatalAz Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága keretében létrehozott TAIEX-iroda 2002 tavaszán indította el regionális továbbképzési programját (RTP), azzal a céllal, hogy a tagjelölt országokban a regionális/megyei – tehát nem országos kormányzati – szint szakemberei számára nyújtson ismereteket a jogharmonizációhoz, az EU-joganyag átvételéhez és a végrehajtáshoz.

A TAIEX elnevezés az angol Technical Assistance and Information Exchange (technikai segítségnyújtás és információcsere) kifejezésbõl képzett betûszó.

 

A Brüsszelben mûködõ TAIEX-iroda nem kevesebbet tûzött ki célul, mint hogy az EU-csatlakozást elõkészítõ országokban helyi szakembereknek szervezzen szemináriumokat – ott a helyszínen, és nem az ország fõvárosában –, ahol anyanyelvükön hallgathatják a külföldi elõadók elõadásait is. Alapelv volt, hogy a helyi szervezésben – mint a brüsszeli iroda kinyújtott karja – az adott ország saját nemzetiségû és ott is dolgozó olyan képviselõi mûködjenek közre, akiket a TAIEX erre a célra szakértõnek képezett ki.

 

Az elgondolás szinte minden egyes elemét bátran nevezhetjük merész újításnak.

• Újításnak számított, hogy a települési önkormányzatok, a helyi, azaz vidéki szakemberek képezték a célközönséget.

• Újítás volt, hogy a szervezést – beleértve a téma kiválasztását és a saját országbéli elõadók meghívását – helybéli, az adott ország nemzetiségéhez tartozó munkatársra bízták.

• Újításnak számított, hogy lehetõség, sõt elõírás volt régi EU-tagállamokból való elõadók meghívása, a nyelvtudás mégsem volt elõfeltétele a részvételnek, mert szinkrontolmácsolást biztosítottak.

• Újítás volt, hogy – nem esetenkénti pályázat útján, illetve nem átutalt pénz formájában –, de a költségek fedezése révén a TAIEX nem csupán szakmaitechnikai, hanem pénzügyi támogatást is nyújtott.

 

Az RTP keretében – a szociálpolitika, fogyasztóvédelem, közbeszerzés, élelmiszer- biztonság és környezetvédelem területén pályázat alapján választották ki a csatlakozó országokból azokat a munkatársakat, akik a 2002 folyamán szervezett többlépcsõs továbbképzés után szakértõként mûködtek.

 

A TAIEX Magyarországról 22 jelöltet választott ki a programban való részvételre, ezek közül 5 fõ dolgozott a környezetvédelem témakörében, egyikük Bács- Kiskun megyébõl.

 

Az RTP elsõ rendezvényeire 2003 õszén került sor Magyarországon, így Bács-Kiskun megyében is. 2004–2007 folyamán évente két alkalommal szerveztünk rendezvényeket Kecskeméten, a Dél-alföldi régió számára. A ma már EUtagállam Magyarországon 2008 áprilisában lesz utoljára lehetõség TAIEX-szeminárium rendezésére: ha ez megvalósul, egyben a 10. rendezvényt ünnepelhetjük.

 

A Bács-Kiskun megyei szemináriumok a környezetvédelmi kérdések széles körét ölelték fel:

• a hulladékgazdálkodás témakörében a szabályozás, szemléletformálás, hulladékgazdálkodási tervek, „legjobb gyakorlat” a végrehajtásban, kiemelt hulladékáramok kérdései;

• a fenntartható fejlõdés gondolatkörében – a régió adottságaira figyelemmel – az agrár-környezetvédelem, a többfunkciós mezõgazdaság és a vidékfejlesztés feladatai és lehetõségei;

• a környezeti hatások szabályozása területén az egységes környezethasználati engedélyezés szabályai és tapasztalatai;

• az új szemléletû erõforrás-gazdálkodással kapcsolatban a megújuló energiák, a biogazdálkodás, az egészséges táplálkozás népszerûsítése;

• társadalmi párbeszéd, a nyilvánosság részvétele a környezetvédelmi döntésekben, a környezetvédelmi adatokhoz való hozzáférés, mint a demokrácia szükséges része.

Érdemes a TAIEX eredményeit a számok tükrében is értékelni.

 

Romániával és Bulgáriával együtt ma 12 országban folynak TAIEX-tevékenységek, köztük az RTP program. Az európai összesítés szerint 2006-ban összesen 1106 rendezvényre került sor, amelyeken összesen 35 685 hallgató vett részt, öszszesen 5144 elõadó és szakértõ közremûködésével.

 

A Kecskeméten szervezett rendezvények közül az elsõ egynapos szemináriumon 2003 októberében 150 fõ vett részt. Azóta minden rendezvény kétnapos volt, átlagosan 50–60 fõ részvételével. A résztvevõk a települési önkormányzatok polgármesterei, jegyzõi, munkatársai, az illetékes hatóságok, a kamarák, fõiskolák, tudományos intézetek munkatársai, valamint a civil szervezetek körébõl verbuválódtak.

 

A külföldi elõadók Európa számos országából érkeztek: az Egyesült Királyságból Anglia, Észak-Írország és Wales képviseltette magát, továbbá Németország, Írország, Belgium, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Görögország szakemberei adtak elõ Kecskeméten.

 

2006-ban a 10 új tagállam közül csak Lengyelországban és a Szlovák Köztársaságban rendeztek több szemináriumot, mint Magyarországon: 7, illetve 9 rendezvénnyel szemben hazánkban 5 rendezvény volt; ebbõl 2 rendezvény Kecskeméten.

 

A TAIEX RTP az EU által kínált érdekes és újszerû lehetõség volt, amivel legjobb tudásunk szerint próbáltunk meg élni. Az eredmény nem a számokban rejlik, hanem a környezetünkért érzett felelõsség erõsödésében. ■ 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu