Tatabánya

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / E-Önkormányzat

Tatabánya

IX. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Balatoni József, Spitzer Zoltán
irodavezető, stratégiai referens
Tatabánya
Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben nyújtott be pályázatot „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása” című kiírásra, és azon több mint nyolcvanhárommillió forintot nyert.

 

 

A támogatás hetvenöt százalékát az Európai Unió, további huszonöt százalékát a magyar költségvetés fedezi. A város az önerő biztosításához továbbá több mint hétmillió forintot kapott a Belügyminisztériumtól, a teljes projekt költéségéhez az önkormányzat négymillió-hétszázötvenezer forinttal járul hozzá. A támogatásból az önkormányzat honlapot hozott létre (www.tatabinfo.eu), melyen a kisés középvállalkozások tájékozódhatnak a polgármesteri hivatalt érintő információkról. A világhálón elérhetőek a különböző statisztikák és információk Tatabányáról, melyekből a vállalkozások következtethetnek az egyes városrészeken megjelenő fizetőképes kereslet nagyságára. A weboldal ugyanakkor a lakosságnak is segítséget ad a szolgáltatások helyének megtalálásában.

 

A város közbeszerzésen választotta ki 2005-ben a Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t a projekt megvalósítására. A projekt megvalósítása 2006. november 30-án fejeződött be. Az előkészítés folyamán a város együttműködött a vállalkozások helyi képviselőivel, hogy minél teljesebb információs bázist tudjanak felhasználni.

 

Megoldandó problémák

 

A rendszer jellegéből adódóan a tervezés elején szükséges volt meghatározni azokat az információkat, adatköröket, melyeket a rendszer üzembe állításakor a külső internetes felhasználók, illetve a belső, polgármesteri hivatali felhasználók elérhetnek. A polgármesteri hivatal (PH) a kívánt adatkör meghatározásához bevonta a Tatabányán működő vállalkozások, illetve egyéb szervezetek képviselőit.

 

Ezzel párhuzamosan a Daten-Kontor Kft. elvégezte a pályázati kiírásban szereplő, a PH-nál már működő rendszerek adatköreinek dokumentált felmérését.

 

E két tevékenység eredményeként meghatározásra kerültek azon adatkörök, melyek elérhetővé váltak az üzembe állított rendszer keretein belül.

 

A szakrendszerek felmérésekor nagy gondod fektettünk az adatáramok meghatározására, mivel ezen rendszerekből származó adatokat be kellett emelni az adattárházba, valamint az adatok folyamatos, automatikus frissítésének biztosítása is a projekt céljai között szerepelt.

 

A fő problémát a szakrendszerek szigetszerű működése, valamint a különböző tárolási formátumok okozták (MS SQL, Pervasive, MS Access, DBase).

 

Jelentős gondot okozott még, hogy a szakrendszerek, valamint a projekt keretében kialakított térinformatikai modul közötti kapcsolatot a címadatok alapján lehetett megvalósítani. A címadatok viszont a különböző szerkezetben kerültek eltárolásra a szakrendszerekben, ezért az egymásnak megfeleltetésük a későbbiekben komoly munkát igényelt.

 

A munkánkat nehezítette az is, hogy az érintett szakrendszerekkel kapcsolatban még nem volt Magyarországon befejezett hasonló típusú projekt, így felhasználható tapasztalat sem.

 

Miután megtörtént az adatbázisok felmérése, a projekt második ütemeként megkezdődhetett a kifejlesztendő rendszer kialakítása. A működést biztosító számítógépes hálózat kiépítésénél fontos szempont volt, hogy a későbbiekben könnyen bővíthető legyen, és a várható igényeket a jövőben is képes legyen maradéktalanul kiszolgálni, ugyanakkor biztosítani kellett a rendszer védelmét az illetéktelen behatolások ellen. Ezért a kialakított rendszer egy saját belső hálózaton üzemel, amely le van választva mind az internet, mind a PH intranet hálózata felől, és csak egy tűzfalszerveren keresztül lehet velük kommunikálni.

 

Egy újabb problémát jelentett a szakrendszerekből átemelendő adatok tárolása és az adatokhoz való hozzáférés jogosultságtól függő biztosítása. Azt a megoldást választottuk, hogy az adatok egy közös belső adatbázisba töltődnek át. Meg kellett oldanunk, hogy a felhasználók ne jussanak hozzá olyan adatösszefüggésekhez, amelyet számukra valamilyen jogszabály nem engedélyez. Ennek érdekében egy szigorú jogosultságkezelés került beépítésre a rendszerbe, amely minden elérhető funkciót külön engedélyezhet az egyes felhasználóknak. Az internetes felületen is megjelenő publikus adatok áttöltésre kerülnek egy külön adatbázisba, ahol csak teljesen nyilvános adatok tárolódnak, amelyek amúgy is a lakosság teljes köre számára hozzáférhetők. Ezen adatok letöltése ebből az adatbázisból történik. A két adatbázis közötti adatáramlás csak egyirányú, és kizárólag megfelelő jogosultsággal történhet a működtetése.

 

Fontos volt megoldani, hogy a különböző szakrendszerekben szereplő adatok egymással összerendelhetők legyenek. Az adatok összerendelése minden esetben a címadat alapján történt. Ezek összevetésénél jelentkeztek problémaként a különböző karakterkészletek, a DOS-alapú rendszereknél még ékezet nélkül rögzített adatok, az adatbevitel pontatlansága (elírt házszám, utcanév), a rövidítések (Petőfi u., Petőfi S. u., Petőfi Sándor utca). Ezek feloldásához végül egy cím-szinonimaszótár került kiépítésre. Ebben az érkező címadatokat összerendeltük az alapnak tekintett népességnyilvántartás adataival. Végül a beazonosított címeken keresztül sikerült biztosítani a rendszerek közötti átjárhatóságot, a bennük tárolt adatok összevetésének lehetőségét.

 

Az utolsó lépésben került sor a KKV-k számára igényelt adatok szakrendszerekből való kinyerésére, valamint az egyéb információk betöltésére, úgy mint közgyűlési rendeletek és határozatok, és az olyan adatok, amelyek nyilvánosságra hozatalát törvény írja elő a PH részére. Itt a fő problémát az adatok mennyisége és az áttöltés időigénye jelentette. Ezzel párhuzamosan zajlott a rendszer próbaüzeme, a közben feltárt hibák kijavítása, a webes felület üzemeltetéséhez szükséges bérelt vonal beszerzése.

 

Elért eredmények

 

A rendszer kiépítésekor fontos tapasztalatok gyűltek össze egy esetleg később kialakítandó elektronikus ügyintézési rendszer szempontjából. Az üzemeltetés Oracle-termékeken (adatbázis és alkalmazásszerver) történik, amelyek a későbbiekben képesek kiszolgálni egy átfogó, elektronikus ügyintézést megvalósító rendszert. Az Oracle-termékek felületével már most megismerkedhetnek a dolgozók, így a későbbiekben kevesebb gondot jelenthet az átállás a jelenlegi szigetrendszerekről egy központi rendszerre.

 

Mivel a rendszer az adatokat nem csak az internet, hanem a hivatali dolgozók számára az intranet irányába is megjeleníti, ezért a későbbiekben ez alapját képezheti egy belső információs hálózatnak is. A projekt során beüzemelésre került egy online térképi rendszer is. E rendszer segítségével lehetővé válik, hogy bárki hozzáférjen Tatabánya elektronikus térképéhez a saját számítógépéről egy egyszerű webes böngésző használatával. Ezzel lehetővé válik vizuálisan is megjeleníteni a különböző lekérdezések eredményeit, mely megoldás költséghatékony is, mivel nem szükséges a polgármesteri hivatalban minden számítógépre külön-külön térképprogramot telepíteni.

 

A rendszer bővíthetőségét bizonyítja, hogy a riportok alapjául szolgáló adatok köre a későbbiekben bármikor igény szerint kiterjeszthető, és a riportok is tetszés szerint módosíthatók az Oracle adatbányászati eszközeinek segítségével.

 

A rendszer részét képezi egy elektronikus dokumentumkezelő modul is, amely a PH működése folyamán keletkező papíralapú iratokat tudja szkennelés után adatbázisban rögzíteni, Ezzel csökken a felhasznált papír mennyisége és jelentősen gyorsul az iratok visszakeresése is.

 

A rendszer lehetőséget biztosít elektronikus formanyomtatványok letöltésére is, így csökkenthető az ügyintézők terheltsége is, mivel az ügyfél már a csak kitöltött dokumentumot viszi be aláírva a hivatalba.

Hozzászólások

Előfizetés

Kategória

Feliratkozás hírlevélre

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@hvgorac.hu

Weboldal: hvgorac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu