Törvényességi ellenőrzés – újra! 2011/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Törvényességi ellenőrzés – újra! 2011/2

XIII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA közigazgatási hivatalok megszűnésével – a szakmai közvélemény előtt jól ismert jogalkotási folyamatot, az Alkotmánybíróság többszöri döntését követően – 2009. január 1-jétől kezdődően szünetelt az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A szünetelés időszaka a visszatérés folyamatos lehetősége, reménye ellenére sajnos viszonylag hosszúra nyúlt. Az így eltelt több mint másfél évben – a szakmai segítségnyújtás keretében – megtettünk mindent annak érdekében, hogy azok a kapcsolatok, folyamatok, amelyek szükségesek az eredményes ellenőrzéshez, ne számolódjanak fel, a lehető legkevésbé sérüljenek.

 


A szakmai segítségnyújtás céljából önkéntes módon megyénk önkormányzatai az elmúlt évben az augusztus végéig terjedő időszakban 1719 jegyzőkönyvet küldtek meg hivatalunk jogelődjéhez, ez a megelőző év egyező időszakához képest 25 %-kal, a törvényességi ellenőrzés utolsó éve (2008) adataihoz viszonyítottan 50 %-kal kevesebb.


Az ilyen formában történő kapcsolattartás tehát – szándékunk, készségünk ellenére – folyamatosan gyengülő intenzitást mutatott. Tapasztalatunk szerint törvényességi kontroll hiányában az önkormányzatok, hivatalok kellő szakmai biztonságra törekvése, ennek a szintje volt az, ami a kapcsolatot legjobban befolyásolta. A törvényességi ellenőrzés szünetelésének második évében sajnálatosnak mondható, hogy főleg a korábbi időszakban több törvényességi problémát mutató önkormányzatok, hivatalok nem igényelték, keresték a szakmai együttműködést. A törvényességi ellenőrzés visszaállítása időszakáig – döntően az előzőekben jelzett körből kikerülve – közel 60 önkormányzat egyáltalán nem küldött testületi jegyzőkönyvet.


A megelőző évben a törvényességi ellenőrzés visszatérésének belátható közelsége határozta meg tevékenységünket. Az év első felében munkánkat az aktuális feladatok teljesítése mellett a törvényességi ellenőrzés végrehajtására való felkészülés is befolyásolta. A többi hivatallal, az irányító minisztériummal együttműködve az ősz folyamán esedékes önkormányzati feladatokat számba véve, illetve azokra tekintettel szakmai anyagokat készítettünk, így többek között részt vettünk az összeférhetetlenségre, az alakuló ülések rendjére, valamint a szervezeti és működési szabályzatok felülvizsgálatára vonatkozó módszertani útmutatók összeállításában. Nagy figyelmet fordítottunk a hatályos önkormányzati joganyag összegyűjtésére, ismereteink frissítésére, aktuálissá tételére.
A törvényességi ellenőrzés – 2010. szeptember 1-jétől – a szükséges, a szakmailag szinte elvárható utolsó időpontban indult újra, hiszen az ősz önkormányzati feladatai megkívánták, hogy ellenőrzési, intézkedési jogkörrel is rendelkező szerv működjön együtt az önkormányzatokkal.


A törvényességi ellenőrzést területi és szakmai referensi munkamegosztásnak megfelelően látjuk el. Szerencsésnek mondható, hogy a törvényességi ellenőrzést megelőzően végző szakembereket sikerült megtartanunk, így gyakorlott munkatársakkal kezdhettük újra ezen tevékenységünket.


A törvényességi ellenőrzés újraindításából adódó feladatokról a jegyzőket körlevélben és jegyzői értekezleten is tájékoztattuk. A törvényességi ellenőrzés eredményes folytatása érdekében beszereztük a tevékenységünkhöz szükséges önkormányzati alap-dokumentumokat (SZMSZ, vagyonrendelet, szociális rendelet), adatokat (átruházott hatáskörök, versenytárgyalási értékhatár). A helyi jogalkotás kontrollját, a rendeletek felülvizsgálatának tervezhetőségét megalapozandó tisztáztuk a hatályos önkormányzati rendeletek körét, továbbá áttekintettük az ellenőrzés nélküli időszak rendeletalkotását. Tapasztalataink alapján elsőként a szociális ellátásokról elfogadott rendeletek célellenőrzését végeztük.
2010. évben törvényességi ellenőrzési tevékenységünket, a tapasztalható problémák jellegét, valamint ezt megelőzően, illetve ezzel egyidejűleg a szakmai segítségnyújtás irányát és tartalmát döntően befolyásolta az év őszén sorra került helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás, az ezen eseményhez kapcsolódó és ebből adódó önkormányzati feladatok köre.


A választásokkal összefüggő összeférhetetlenségi ügyek megoldását szakmai véleményünkkel, az ilyen ügyek folyamatos figyelemmel kísérésével segítettük, így nem vált szükségessé sem önkormányzati, sem hivatalunk általi eljárás. Nagy feladatot jelentett a polgármesteri munkakör-átadások (73); az önkormányzatok újjáalakulásának; a területfejlesztés intézményei, a többcélú társulások tisztújításának segítése. Legtöbb törvényességi problémát a képviselői, polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíjak, valamint a tisztségviselői költségtérítések jogsértő megállapítása okozta.


Hivatalunk és főosztályunk elsődleges feladatának tekintette a törvényességi ellenőrzés újraindításának elfogadtatását, a teendők tudatosítását, a szünetelést megelőző időszak fegyelmének, együttműködési szintjének mielőbbi visszaállítását. A sikeres tevékenység érdekében a következetes jogalkalmazás mellett a jegyzőkkel, polgármesterekkel a jó partneri viszony, szakmai együttműködés erősítésére, újra kialakítására törekedtünk. A folyamat még nem fejeződött be, tapasztalatunk szerint az ilyen vonatkozásban kimaradt húsz hónap beidegződéseinek alakításához még időre lesz szükség.
A jegyzőkönyv megküldés kötelezettsége szünetelése után sok önkormányzatnál gondot okozott, a papíralapú és az elektronikus megküldés (rendelet, határozati adatok) egyidejű teljesítése.


A törvényességi ellenőrzés első időszakának eredményeként – 10-15 önkormányzat (a megyénkben 217 önkormányzat), 6-8 hivatal (91 hivatal) kivételével – sikerült aktivizálnunk a jegyzőkönyvet nem küldő, a szakmai kapcsolatot mellőző önkormányzatokat is.


Tapasztalataink szerint az új hivatal működésének megkezdéséhez most is társult egy megnövekedett állampolgári elvárás, remény az ügyek mielőbbi megoldására. Kiemelt figyelmet fordítottunk – ezen körülményre is tekintettel – az említett ügyek intézésére. Érezhető volt ugyanakkor, hogy azon ügyfelek is hivatalunkhoz fordultak, akik ügyében a közigazgatási szervek eddig nem tudtak számukra megnyugtató döntést, megoldást adni, illetve akik ügyében közigazgatási szervek eljárása keretében segítség nem adható, így több éves, esetenként évtizedes sérelmek is felvetésre kerültek.


Az önkormányzatok és az önkormányzati hivatalok működését illetően az elmúlt évben több mint húsz közérdekű bejelentést, panaszt, illetve törvényességi kérelmet vizsgáltunk, az ügyek száma a megelőző évekhez viszonyítottan közel a duplájára emelkedett. A bejelentések többsége nem volt megalapozott, a feltárt hiányosságok orvoslása érdekében négy esetben kellett törvényességi észrevételt tennünk.
Az eddigi tapasztalataink alapján a közeljövő fontos feladatának tekintjük az önkormányzati törvényességi ellenőrzéshez adatokat biztosító, a Nemzeti Rendelettár működését szolgáló ún. TERKA információs rendszer helyi alkalmazási szintjének javítását; a megváltozott – önkormányzati döntéshozatalhoz is kapcsolódó – jogalkotási, jogszabály-szerkesztési szabályok tudatossá tételét.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu