Törvényességi ellenőrzés volt, nincs. Lesz? 2009/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Törvényességi ellenőrzés volt, nincs. Lesz? 2009/3

XI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna főosztályvezető - Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 

Ez év februárjában beadvány érkezett hivatalunkhoz, amelyben az egyik település lakói az önkormányzat hatályos állattartási rendeletének felülvizsgálatát kérték, mert véleményük szerint a januári módosítás törvénysértő, ellehetetleníti az állattartást a településen és ez nagyszámú érintett megélhetését veszélyezteti.

 


A hivatal jelenlegi hatásköre azt tette lehetővé, hogy szakmai véleményt fogalmazzunk meg az önkormányzat felé és javaslatot tegyünk az érintetteknek: kezdeményezzék a rendelet módosítását, közmeghallgatás összehívását vagy nyújtsanak be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz.
Az elmúlt év decemberéig volt arra hatáskörünk, hogy a törvénysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezzük az Alkotmánybíróságnál, ha a képviselő-testületnek címzett törvényességi észrevételt az érintett nem vizsgálta meg érdemében a megadott határidőben és nem intézkedett a törvénysértés kiküszöbölésére.
A törvényességi ellenőrzés szabályrendszere többször módosult az elmúlt években, de egy tény: sem a jogalkotók sem a jogalkalmazók körében nem kérdőjeleződött meg szükségessége, bár eszközrendszere nem volt „túl kemény”, mégis követendő szakmai mércét teremtett az önkormányzati döntéshozók számára.
Másfél évtizedes szakmai tapasztalatom alapján elmondható, hogy az évről évre elkészített statisztikai számadatok és elemzések bizonyították a törvényességi észrevételek szükségességét és megalapozott voltát.
Nem szeretnék önigazolásba bocsátkozni, e cikk megírásának nem ez a célja. Arra szeretnék rávilágítani, hogy milyen területeken okoz hiányt az a jogalkotási vákuumhelyzet, amelynek fennállta már nem teszi lehetővé a törvényességi ellenőrzés gyakorlását. Néhány példát említve szeretnék kitérni arra, miért fontos a törvényességi ellenőrzés, és mit eredményezhet annak hiánya.
Szociális területen ellenőrzési eszközrendszerünkkel megakadályoztuk a támogatásban részesülők körének jogellenes szűkítését, a törvényben előírt összegű szociális támogatások csökkentését, kötelező ellátások indokolatlan megvonását. Észrevételeink nyomán átláthatóvá vált a fizetendő térítési díjak rendszere.
Volt teendőnk az önkormányzati költségvetések átláthatóbbá tétele ügyében is. Jelzéseink alapján az önkormányzatok a váratlan pénzügyi nehézségekre tartalékot képeztek, az önkormányzati törzsvagyon nyilvántartásának hiányát következetesen kértük számon az önkormányzatoktól. Több esetben akadályoztuk meg az önkormányzat törzsvagyonát képező forgalom-képtelen ingatlanok jogellenes átminősítését, vagy az önkormányzati vagyon értékesítése során a versenyeztetési eljárás alól kivett esetek önkényes bővítését.
Következetes szigorral vizsgáltuk az állampolgárok fizetési kötelezettségeit előíró helyi normák rendelkezéseit, őrködtünk a felett, hogy az önkormányzati közszolgáltatásoknál a jogszabályban megszabott díjak törvényes eljárási rendben kerüljenek megállapításra és kiszabásra.
Az említett példákon túl észrevételek tucatjai születtek az önkormányzati döntéshozatal, működés törvényes rendjének betartatására.
A törvényességi ellenőrzési jogkör jelenlegi hiánya azt eredményezi, hogy 2009. január 1-jét követően nincs olyan szerv, amely ellenőrizze és jelzést tegyen azokban az esetekben, ha az önkormányzati döntések nem a demokratikus döntéshozatali eljárás szabályai szerint születnek.
Az elveszett törvényességi ellenőrzési jogkör nem pótolható más szervek által, nincs, aki következetesen számon kérje, hogy az önkormányzatok csakis nyilvános üléseken hozzanak polgáraikra nézve kötelező jogszabályokat. Nincs, aki sérelmezhetné a testületi és bizottsági jegyzőkönyvek bárki által történő megtekintésének csorbítására irányuló helyi döntéseket, intézkedéseket, hiányzik az a jogkör is, amely az önkormányzati működést érintően a nyilvánosság alapelvének sérülése esetén intézkedést tenne a jogszerű gyakorlat helyreállítása érdekében. Ha elmarad a településeken a közmeghallgatás fóruma, a törvényben meghatározott közérdekű adatok közzététele, vagy ezek megismerésének joga csorbul vagy elvész, nincs hatékony eszköz a szabályok betartatására.
Ha a helyi közösségek életét jelentősen befolyásoló kinevezések, megbízások, választások törvényes rendjének érvényre jutását sem tudjuk már észrevételeinkkel biztosítani, csorbulhat a jogszabályban előírt egyetértési és véleményezési jog.
A törvényességi ellenőrzési eszközök hiánya meggátol abban is, hogy észrevételt tegyünk, és ez által elősegítsük a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő alapjogok érvényesülését. Végül, de nem utolsósorban a településrendezési eszközök megalkotását eredményező eljárási rend is ellenőrzés nélkül maradt, amely a települések lakossága széles körét érintő véleményezési jogának biztosítását és a demokratikus döntéshozatalban való részvételét garantálta.
A törvényességi ellenőrzési jogkör regionális vagy megyei kereteken belül történő ellátása mellett és ellen is számos szakmai érv hozható fel. E cikk megírásának nem tárgya az állásfoglalás egyik vagy másik lehetőség mellett, de mindenképpen célja arra ráirányítani a figyelmet, hogy törvényességi ellenőrzésre szükség van. A példaként említett esetek lezajlott és eredménnyel zárult konkrét ügyekből táplálkoznak és erősítik azt a szakmai meggyőződésemet, hogy a törvényességi ellenőrzési munkára nemcsak azoknak a magasan képzett szakembereknek van szüksége, akik több hónapja más jellegű feladatokat végeznek a hivatalokban, hanem azoknak is, akik ellenőrzését a múlt év decemberéig végeztük. Az Észak-alföldi régióba tartozó önkormányzatok döntő többsége változatlanul felterjeszti a döntéshozatalt tartalmazó jegyzőkönyveket és kéri a szakmai véleményünket. Mindez megnyugtató is lehetne számunkra, hiszen munkánk alapvető jellege nem változott: legjobb szakmai tudásunk szerint nyilvánítunk véleményt a meghozott döntések jogszerűségét illetően. Azonban a szakmai vélemény nem ellenőrzési eszköz, nem fűződik hozzá semmi olyan jogkövetkezmény, amely kikényszeríthetné a demokratikus döntéshozatali eljárást vagy érdemi döntést érintő jogsértések kiküszöbölését.
Álláspontom szerint a törvényességi ellenőrzési jogkör hiánya alkotmánysértő, olyan állapothoz vezet el, amelyből nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen egy működőképes ellenőrzési rendszer újraépítése. Jogállamban a törvényességi ellenőrzés nem hiányozhat az önkormányzati rendszerből.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu