Vas megye kultúrája 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Turizmus

Vas megye kultúrája 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Kutszegi István Közművelődési Csoportvezető Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sport TitkárságVas megye az ország nyugati kapuja, évszázadokon át a közvetítő és befogadó szerepet vállalta kelet és nyugat, észak és dél között. A megye közelmúltbéli történetében tetten érhetők azok az elemek, amelyek bizonyítják a térségi szellemi-kulturális összetartozást. Példája ennek a Mogersdorf Kultúrtörténeti Szimpózium, amely több mint harminc éve a régió történészeinek, levéltárosainak szoros együttgondolkodását jelenti.

 


Napjainkra a „Vas megye: a nyitott kapu” metafora vált meghatározóvá és lokális identitáskeresésünk kifejezőjévé. 1999-ben a megyei közgyűlés elfogadta a „Vas megye kulturális öröksége védelmének helyzete és fejlesztésének lehetőségei” című dokumentumot, amely egyben katalógusa a megye értékeinek, ugyan akkor kijelölte a továbblépés irányait.
Megyénk jelentős irodalmi hagyományokkal rendelkezik, hiszen az egyetemes és magyar irodalomtörténet kiemelkedő személyiségei éltek és alkottak itt. A Nádasdyak irodalompártolása, Festetics György nagyvonalú, Vas megyét is érintő mecénási tevékenysége, Dukai Takács Judit, Berzsenyi Dániel, Békássy Ferenc, Faludi Ferenc, Ottlik Géza, Weöres Sándor és a nemrég elhunyt Nagy Gáspár alkotó munkássága révén születtek jelentős és megőrzésre méltó irodalmi értékek. Az irodalmi kultusz kiemelkedő emlékhelyei: Egyházashetye, Zsennye, Csönge, Kőszeg, Duka, Ostffyasszonyfa, Sárvár, Celldömölk.
Az Életünk című folyóiratunk az irodalmi értékőrzés és értékteremtés, a tudományos publikációknak műhelye pedig a Vasi Szemle folyóirat.
A képzőművészet területén a Szombathelyi Képtár egyedülálló a nyugat-pannon régióban. Infrastruktúrája, kortárs képzőművészeti és textilgyűjteménye, kiállításai, nemzetközi együttműködése révén részese az országos és nemzetközi művészeti életnek. A Képtár a rendezője a Nemzetközi Textil-triennálénak kiegészülve a Zászló, Szalag és Minitextil szemlével.
A Képtár a megye képzőművészeti életére is kihat, melynek eredményeként Körmenden, Kőszegen, Sárváron, Répcelakon, Őriszentpéteren, Rumban művészeti közösségek, műhelyek szerveződtek. Kezdeményező erővé vált a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Vasi Csoportja is.
Budapesten, a megyei önkormányzatunk fenntartásában működik a Szántó Piroska Emléklakás, amely a Vasiak Budapesti Baráti Körének is találkozóhelye.
A megyei önkormányzat a Mecenatúra, valamint a Közösségtámogató Alapjaival segíti az alkotókat. 2002-ben a közgyűlés létrehozta a Vas Megye Művészetéért Közalapítványt ugyancsak mecénási küldetéssel.
A szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar szívesen látott vendége a hazai és az európai hangversenytermeknek. A Capella Savaria, a Savaria Barokk, a Kőszegi Vonósok, a Haydn Vonósnégyes és sok más zenei együttes és mindenekelőtt a több mint 30 éves Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál bizonyítja, hogy Vas megye a zenei élet térképén is jelentős helyet foglal el.
Említést érdemel a sárvári Históriás Napok, a szombathelyi Magyar Énekmondók Országos Találkozója, vagy az ISMEAM: a Nemzetközi Elektroakusztikus Zenei Találkozó egyedisége. A Lamantine Jazz Fesztivál napjainkra európai rangú rendezvény lett.
Az elmúlt években milliárdos beruházásként új Megyei Levéltárat építettünk. Megújult és kibővült Berzsenyi Dániel Könyvtár. Felújított köntösben várja a zenekedvelőket a Bartók Terem.
A megyei múzeumi hálózat központija a Savaria Múzeum. A Járdányi Paulovics Romkert, az Isis Szentély, a Vasi Múzeumfalu és a Smidt Gyűjtemény értékes kincseivel a vasi kultúra tárgyi örökségének tárházai. Az épített örökségünk elemei a kőszegi Jurisics vár, a sárvári Nádasdy vár és a körmendi Batthyány-kastély.
A megyei közművelődési szakmai szolgáltatást a Szombathely várossal közös fenntartásban, az intézményi szervezetben működő Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ látja el. A Művelődési Központ részeként működik a velemi Népművészeti Műhely. Az MMIK épületben végzi tevékenységét Mesebolt Bábszínház. Vas megyeinek tudhatjuk a celldömölki Soltis Lajos Színházat, a Csokonai-díjas Ferrum Színházi Társulást és a körmendi KASZT Színtársulatot, a vasvári és ikervári színjátszókat. Kulturális értékeinket gazdagítja Savaria Történelmi Karnevál rendezvénysorozata.
Az Ungaresca Néptáncegyüttes híven őrizi a magyar néptánc hagyományt. Sárvár városa szolgál központjául az UNESCO Nemzetközi Népművészeti Szövetsége Magyarországi Szervezetének, és ezt a Sárvári Nemzetközi Folklórfesztivál programjai alapozták meg.
A megyében élő nemzetiségek, kisebbségek kultúrája révén már a rendszerváltozás előtt élénk volt a kulturális együttműködés a határon túl élőkkel. Burgenland, Stájerország, Szlovénia, később Karintia, Neckar-Odenwald, Hunyad megye is e kapcsolatokban partnerei Vas megyének. Az Alpok-Adria Munkaközösség által sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk kulturális életünkben.
A Vas Megyei Önkormányzat széles spektrumú kulturális intézményeinek egy részét önállóan, másik részét közös fenntartásában működteti Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
A Vas Megyei Önkormányzat a vasi identitás erősítése érdekében „Himnuszt” és régi-új címert alkotott, törekedik kulturális tudatot formálni, és hazát építeni az itt élő polgárainak. Kulturális munkánkban, az értékteremtésben és értékőrzésben továbbra is ezek vezetnek bennünket.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu