http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
  ELŐFIZETÉS
   
 

A jegyzo.hu oldalról egy űrlap kitöltésével megrendelheti a kívánt anyagokat.

Az űrlap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy Kiadónk a megadott személyes adatokat kezelje. Az adatkezelés a megrendelés teljesítése, illetve más akciónkról történő tájékoztatás céljából történik. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk.

Írásbeli nyilatkozatában kérheti az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok módosítását.

A megrendelő jelen űrlap kitöltésével kijelenti, hogy ismeri a HVG-ORAC Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételeit, és azokat akaratával minden részletében és kivételében megegyezőnek ismeri el.

 

  Jegyző és Közigazgatás előfizetés a 2017. évre  
 

A HVG-ORAC Kiadó gondozásában megjelenő Jegyző és Közigazgatás 1999 óta a jegyzők és a helyi közigazgatás szakembereinek a fóruma. A Jegyzők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Szakmai híd a magyar állam közigazgatási szervezetei, a települési önkormányzatok, a járások, a kormányhivatalok, a megyei szakigazgatási szervek és a központi szervek között.

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök átalakításának időszakában a jegyző szakmai támasza.

A szerkesztőbizottsági tagok szakmai tudása és személye, garancia a kiadvány magas szakmai színvonalára.

Főszerkesztő: Tóth János, a JOSZ elnöke, Csemő jegyzője

 

Legyen Ön is jegyző közösségünk tagja 2017-ben!

Olvasson tapasztalatokról, problémákról, megoldási javaslatokról!

Ossza meg észrevételeit, nehézségeit, véleményét, vagy éppen büszkeségeit és eredményeit a napi munkájával kapcsolatban!

A „Jegyző” nélkülözhetetlen szakmai információkat tartogat Önnek 2017-ben is!

 

A TARTALOMBÓL: Jegyzo_2015 5. szám

 • A közigazgatási hatósági eljárás új szabályai, az Ákr.
 • A közigazgatási perek új szabályai, a Kp.
 • ASP csatlakozás, szupergyors internet
 • Bürokráciacsökkentés. Elbocsátások vagy béremelés?
 • Hulladékgazdálkodás a gyakorlatban
 • JOSZ tervek és eredmények
 • Merre tovább, jegyzői státusz, települési adó, birtokvédelem, közbeszerzés, szolgáltató közigazgatás?

 

Fizessen elő a Jegyző és Közigazgatásra, hogy 2017-ben se maradjon le a nélkülözhetetlen szakmai információkról!

A folyóirat előfizetési díja bruttó 14 400 Ft (6 lapszám).

Előfizetőink 20% kedvezménnyel vehetnek részt a 2017. évi „Jegyző szemináriumokon”.

„Jegyző szemináriumok” 2017-ben:

 • Tudnivalók az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • A közigazgatási perek újdonságai: a Kp.
 • Birtokvédelmi szeminárium Bisztriczki Lászlóval


Előfizetési díj: 14 400 Ft / 6 lapszám (2017)
   
 
  JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS + JEGYZŐKÓDEX csomag ÚJONNAN ELŐFIZETŐKNEK  
 

A 2017. évre bruttó 71 284 Ft-ért, 20% kedvezménnyel ajánljuk Önnek akciós csomagunkat, amelynek keretében a következő tartalmakat biztosítjuk:

 • Jegyző és Közigazgatás 2 példányban (6-6 lapszám), továbbá
 • Jegyzőkódex hozzáférés (egyidejűleg egy felhasználó számára). Jegyző és Közigazgatás

Jegyző és Közigazgatás

 • A közigazgatási hatósági eljárás új szabályai, az Ákr.
 • A közigazgatási perek új szabályai, a Kp.
 • ASP csatlakozás, szupergyors internet
 • Bürokráciacsökkentés. Elbocsátások vagy béremelés?
 • Hulladékgazdálkodás a gyakorlatban
 • JOSZ tervek és eredmények
 • Merre tovább, jegyzői státusz, települési adó, birtokvédelem, közbeszerzés, szolgáltató közigazgatás?

Jegyzőkódex

 

Jegyzőkódex

 • Teljes, hatályos magyar joganyag az önkormányzati rendeletek kivételével (bővebben lásd: Jogkódex)
 • 153 259 jogeset (bővebben lásd: BH Nagy Döntvénytár)
 • A legfontosabb jogszabályok értelmezését segítő kommentárok és magyarázatok
  (Mötv., birtokvédelem, adók módjára behajtandó köztartozások…)
 • A kiadványon szereplő, folyamatosan aktualizált kommentárok között 2017-től:
  • Az Általános Közigazgatási Rendtartás (Ákr.) nagykommentárja 
  • A Közigazgatási Perrendtartás (Kp.) nagykommentárja 
 • Ingyenes céginformációs szolgáltatás (Bisnode Cégkódex)
 • Folyamatosan aktualizált, kitölthető (szabadon alakítható) és elmenthető iratmintatár főként szociális, gyámügyi és gyermekvédelmi, agrárjogi, környezet- és természetvédelmi, közigazgatási hatósági eljáráshoz kapcsolódó, építésügyben használt minták. Valamint a polgári jogi, családjogi, munkajogi és társasági jogi terület mintái.
 • Kitölthető formanyomtatványok


Előfizetési díj: 71 284 Ft (év)
   
 
  Közjogi Szemle előfizetés a 2017. évre  
 

Közjogi Szemle

A HVG-ORAC Kiadó KÖZJOGI SZEMLE címmel negyedévenként megjelenő, új szakmai folyóiratot indított 2008 márciusától. Az új lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.

A Közjogi Szemle weboldala: http://kozjogiszemle.hvgorac.hu

 

 

Szerkesztőbizottság elnöke: Kiss László

Szerkesztőbizottság tagjai: Ádám Antal, Bodnár László, Fábián Adrián, Ivancsics Imre, Kilényi Géza, Kisfaludy Zoltán, Kukorelli István, Petrétei József, Somogyvári István, Sulyok Gábor, Szalayné Sándor Erzsébet, Tóth Judit

Főszerkesztő: Chronowski Nóra

Szerkesztő: Naszladi Georgina

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1789-6991Előfizetési díj: 14 000 Ft/év (4 lapszám)
   
 
  Alkotmánybírósági Szemle előfizetés a 2017. évre  
 
alkotmnybr.jpg

Tekintettel az Alkotmánybíróság döntéseinek jogfejlesztő szerepére, valamint jogalkalmazásra gyakorolt hatására, a HVG-Orac Kiadó 2010 februárjában indult, évente kétszer megjelenő folyóiratának célja az, hogy a testület határozatainak és végzéseinek szélesebb körű nyilvánosságot biztosítson. A folyóirat első lapszáma szöveghűen, változtatás nélkül közölte az Alkotmánybíróság azon határozatait, melyeket a szerkesztőbizottság az adott időszakból a legfontosabbnak tartott.

Az Alkotmánybírósági Szemle első számának márciusi megjelenése nem maradt visszhang nélkül. A visszajelzések alapján egy hiánypótló periodika született meg. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy hasznosabb az olvasók és a felhasználók számára, ha az adott időszakban meghozott legfontosabb döntvények „kezelhetőbb” formában állnak rendelkezésükre. Az értékelések rámutattak arra is, hogy fontosak az egy-egy téma köré csoportosított tanulmányok, viszont célszerű részletesebben bemutatni az Alkotmánybíróság nemzetközi elfogadottságát. Ezek a felvetések indokolták az Alkotmánybírósági Szemle megújítását.

A szerkesztőség szerint az alapjogok tartalmának pontos ismerete egyedi ügyekben is nélkülözhetetlen, az alapjogi érvelés konkrét gazdasági érdekek érvényesítésében is perdöntő lehet. Ezért a „Döntések” rovatban a jövőben döntvénytárjelleggel jelennek meg az Alkotmánybíróság egyes határozatai. A jelentős mértékben megnövelt határozatszámnak köszönhetően pedig az Alkotmánybírósági Szemle olvasója átfogó képet kap fél év alkotmánybírósági munkájáról. Ennek megfelelően a lap 2010 novemberében megjelent második száma az Alkotmánybíróság által 2010 januárja és júniusa között meghozott több mint háromszáz határozatból negyvenre hívja fel a figyelmet. A kronologikus sorrendbe szedett határozatköteg olyan döntések összefoglalóit tartalmazza, amelyek felkelthetik különösen a peres bírói gyakorlat, az önkormányzati jogalkotók, de a jogi képviseletet ellátó ügyvédek, sőt bárki érdeklődését.

A szerkesztőség a „Tanulmányok” rovatban olyan írások megjelentetésére helyezi a hangsúlyt, amelyek az alkotmánybíráskodás iránt érdeklődő gyakorlati és elméleti szakemberek számára is hasznosak lehetnek. Az önkormányzati választásokat közvetlenül követően megjelenő második lapszám például az Alkotmánybíróság és az önkormányzatok közötti kapcsolatra fokuszál, felvillantva e kapcsolat több aspektusát.

A „Krónika” rovat is átalakult, mivel részletesebb bepillantást enged az Alkotmánybíróság egyes európai, avagy tengerentúli alkotmánybíróságokkal kibontakozó, illetve elmélyülő munkakapcsolatába.

Végül, de nem utolsósorban apró részletek módosításával igyekeztünk a lap külső megjelenését a tartalom minőségéhez igazítani.

Abban a reményben ajánljuk tehát az Alkotmánybírósági Szemlét, hogy a változtatások eredményeként azt még nagyobb haszonnal forgathatja a jogalkotó és a jogkereső polgár, de jobban szolgálja az értő és fogékony közönség igényeit is.

Szerkesztőbizottság elnöke: Lenkovics Barnabás

Szerkesztőbizottság tagjai: Lábady Tamás, Harmathy Attila, Bragyova András, Kovács Péter, Lévay Miklós, Trócsányi László, Marosi Ildikó

Főszerkesztő: Török Bernát

Szerkesztők: Köblös Adél, Haraszti Judit

Megjelenik: évente két alkalommal

ISSN 2061-5582Előfizetési díj: 11 030 Ft/év (2 szám)
   
 
  JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS + JEGYZŐKÓDEX csomag JELENLEGI (2016. ÉVI) ELŐFIZETŐINKNEK  
 

Ön jelenleg Jegyző és Közigazgatás előfizető, ezért a 2017-es évre bruttó 62 374 Ft-ért, 30% kedvezménnyel a következő tartalmakat biztosítjuk Önnek:

 • Jegyző és Közigazgatás 2 példányban (6-6 lapszám), továbbá
 • Jegyzőkódex hozzáférés (egyidejűleg egy felhasználó számára). Jegyző és Közigazgatás

Jegyző és Közigazgatás

 • A közigazgatási hatósági eljárás új szabályai, az Ákr.
 • A közigazgatási perek új szabályai, a Kp.
 • ASP csatlakozás, szupergyors internet
 • Bürokráciacsökkentés. Elbocsátások vagy béremelés?
 • Hulladékgazdálkodás a gyakorlatban
 • JOSZ tervek és eredmények
 • Merre tovább, jegyzői státusz, települési adó, birtokvédelem, közbeszerzés, szolgáltató közigazgatás?

Jegyzőkódex

 

Jegyzőkódex

 • Teljes, hatályos magyar joganyag az önkormányzati rendeletek kivételével (bővebben lásd: Jogkódex)
 • 153 259 jogeset (bővebben lásd: BH Nagy Döntvénytár)
 • A legfontosabb jogszabályok értelmezését segítő kommentárok és magyarázatok
  (Mötv., birtokvédelem, adók módjára behajtandó köztartozások…)
 • A kiadványon szereplő, folyamatosan aktualizált kommentárok között 2017-től:
  • Az Általános Közigazgatási Rendtartás (Ákr.) nagykommentárja
  • A Közigazgatási Perrendtartás (Kp.) nagykommentárja
 • Ingyenes céginformációs szolgáltatás (Bisnode Cégkódex)
 • Folyamatosan aktualizált, kitölthető (szabadon alakítható) és elmenthető iratmintatár főként szociális, gyámügyi és gyermekvédelmi, agrárjogi, környezet- és természetvédelmi, közigazgatási hatósági eljáráshoz kapcsolódó, építésügyben használt minták. Valamint a polgári jogi, családjogi, munkajogi és társasági jogi terület mintái.
 • Kitölthető formanyomtatványok


Előfizetési díj: 62374
   
 
  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  KÖNYVAJÁNLÓ


http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU
buying valium online buy phentermine online without prescription