2011-ben Európa ránk figyel! - Európai Vállalkozási Díj 2010-2011

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

2011-ben Európa ránk figyel! – Európai Vállalkozási Díj 2010-2011

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA pályázatok benyújtásának határideje 2010. november 10.

A 2010. évi Európai Vállalkozási Díj nemzeti fordulójának meghirdetése

A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az „Európai Vállalkozási Díj” projekt nemzeti koordinátora, meghirdeti az Európai Bizottság által 2005-ben alapított, 2010-ben már ötödik alkalommal kiírt „Európai Vállalkozási Díj” pályázatot.

A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és regionális szinten támogatják a vállalkozói tevékenységet. A Díj célja a legjobb vállalkozási politikák és gyakorlatok bemutatása, terjesztése, ezáltal a potenciális vállalkozók ösztönzése és bátorítása. A verseny földrajzilag az Európai Unió 27 tagállamát1, valamint Norvégiát, Szerbiát és Törökországot foglalja magában.

A Díj kiírásának főbb céljai

1. a vállalkozásokat és a vállalkozói tevékenységet előmozdító sikeres tevékenységek és kezdeményezések kiválasztása és elismerése;
2. a legjobb vállalkozási elképzelések és gyakorlatok bemutatása, nemzeti és összeurópai szintű kommunikációja;
3. a vállalkozók társadalomban játszott szerepének szélesebb körű megismertetése, valamint
4. a potenciális vállalkozók ösztönzése és inspirálása.

Pályázati kategóriák
Az Európai Vállalkozási Díj 2011-en belül az Európai Bizottság öt kategóriát állított fel, amelyek némiképp eltérnek a tavalyi díjkategóriáktól azzal a céllal, hogy jobban megfeleljenek az Európai Unió gazdasági növekedése és fejlődése érdekében kitűzött Európa 2020 stratégiának.

1. Vállalkozói szellem támogatása díj
olyan nemzeti, regionális vagy helyi szintű tevékenységeket és kezdeményezéseket ismer el, amelyek a fiatalok és a nők körében népszerűsítik a vállalkozói gondolkodásmódot.
2. Befektetés a szakértelembe díj
olyan regionális és helyi szintű kezdeményezéseket ismer el, amelyek a vállalkozói, a szakmai, a gyakorlati és a vezetői készségeket javítják.
3. Az üzleti környezet fejlesztése díj
olyan regionális és helyi szintű, innovatív intézkedéseket ismer el, amelyek elősegítik a vállalkozások indítását és növekedését, egyszerűbbé teszik a jogi és igazgatási eljárásokat a vállalkozások számára, valamint a „Gondolj először a kicsikre” („Think Small First”) elv megvalósítására törekszenek a kis- és középvállalkozások érdekében.
4. A vállalkozások nemzetközi működésének támogatása díj
olyan intézkedéseket ismer el, amelyek a vállalatokat – különösen a kis- és középvállalkozásokat – ösztönzik az Európai Unión belüli és kívüli piacok lehetőségeinek jobb kihasználásában.
5. Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj
olyan regionális vagy helyi kezdeményezéseket ismert el, amelyek a vállalatok társadalmi felelősségét hangsúlyozzák, és fenntartható üzleti gyakorlatot szorgalmaznak a társadalmi és/vagy a környezeti szférában. Ez a kategória ismeri el az olyan hátrányos helyzetű csoportok körében kifejtett vállalkozástámogatási erőfeszítéseket is, mint a munkanélküli, a mozgáskorlátozott vagy az etnikai kisebbségekhez tartozó emberek.

Pályázati fordulók

Az Európai Vállalkozási Díjra való nevezés két kiválasztási szakaszban zajlik, nemzeti és európai szinten.

A nemzeti fordulóban 2 legmagasabb eredményt elért, de nem azonos díjkategóriába tartozó pályázat delegálható az európai fordulóba.

Pályázati időpontok
Az „Európai Vállalkozási Díj” 2010 évi pályázatának kiírása, nemzeti forduló indítása 2010. augusztus 02.
Az Európai Vállalkozási Díj nemzeti fordulójában a pályázatok benyújtásának határideje 2010. november 10.
A nemzeti forduló győztes pályázatainak kiküldése az európai fordulóban történő részvételre, 2010. december 10-i határidővel.
Az európai fordulóban magas szintű szakmai zsűri bírálja el a nemzeti fordulókból beérkezett pályázatokat.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2011 májusában kerül sor Budapesten, Magyarország soros EU elnöksége alatt.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet:
Pályázni az un. nevezési lapon lehet (jelent felhíváshoz csatolt entry form), amelynek a következőket kell tartalmaznia:

1. A díjkategória megjelölése, amelyre a jelentkező pályázik;
2. Egy esettanulmány a projektről, amely tartalmazhatja a helyzetelemzést, a kihívásokat, a kreatív megoldást/üzleti stratégiát, a megvalósítást, az eredményeket, valamint a leendő megvalósítási tervet;
3. Ajánlólevél a gazdasági, ill. társadalmi élet olyan jeles személyiségétől, aki nem vett/vesz részt a projektben. Az ajánló lehet magas szintű politikus, vállalkozó vagy egyetemi oktató (referencialevél);
4. a közszféra és a magánszféra együttműködésével létrejött projekt esetén az együttműködés meglétét igazoló dokumentum (pl.: együttműködési megállapodás, támogatási szerződés)
5. A pályázó részletes elérhetősége (telefon, fax, e-mail, postai cím);
6. Cégszerű aláírás

A pályázathoz szükséges nevezési lap, a részletes pályázati információkat nyújtó Eljárási Kézikönyv jelen felhívás mellékleteként tölthető le a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjáról: www.nfgm.gov.hu

Lehetőség van olyan vizuális vagy audiovizuális anyag beküldésére is, amely segítségével a zsűri teljesebb képet kaphat a programról. Kérjük, hogy az így beküldött információs anyag súlya ne haladja meg az 500 g-t.

A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban legkésőbb 2010. november 10-ig postai úton kell megküldeni az alábbi címre:

Szabóné Molnár Márta
az Európai Vállalkozási Díj nemzeti koordinátora
Nemzetgazdasági Minisztérium
1880 Budapest, Pf. 111.
A borítékra kérjük ráírni: „Jelentkezés a 2010. évi Európai Vállalkozási Díjra”.
A pályázati dokumentációt egyidejűleg elektronikus úton is kérjük megküldeni a marta.molnar.szabone@nfgm.gov.hu címre.

A nemzeti versennyel kapcsolatos további felvilágosítás a nemzeti kapcsolattartótól szerezhető be:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Szabóné Molnár Márta,
szakmai főtanácsadó
Margit krt. 85. I. emelet 130.
1024 Budapest
Tel: +36 1 336 7377
Fax: +361 336 7679
Email: marta.molnar.szabone@nfgm.gov.hu

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu