A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), valamint a JOSZ és a TÖOSZ közös pályázati felhívása a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), valamint a JOSZ és a TÖOSZ közös pályázati felhívása a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére

XX. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
A Jegyző szerkesztőségeA Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, a Jegyzők Országos Szövetsége, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ezúton jószolgálati felhívással fordul a települési, valamint a területi önkormányzatok vezetéséhez és szakmai kollektíváihoz. Pályázati felhívásunk középpontjába a közigazgatási szakma értékeinek, hagyományainak, valamint példaképként állítható és szolgáló személyiségeinek megőrzését, illetve közkinccsé tételét állítjuk.

A felhívást gondozók örömmel konstatálják azt, hogy szerte az országban számos önkormányzatnál és helyi közigazgatási szervnél eredményes mentorálási programok valósulnak meg. Mindezek eredményeit, mások által is jól hasznosítható megoldási módozatait sajnos kevesen ismerik, mivel azok megállnak a települések határainál. Ugyanilyen jelentőséggel bírnak azok a kezdeményezések is, amelyek a korábban vagy a közelmúltban nyugállományba vonult vezető és szakértő köztisztviselők közmegbecsüléséhez, s a hivatalok szakmai életébe történő bevonásához kapcsolódnak. Arról is keveset tudunk, hogy a gazdag szakmai tapasztalatokkal rendelkező köztisztviselő Kollégák miként adják át tudásukat a fiataloknak, amelynek fókuszában a közigazgatási szakma és hivatás megszerettetése, presztízsének, hagyományainak közös gazdagítása áll.

Az együttgondolkodás közös célja egy országos Mentor Program életre hívása, valamint a jelenlegi foglalkoztatási kötöttségek oldása, illetve rugalmasabbá tétele. Ennek igényét és lehetőségeit a kiírók fel kívánják vetni a kormányzati döntéshozók felé. E törekvés indoka az, hogy jelentős közérdek fűződik a nyugállományba vonult önkormányzati hivatali vezetők és szakértők tudáskincsének kiaknázásához és a helyi közigazgatási szakma vérkeringésébe történő bekapcsolásához.

E célkitűzések jegyében jó szívvel és nyitottsággal várjuk a fentiekhez kapcsolódó jó gyakorlatok és közérdekű tapasztalatok szíves átadását és részünkre történő megküldését.

A legelőremutatóbb – részletesen és kellően dokumentált – kezdeményezéseket szerepeltetni fogjuk és közkinccsé tesszük a Jegyző és Közigazgatás, valamint az ÖNkormányzat folyóiratok hasábjain. A beérkezett pályázati összefoglalókat továbbá a DHKFA, illetve a JOSZ, valamint a TÖOSZ honlapján is közzé kívánjuk tenni.

A pályázati anyagok minimális terjedelme – mellékletek nélkül – 20 oldal (kb. 50 000 karakter), míg a maximális terjedelem 50 oldal. A kellő dokumentáltság alatt értendő, hogy az anyagban szereplő események, javaslatok megfelelően (valósághűen, tényszerűen) kerüljenek alátámasztásra, illetve megindokolásra.

A legátfogóbb kezdeményezések és javaslatok a kiírók által jegyzett erkölcsi és anyagi elismerésben fognak részesülni. A pályázatokat a kiíró szervek által létrehozott szakértői bizottság bírálja el.

Az I. díjjal 350 000, a II. díjjal 250 000, míg a III. díjjal 200 000 forint jutalom jár. A pályázatokat elbíráló szakértői bizottság fenntartja a jogot arra, hogy jelentősebb számú és meghatározó tartalmú pályázatok beérkezése esetén az adományozható díjak száma megnövelésre kerüljön.

A pályázatokat – a pályázó pontos megnevezését és elérhetőségeit feltüntetve – 2018. május 31-ig elektronikus formátumban az alábbi címre kérjük megküldeni:

Jegyző és Közigazgatás Szerkesztősége

E-mail: jegyzo@hvgorac.hu

A tárgy mezőbe kérjük, írják be:

Szakmai értékek megőrzése pályázat

(A pályázati anyag beérkezéséről egy héten belül visszaigazolást küldünk.)

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu