A hatósági tevékenység statisztikája 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

A hatósági tevékenység statisztikája 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Magyar Rezső dr.
hatósági osztályvezető
Szombathely
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége

Vas megyében az önkormányzati hatóságok 2007-ben több mint 270 ezer államigazgatási hatósági döntést hoztak, az önkormányzati hatósági ügyekben született döntések száma 40 ezret meghaladó volt. Az e-közigazgatási megoldások alapja az igazgatás-szervezési elemzés. Az alkalmazás-fejlesztők figyelmébe ajánljuk Magyar Rezső cikkét.

 


Az elsőfokú államigazgatási hatósági munka szakmai színvonalát a statisztikai adatok mellett a felügyeleti ellenőrzések megállapításai, a másodfokú hatósági tevékenység, a panaszok, közérdekű kérelmek intézése során szerzett tapasztalatok, valamint a jegyzők, hatósági ügyintézők jelzései alapján tudjuk megítélni.
A megyében jellemzőek a kis létszámú önkormányzati hivatalok, ebből következően és a hatáskörök nagy száma miatt a többféle ágazathoz tartozó igazgatási ügyek intézése jelentős feladatot ró a jegyzőkre; általános a nagyfokú leterheltség.
Az elsőfokú adóhatóságok tavaly közel 50 %-al több ügyet intéztek, mint 2006-ban, és a határidők betartása is maradéktalanul sikerült, szemben az előző évvel. Az ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülését ugyanakkor negatívan befolyásolta a végrehajtás elhanyagolása. Sok esetben nem jut elég energia a végrehajtásra, vagy az csak a felszólítások kibocsátásában merül ki.
Az építésügyi ágazatban az elsőfokú érdemi döntések száma 2007. évben közel hatezer darab volt, az ügyek kevesebb, mint 3 %-ában került sor jogorvoslati eljárásra. Az ügyintézési határidő túllépésében jelentős csökkenés volt tavaly. Másodfokon a megváltoztatott döntések száma 12 %-al növekedett jelezve, hogy az anyagi jogszabályok alkalmazása, betartása továbbra is problémát okoz, amely az előírások bonyolultságára, a helyi szabályozási hiányosságokra is visszavezethető. A megsemmisítő és új eljárásra utasító döntések száma az előző évhez képest viszont csökkent, amely azt mutatja, hogy az elsőfokú hatóságoknál a tényállás felderítése, az eljárásjogi szabályok, ezen belül a Ket. alkalmazása, ismerete egyre teljesebb mértékű. A szakmai felkészültség színvonala javult, az építésrendészeti, feltáró jellegű helyszíni ellenőrzésekre ugyanakkor kevés esetben kerül sor, az elsőfokú hatóságok ellenőrzéseket lényegében csak az egyedi engedélyezési eljárásokban végeztek.
Témaellenőrzést végeztünk a megye valamennyi okmányirodájánál, különös tekintettel az ügyfélfogadásra, az ügyintézők leterheltségére és az anyakönyvi alapbizonylatok rögzítésére. Megállapításaink szerint az okmányirodákban szinte valamennyi igazgatási ágazatban nagy a munkateher, a korábban végrehajtott létszámcsökkentés jelentős munkatorlódást és határidő túllépést okozott, a létszám emelése a jelenlegi feladatok mellett nélkülözhetetlennek látszik.
A közlekedési igazgatási ügykörben a tíz okmányiroda közül a kisebbek adatszolgáltatásukban 2-4.000 körüli ügyszámot jeleztek, míg a nagyobbak esetében ez a szám tízezer körüli, a megyeszékhely okmányirodája pedig évente tizennyolc ezer feletti közlekedési igazgatási eljárást folytatott le. Ezen ügycsoportban a jogorvoslati arány elenyésző.
Az anyakönyvvezetők tekintetében továbbra is folyamatosan jelenlévő feladat volt az ún. ASZA-rendszer használata, alkalmazása. A korábban előforduló hibákat az anyakönyvvezetők javították, a hiányosságokat pótolták. A leggyakoribb hiba tavaly az anyakönyvi kivonatok átadási folyamatának dokumentálása volt, amelyre a figyelmet többször is felhívtuk. Az anyakönyvi alapbejegyzések 2006. és 2007. évi számadataiból (kevesebb születés és házasságkötés, növekvő számú haláleset) az országos népességstatisztikai adatokkal és tendenciákkal azonos következtetéseket vonhatunk le. Az anyakönyvvezetők igazgatási feladataikat a jogszabályoknak megfelelően, ügyfélbarát módon és általában határidőben látják el.
A szabálysértési jogterületen végzett ellenőrzések általános tapasztalata az, hogy a kisebb településeken a kevés ügyszám miatt viszonylag sok és elsősorban eljárás jellegű a hiba, amelynek nyilvánvaló oka a gyakorlatlanság, ennek ellenére a jegyzők körültekintő eljárásra való törekvését pozitívumként értékeljük. Továbbra is jellemző, hogy az ügyészség kiemelt figyelmet fordít a szabálysértési ügyintézés törvényességének vizsgálatára, ezek megállapításai a jegyzők jól hasznosítják.
A kereskedelmi igazgatási ágazatban az elsőfokú hatósági tevékenység nagyságrendje az évek átlagát tekintve szinte azonosnak mondható. Az eljáró hatóságok körültekintően alkalmazták a jogszabályokat, az ügyintézési határidőt betartották, az ágazatpolitikai célkitűzéseket szem előtt tartották, ezért gyors és szakszerű ügyintézésre törekedtek. Az új Kormányrendeletnek az ügyintézési gyakorlatba való átültetése nem volt zökkenőmentes. Általános problémaként említhető, hogy az üzletek működési engedély szerinti és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását a helyszínen hiányosan ellenőrizték.
A hagyatéki ügyintézés jó színvonalon történik, kirívó jogszabálysértést nem tapasztaltunk.
A jegyzői hatósági jogalkalmazással összefüggő panasszal, közérdekű kérelemmel, bejelentéssel az építésügy, a birtokvédelem, a kereskedelmi és a mezőgazdasági igazgatás területén, valamint az okmányirodai ügyfélfogadással összefüggésben kellett foglalkoznunk. Általánosságban elmondható, hogy a panaszok egy része szubjektív alapú, az elsőfokú hatóság munkáját többnyire indokolatlanul kifogásolják, másrészt bírósági hatáskörbe tartozó ügyek, vagy hosszú évek óta tartó szomszédi viták, együttélési problémák elintézését próbálják kikényszeríteni a közigazgatási szervektől.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu