A helyi testülettől az EU-csatlakozásig 2000/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Európai Unió

A helyi testülettől az EU-csatlakozásig 2000/1

II. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Lipták József Jegyző VásárosnaményMint Vásárosnamény jegyzője a hatáskörömbe tartozó ügyek közül – kiemelten valamennyi területen a törvényesség biztosításával – a legfontosabbnak a következőket ítélem:

 


A képviselő-testület, a bizottságok, a képviselők működésével összefüggő ügyek intézését, koordinálását (előterjesztések előkészítése, hozott döntések végrehajtásának biztosítása – kiemelten a helyi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendeletekre – szükséges tájékoztatás biztosítása, stb.). Ezeket azért tartom a legfontosabbnak, mert szerintem az önkormányzatiság, az önkormányzati munka lényegét ez adja.
A képviselő-testület hivatalának vezetését. (Ötv. 36. § (2) bek. szerint, ezen belül is a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlását.) Ezt azért tartom fontosnak, mert a hivatal személyi állománya, annak összetétele, felkészültsége, munkához való viszonya meghatározza az önkormányzat egészének működését. Terveim között szerepel a hivatalnál az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer kiépítése.
Az önkormányzati gazdálkodással összefüggő jogosítványok megfelelő gyakorlását, a költségvetés egyensúlyának megteremtését. Csak stabil anyagi körülmények között lehet a várost megfelelő szinten üzemeltetni, fejleszteni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénnyel kapcsolatos feladatok ellátását, mivel e feladatellátás milyensége nagyban befolyásolja városunk – és térsége településeinek – jelenét és jövőjét. Városunk célja a turisztika fejlesztése, vonzerejének fokozása, ami csakis rendezett körülmények között sikerület, megfelelő infrastruktúra, zajvédelmi szabályok betartása, stb.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényekkel összefüggő hatáskörök gyakorlását. Fontos a rászorultakról való megfelelő gondoskodás biztosítása.
Fontosnak tartom az EU integrációból adódó feladatokra, ismeretekre való felkészülést, felkészítést.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu