Egyenlő mércével a feladatok között 2000/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Egyenlő mércével a feladatok között 2000/1

II. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Dr. Kovács János Jegyző TiszavasváriAz újság szerkesztői által feltett kérdésre – miszerint a városi jegyzőként hatáskörömbe tartozó ügyek közül szakmailag mit és miért tekintek a legfontosabbnak – a teljesség igénye nélkül az alábbiakat tudom válaszolni:

 


Ma egyetlen jegyző – se városi, se egyéb települési – nem engedheti meg magának, hogy a hatáskörébe tartozó több száz ügytípus közül akármelyik a kedvence legyen oly módon, hogy abba jobban „bedolgozza” magát, mert azzal okvetlenül más területek gyakorlásától, felügyeletétől von el időt, energiát. Ebben az értelemben tehát – mivel kötelességtudatom valamennyi terület gyakorlása vonatkozásában egyaránt egyforma, hiszen a jogalkotó ezért tette feladattá, s nyújtotta hozzá a hatáskört – a kérdés nehezen megválaszolható.
Ennek ellenére mégis létezik néhány olyan terület, ahol egy városi jegyzőnek fokozott felelőssége adódik, s ez – nem kisebbítve egyetlen közigazgatási ügytípus jelentőségét sem – mindenképpen jelentkezik az ún. körzeti szerepkör gyakorlása során. Csak munkáltatói, szervezési értelemben a gyámhivatali, míg teljes vertikumában a kiemelt I. fokú építéshatósági jogkör gyakorlása során, illetve a 2000. január 1-től indult okmányiroda kapcsán, s nem utolsó sorban az időszakos, ám annál nagyobb jelentőségű, a választásokkal kapcsolatos lebonyolítói munka vonatkozásában. Ez utóbbinál különösen fontos lenne, hogy javarészt ne a díjazatlan túlmunka és a társadalmi többletmunka jogilag nem definiált kategóriájába tartozzon.
Hasonlóan fontosnak ítélem meg a képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos teendőket. Azon jegyzők közé tartozom, akik a tanácskozási és javaslattételi jogukkal is élve, aktívan részt vesznek a testület és a bizottságok döntéseinek kialakításában. Nem mindegy, hogy a jegyző által vezetett hivatal előterjesztései milyen módon jutnak át a döntéshozatali procedúrán, s azokat hogyan lehet majd végrehajtani. Mindezt persze csak a képviselő-testülettel kialakított harmonikus kapcsolat biztos tudatában lehet kellő produktivitással megtenni. Én ezt megtehetem, s ezáltal nem is kellett még jegyzőségem 7 éve alatt a testület döntésével kapcsolatban törvényességi jelzéssel élnem…
Kiemelt jelentőségű kérdés szerintem – mivel a városi jegyző jelentős létszámú apparátussal dolgozik – az apparátusirányítás, ad munkáltatói jogok és kötelezettségek megfelelő gyakorlása, s fontos, hogy az apparátus is érezze, vezetője a képviselő-testületnél és a lakosságnál is „kiáll” az érdekében, ugyanakkor azt is éreznie kell, hogy a jegyző az apparátus törvényességi ellenőreként is jelen van.
… És még elemezhetném több más hatáskör fontosságát a társadalmi jogbiztonság szempontjából is, amelynek kiszolgálására mi jegyzők vállalkoztunk….

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu