A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy 200/23

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Portré

A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy 200/23

IV. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Mácsai Antal Tolna Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóA katasztrófa szót a görög katharsis kifejezésből származtatjuk – melynek eredeti jelentése fordulat, fordulópont, kimenetel – de a katasztrófák eredete ennél régebbre az i.e. 2700 táján Mezopotámiában bekövetkezett árvízig (őskatasztrófa) nyúlik vissza. A bekövetkezett események közös jellemzője volt az ősi félelem, a vakrémület, a pánik és a felkészülés, védekezés teljes hiánya.

 


A fejlődő társadalmak és polgáraik rövid idő alatt felismerték, hogy érdekük a védekezés, hiszen egy katasztrófa következtében rövid idő alatt semmivé válhatnak az addig elért eredmények, megszerzett javak. Megkezdődött, majd tervszerű tevékenységgé vált többek között a vizek szabályozása, a járványok megfékezése, a tüzek kordában tartása, a környezetpusztítás megfékezése, a védekezés érdekében különleges szolgálatok létrehozása, működtetése és a polgárok felkészítése. A katasztrófák elleni védekezés rendszere és annak fejlettsége magán viselte a korok és társadalmak jegyeit, jellemzőit és egyben minősítette magát a társadalmat is.
A magyar jogalkotás és államigazgatás kissé késve ismerte fel a genfi konvenciót kiegészítő jegyzőkönyvek útmutatását – amely egyértelműen utal a katasztrófák elleni védekezés szükségességére – azonban napjainkban már elmondhatjuk, hogy világviszonylatban is méltatott, kipróbált törvényekkel, végrehajtási szabályokkal és kialakult rendszerrel rendelkezünk, melyek biztosítékai lehetnek egy katasztrófahelyzet kezelésének.
A katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény a védekezés jelentőségéről így fogalmaz: „A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy”. Általánosan is kijelenthető, hogy a szabályozás, így a jogszabály is csak akkor éri el a célját, ha az abban megfogalmazottakkal a polgárok azonosulnak, tartalmuk a gyakorlatban megvalósul. Azonosulni azonban azzal tudnak, amiről ismeretekkel rendelkeznek, felkészülni és védekezni pedig csak akkor tudnak, ha ismerik a veszélyeket, a védekezés lehetőségeit, módszereit és azok rendszerét.
Tolna megye méretét tekintve hazánk egyik legkisebb megyéje, azonban itt található az ország egyetlen atomerőműve. A Duna nem csak az árvíz, hanem a folyón szállított veszélyes anyagok miatt is veszélyforrás. Megyénk közúthálózata két Duna-hídhoz is kapcsolódik (jelenleg épül a harmadik), melyeken a fővárost elkerülő veszélyesanyag-szállítmányok jelentős része áthalad. Előfordult már belvíz, löszfal omlás, rendkívüli hó, forgószél, gázrobbanás, veszélyes anyagot szállító jármű balesete, és tudjuk, olyan esemény is bekövetkezhet, amellyel eddig még nem találkoztunk.
A veszélyforrások ismeretében terv szerint és tudatosan végezzük a katasztrófavédelmi feladatokat, amelyekre jellemző az ágazatok és szervezetek összefogása, egymás szakterületeinek tiszteletben tartása és az, hogy a felkészülés a megye teljes vertikumát átfogja.
A közös tenni akarás és együttműködés jellemzi a katasztrófavédelemben részt vevő polgári és hivatásos szervek és a jegyzők kapcsolatát is. A települések és lakosságuk védelme érdekében meghatározott katasztrófa, tűz és polgári védelmi feladatok megvalósulása elképzelhetetlen a jegyzők és az irányításukkal működő szervezet aktív részvétele nélkül. Ez a tevékenység magában foglalja az állampolgárok és a részvételükkel létrehozott polgári védelmi szervezetek felkészítésének szervezését, a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok működtetését, a településen levő tűzcsapok működőképes állapotban tartását, a települési polgári védelmi parancsnokság működési körülményeinek előkészítését és működtetését és még egy sor feladatot, amelyek csak összefogással és közösen végezhetők.
Közösen kitűzött céljainkat ugyan még nem értük el, de hozzájárultunk és továbbra is azon fáradozunk, hogy a katasztrófák elleni védekezés mihamarabb Tolna megye és vele együtt a nemzet ügyévé válhasson.

MÁCSAI ANTAL

Híradástechnikai mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, okl. védelemigazgatási menedzser (Vegyi és Környezetbiztonsági szakág). A Magyar Honvédség Légvédelmi Rakéta alakulatainál, majd a BM Polgári Védelem Szekszárdi Kirendeltségén dolgozott, 2000. január 1-től Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu