Tolna megye önkormányzatai és a TÁH kapcsolata 2002/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Költségvetés

Tolna megye önkormányzatai és a TÁH kapcsolata 2002/3

IV. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Fehér János TÁH igazgatóTolna megyében 108 települési önkormányzat és a Megyei Önkormányzat látja el a közfeladatokat, végzi a lakosság ellátását. Az igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb feladatok elvégzéséhez 2001. évben közel 50 milliárd forint összeget használtak fel.

 


Az önkormányzatok gazdálkodása során megannyi szállal kapcsolódnak a központi költségvetéshez. E kapcsolatok realizálására, az államháztartás pénzügyi információs rendszere működtetésére kijelölt szervek a TÁKISZ-ok jogutódjai, a Területi Államháztartási Hivatalok.
2001. évtől új feladatként jelent meg a TÁH-oknál a családtámogatási, fogyatékossági ellátások folyósítása, ami Tolna megyében mintegy 30 ezer lakost érint. A hatósági feladatok előtérbe kerülését jelenti a családtámogatási kifizetőhelyek szakmai feladatellátásának irányítása, ellenőrzése, a humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartású (egyházi, alapítványi stb.) intézmények finanszírozási, ellenőrzési feladatainak elvégzése.
2002. január 1-től a TÁH-ok az Államháztartási Hivatal – mint a pénzügyminiszter általános és szakmai irányítása alá tartozó országos hatáskörű szerv – területi szerveiként működnek. A pénzügyi igazgatási szakterületen az önkormányzatokat érintő törzskönyvi nyilvántartási, tervezési, finanszírozási, gazdálkodási, számviteli, beszámolási, önkormányzati adózási feladatok terén már a TÁKISZ-ok is segítették az önkormányzatok munkáját.
A központosított illetményszámfejtés területén a jogi szabályozás (kormány és pénzügyminiszteri rendelet) a feladatok elvégzése kapcsán nagyobb hatáskört biztosít a törvényesség betartatása területén a TÁH-oknak. Tolna megyében 14 ezer fő körüli az önkormányzatoknál és intézményeiknél dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaviszonyban állók száma, melyek illetményét hivatalunk számfejti.
A feladatok sorában új elem az önkormányzatok állami támogatásai, hozzájárulásai igénylésének, igénymódosításának és elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata. Ezen vizsgálatok lefolytatásának szabályozása a 16/2002. (IV.12.) PM rendeletben történt. A rendelet tartalmazza, hogy a felülvizsgálatokat alapvetően a TÁH nyilvántartásai alapján kell végezni, kivételes esetben helyszíni ellenőrzés is végezhető.
Ez évtől az önkormányzatok valamennyi belügyminisztériumi fejezetben szereplő támogatást csak a TÁH útján igényelhetik. A pénzügyi szabályozás ilyen irányú változásának célja  az önkormányzatok szakszerűbb, átláthatóbb gazdálkodásának segítése, biztosítása.
Az alapfeladataink körében továbbra is nyújtunk szakmai tanácsadást és informatikai szolgáltatást. Az egységes közigazgatási informatikai hálózat megyei feladatainak ellátása is hivatalunk feladata. A pénzügyi szabályozás változása kapcsán ezután is tartunk tájékoztatókat, oktatásokat. Jelentős változás, hogy ez évtől az önkormányzatok és intézményeik a gazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges számítógépes programokat térítésmentesen vehetik igénybe.
A megnövekedett, új feladatok ellátásában az önkormányzatok és hivatalunk együttműködése még magasabb színvonalú kell hogy legyen, hiszen az önkormányzati rendszer hatékonyabb gazdálkodása, működése közös cél.
A fentiek alapján a TÁH-ok hatósági feladatainak erősödése látszik, azonban feladataink elvégzése során a szolgáltatási, a közszolgálati jelleg továbbra is meghatározó lesz. A Tolna Megyei TÁH valamennyi munkatársa az önkormányzatok és intézményeik, a lakosság szolgálata érdekében végzi tevékenységét.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu