A központi rendszer új szolgáltatása a helyi elektronikus ügyintézést is támogatja 2009/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / E-közigazgatás

A központi rendszer új szolgáltatása a helyi elektronikus ügyintézést is támogatja 2009/3

XI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Szittner Károly titkárságvezető Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkársághttp://hirdetmenyek.magyarorszag.hu

Bizonyára sok jegyző érzete úgy, hogy amikor a regionális államigazgatási hivatal az év elején megkereste azzal, hogy a 225/2008. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírtak teljesíthetősége érdekében hivatali kaput kell létesítenie a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, ez ismét csak egy újabb teher a sok másik mellett. Pedig ez a megoldás, amellett, hogy lehetőséget biztosít a termőföld-forgalommal kapcsolatos hirdetményekre vonatkozó információk országos elektronikus közzétételére, más vonatkozásban is egyszerűsítheti a munkájukat.

 


Ahol a hivatali kapu kialakítása megtörtént, – és ez ma már több mint 1500 önkormányzat – ott 2009. március 1-jétől meg tudják jelentetni a közvetlenül kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) a hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztett, termőföldvételi, illetve haszonbérleti ajánlatokra (hirdetmény) vonatkozó tájékoztató információkat. A kormányrendelet szerint hivataluknak (jegyzőnek) aznap kell a hirdetményre vonatkozó tájékoztató információkat megjelentetnie a kormányzati portálon, amikor elhelyezték a hirdetményt a hivatal hirdetőtábláján.
E hirdetmények közzétételére márciusban elindult egy új aloldal (http://hirdetmeny.gov.hu,  vagy http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu), amelyre a polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek már hivatali kapun (HKP) keresztül tölthetik fel az általános nyomtatványkitöltő szoftverrel (ÁNYK vagy Abev) kitöltött hirdetményeiket. Az űrlapot úgy alakították, ki, hogy ugyanezen űrlap használatával van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 80. § (4) bekezdésében előírt kötelezettséget teljesíteniük (ez a szabály az október 1-jén hatályba lépő módosítás után is változatlan helyen található) a polgármesteri hivataloknak és körjegyzőségeknek. Azaz az egyéb hatósági hirdetményeket az űrlap megfelelő kitöltésével automatikusan, emberi beavatkozás nélkül tehetik közzé, és a közzétételről azonnal megfelelő bizonyító erejű igazolást is kapnak.
 .
A megoldással kapcsolatban fontos tudni, hogy a korábbi papír alapú (pl. faxon), vagy doc formátumban elektronikus levélben küldött hirdetményeket a magyarorszag.hu szerkesztősége csak május végéig fogadja. Az új hirdetményi oldal létrejöttével a korábbi oldal június 30-án (azaz a májusi hirdetmények biztonságos lejárta után meg is szűnik. Június elejétől már csak az új űrlapon lehet a hirdetményeket beküldeni. Ezzel megszűnik a korábbi bizonytalanság, hogy esetleg elkeveredik a hirdetmény, vagy nem pontosan úgy jelenik meg, ahogy azt elgondolták. Az átmeneti időszakban van lehetőség arra is, hogy ahol még valamiért nem történt meg a hivatali kapu létrehozása, ott az elkészített űrlapot (a .kr kiterjesztésű fájlt) elektronikus levélben küldjék meg a hirdetmeny@magyarorszag.hu e-mail címre. A tervek szerint június 30-ig minden önkormányzat csatlakoztatását, ahol egyáltalán van internet kapcsolat be akarják fejezni.
A szolgáltatás igénybevételéhet, a feladat végrehajtásához mindössze egy internet-kapcsolattal rendelkező számítógépre, egy arra telepített böngészőprogramra van szükség technikai oldalról. Emellett az űrlapot az önkormányzat hivatali kapuján keresztül elküldő ügyintéző(k)nek rendelkeznie kell saját, személyes ügyfélkapuval (ezt az ügyintéző bármelyik okmányirodában ingyenesen megnyithatja magának). A központi rendszerhez történő csatlakozás és a hivatali kapu nyitásának folyamata igen egyszerű. A csatlakozáshoz ki kell tölteni a http://krcsatlakozas.magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus űrlapot, majd ki kell nyomtatni 3 példányban (a nyomtatott példányokat alá kell írnia a jegyzőnek, és el kell látni a polgármesteri hivatal/körjegyzőség hivatalos pecsétjével is) amiből 2 példányt postázni kell a területileg illetékes államigazgatási hivatal megyei kirendeltségéhez.
Az elektronikus űrlap eléréséhez jelszó szükséges, amely a polgármesteri hivatal/körjegyzőség jegyzője számára e-mailen kerül kiküldésre. Az első belépésnél a jelszót biztonsági okokból meg kell változtatni. Amennyiben a jegyző az e-mailt még nem kapta meg, jelezze azt a területileg illetékes államigazgatási hivatalnak, a küldéshez használható jegyzői e-mail cím megadásával. Az űrlap kitöltését természetesen nem csak a jegyző végezheti el, hanem megbízhatja a hivatal bármelyik ügyintézőjét is. Ugyanígy lehetőség van arra is, hogy a regisztrációnál rögtön több a hivatali kapu használatára jogosult személyt is megjelöljenek, akik egyaránt jogosultak a küldemények fogadására és indítására. A központi rendszerhez történő csatlakozás és a hirdetmény-beküldés folyamatának részletes leírása a http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/segitseg oldalon érhető el.
A hivatali kapu létrejötte azonban nem csak egyirányú kommunikációra ad lehetőséget. egyben lehetőséget teremt arra is, a helyben élőkkel, illetve az önkormányzatnál ügyet intézni kívánókkal elektronikusan tartsanak kapcsolatot. A Ket. módosítása előírja azt is, hogy 2009. október 1-től minden közigazgatási szervnek kötelessége elektronikusan fogadni a központi rendszeren keresztül az ügyfelektől érkező üzeneteket. A csatlakozással ennek lehetősége is biztosítottá válik. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a Ket. módosítás hatályba lépésével az önkormányzatok már csak a saját önkormányzati ügyeikben korlátozhatják az elektronikus ügyintézést saját döntésükkel, az államigazgatási ügyekben már csak törvény, vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet teheti ezt meg.
Ez természetesen azt is jelenti, hogy a hely ügyekben használatos űrlapokat is lehet elektronizálni, amihez a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs és E-Közigazgatási szakállamtitkársága megfelelő regisztrációs eljárást követően térítésmenetesen biztosítja a nyomtatványok tervezéséhez alkalmas eszközt (általános nyomtatványtervező – ÁNYT) a kezeléséhez szükséges leírással együtt. Az űrlapok tervezéséhez a Közigazgatási Informatikai Bizottság 27. számú ajánlását ajánljuk az érintettek figyelmébe (http://www.ekk.gov.hu/hu/kib/kib_27_ElektronikusAdatlap.pdf) Így helyben is lehetőség nyílik nagy ráfordítás nélkül elektronikus kapcsolattartás biztosítására, aminek a hátterét a központi rendszer biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatása biztosítja. A kapcsolattartás szabályaira vonatkozóan a Parlament várhatóan rövidesen elfogadja a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvényt, amely várhatóan a Ket-tel egy időben várhatóan október 1-jén lép hatályba.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu