A KÖZSZÖV első éve 2005/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

A KÖZSZÖV első éve 2005/1


A Köztisztviselők Szakmai Szervezetének Szövetsége, rövidített nevén a KÖZSZÖV 2003 végén alakult meg 3 tagszervezet (Magyar Közigazgatási Kar, Jegyzők Országos Szövetsége, Városi Jegyzők Egyesülete) közös elhatározása alapján. A 2004. évre esett az együttműködés elveinek kimunkálása, az új szervezeti felépítési rend kidolgozása, az alapvető működési okmányok elkészítése, együttes szakmai akcióprogramok megvalósítása, a szervezeten belüli munkamegosztás meghatározása.

Az első évben több törvénytervezetet, kormányzati koncepciót véleményeztünk (például az egységes közszolgálatról, a köztisztviselői reformról, a pályakezdők munkába helyezésének segítéséről, az úgy nevezett prémium évek programjáról), részt vettünk az érdekegyeztető szervezetek munkájában Nem fukarkodtunk a kritikákban. Kifejezésre juttattuk, hogy évről-évre megtörténik a különböző szakmai problémák körüljárása, konkrét reformokkal azonban a köztisztviselők kevéssel találkoztak. Elismertük az eredményeket is, így különösen az okmányirodák kialakítását, a kistérségi együttműködés új formáit és kormányzati finanszírozását, a közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás előremutató rendjének új törvénybe foglalását. Visszautasítottunk köztisztviselőket és velük együtt dolgozó társadalmi munkásokat ért nemtelen kritikákat, amiket egyesek megfogalmaztak a 2004. decemberi népszavazás eredmény-megállapításának tisztaságát illetően. Érthetetlennek találtuk ezt a 2002.-től észlelhető új tendenciát, hiszen 12 éven át általános elégedettség és elismerés kísérte a köztisztviselők választási munkáját. Aggályainkat fejeztük ki a köztisztviselői életpálya presztízsveszteségei láttán, a köztisztviselők jogállását fokozatosan megnyirbáló törvények miatt.
A legjelentősebb szakmai akciónk a XII. Siófoki Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia közös megrendezése volt csaknem 500 hallgató részvételével. A közigazgatási szakma színe-java (akadémikus, egyetemi tanárok, szakminiszterek és államtitkárok, a gyakorlati munkaterületek kiválóságai) tartottak előadásokat. Első ízben mutatkozott be a hagyományos konferencia sorozaton egy megye, a 2004. évben a Somogy megyei kulturális kamaraprogramok arattak osztatlan sikert és népszerűsítették a megyét.
A KÖZSZÖV a megalakulásakor az első közös munkaévet a „faltörés” évének nevezte. A 2004. évben kellett a KÖZSZÖV-nek bemutatkoznia, felmutatnia önmagát, érzékeltetni, hogy hiteles szakmai háttere van. A 2004. december 16-i Közgyűlés az első munkaévet úgy minősítette, hogy „a falról a vakolatot alaposan levertük”, a fal teljes áttörését a 2005. évben kell végrehajtani. Az év első szakmai produktuma várhatóan a szervezet által összeállítandó jegyzői-kamarai törvény koncepciója és szövegtervezete lesz. Folytatjuk az országos konferenciát, több rendezvényt tartunk időszerű szakmai ügyekben (különösképpen a Ket. gyakorlati magyarázatára), támogatjuk a tagszervezetekbeni közös tagságot, markánsan kiállunk a közigazgatási hivatásrendben dolgozó közszolgák szakmai érdekeiért. A KÖZSZÖV 2005. évi elnökéül – a tagszervezetek előre elhatározott éves elnökváltási rotációja szerint – dr. Forgács Istvánt, a Jegyzők Országos Szövetsége elnökét választotta meg a közgyűlés.

 

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu