„A Magyar Jegyzőkért” Alapítvány 2004/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

„A Magyar Jegyzőkért” Alapítvány 2004/4


Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy végre megszületett!
A JOSZ édes gyermekeként, általa alapítva a Magyar Jegyzőkért Alapítvány 2004. évben létrejött.
A JOSZ Lillafüreden 2003-ban tartott ülésén határoztuk el az alapítvány létrehozását, részletekbe menően átbeszélve a feladatokat, az alapítvány céljainak megfogalmazásától egészen a kuratórium összetételéig. Azonban pont a kuratórium összetétele miatt sikertelen volt a kezdeményezés, mert többségben voltak a JOSZ képviselői a kuratóriumban. Mivel az alapító szerv képviselői nem lehetnek többségben, ezt át kellett alakítani, és így volt idő még tovább cizellálni az alapító okiratot is.
Röviden ismertetem az alapító okiratot és az alapítvány céljait.


Az alapítvány székhelye: Jászberény.
Az alapítvány címe: 8330 Sümeg, Béke tér 7.
Az alapítvány típusa: közhasznú szervezetnek minősülő alapítvány.
Képviseletét a JOSZ elnöke látja el.
Az alapítvány kezelője az általános ügydöntő és képviselő szerve, az alapító által határozatlan időre felkért 5 tagú kuratórium.
A kuratórium tagjai:
Bozsóné dr. Pravda Erzsébet jegyző JOSZ képviseletében
Kiss Katalin a Jegyző és a közigazgatás című szaklap szerkesztője
dr. Kollár István a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi főosztályvezetője
dr. Mezei Róbert a Csongrád Megyei Gyámhivatal elnöke
A kuratórium elnöke: dr. Deák Ferenc Sümeg város jegyzője, JOSZ képviseletében.
Az alapítvány főbb céljai:
 a krízishelyzetbe került jegyzők illetve családjuk átmeneti támogatása,
 a jegyzők önképzésének, szakmai továbbképzésének szervezése és segítése, ennek érdekében ösztöndíj alapítása, folyósítása,
 szakmai fórumok szervezésében való közreműködés, annak finanszírozása,
 belföldi és nemzetközi tanulmányutak szervezése stb.
Fontos feladata az alapítványi célok megvalósításához szükséges források gyűjtése, illetve azok gyarapítása.
Az alapítvány induló vagyona 500.000 Ft, amely az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Sümegi Fiókjának a kezelésébe van letéve.
A számlaszám: 11748100-20182807.
Az alapítvány vagyonának további forrásai a csatlakozók által rendelkezésre bocsátott vagyon, más természetes és jogi személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező tagsága által az alapítvány céljához nyújtott hozzájárulás, a személyi jövedelemadó az alapítvány részére jogszabályban megengedett mértékében felajánlott része.
Az alapítvány nyílt, a kitűzött közérdekű cél megvalósítása érdekében minden bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szervezet egyaránt csatlakozhatnak hozzá, ha az alapítvány céljaival egyetértenek, az alapító okirat rendelkezéseit elfogadják, és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárulnak. A csatlakozási szándék elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, és a jövőben sem kaphat, pártokat országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölteket nem állít, és nem támogat.
Az alapítvány közhasznúságát bizonyítja, hogy az alapító okiratban deklarálták az alapítók, hogy a célok között alapvető a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, az emberi és az állampolgári jogok védelme valamint az euroatlanti integráció elősegítése.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét kizárólag az alapítvány céljaiként meghatározott tevékenységre fordíthatja.
A kuratórium az alapítvány felhasználható vagyonáról az alapítványi célok megvalósításához nyújtott támogatásokról nyilvános pályázati rendszer keretében összegyűjtött javaslatok, kezdeményezések alapján illetve az átmeneti támogatásokról, a segélyekről egyéni kérelem szerint dönt.
A kuratórium a támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a támogatásban részesített pályázat jellegétől függő konkrét határidő megjelölésével tételes elszámolás megküldését is előírhatja a támogatásban részesített pályázóknak.
A kuratórium az alapítvány működéséről a JOSZ küldöttgyűlésének köteles számot adni 2 évente.
Az alapítványnak felügyelő szerve nincs, de amennyiben az éves bevétel az 5 millió Ft-ot meghaladja, a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
A kuratórium tagjai feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el.
Az alapítványi vagyon felhasználásának mértéke:
Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyonának hozadéka, valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadékai használhatók fel akár pénzbeli támogatásra, akár tárgyi juttatásra, akár egyéb támogatásra. A vagyon kamata egyaránt felhasználható támogatás vagy segély célra is, akár ösztöndíj jelleggel.
Az alapítvány a tevékenységéről, valamint a közhasznúsági jelentésről a Belügyminisztériumi Közlönyben és a Jegyző és közigazgatás című szaklapban minden év folyamán közleményt helyez el, ahol beszámol az adott évi tevékenységről, az ösztöndíjat, pályadíjat elnyertekről a támogatottak névsorát is közli. Ugyancsak itt hirdeti meg az esetleges pályázatok, támogatások lehetőségét.
Ez a rövid tájékoztatás a lehetőségeink felvázolására szolgál. Az 500.000 Ft-os induló vagyon a JOSZ részéről egy nagyon szép gesztus és tisztességes szándék megnyilvánulása. Azonban hogy ezt érdemben fel lehessen használni, és a megfogalmazott szép célok közül bármit is meg tudjunk valósítani, szükségeltetne a tagok – elsősorban itt a JOSZ tagokra gondolunk – és bármely más olyan szervek aktív közreműködése, akik anyagilag is tudnák ezt az alapítványt támogatni. Az alapító és a kuratórium tagjai is abban bíznak, hogy elsősorban a több nemes cél közül a képzés segítésére lesz szükség és kevésbé lesz a segélyezési formára az alapítvány részéről.
Az alapítvánnyal kapcsolatban bárki részére nagyon szívesen állunk rendelkezésre a kuratórium tagjai közül, az elérhetőségünk:
Bozsóné dr. Pravda Erzsébet
Kőtelek-Hunyadfalva Körjegyzőség
5062 Kőtelek, Szabadság u. 1.
Tel.: 56/494-631, fax: 56/496-060

Dr. Deák Ferenc
Polgármesteri Hivatal
8330 Sümeg, Béke tér 7.
Tel.: 87/550-781, fax: 87/352-578

Befejezésül még egyszer az alapítvány nyitott jellegét szeretném hangsúlyozni. Jó lenne, ha a közösség érdekében mindannyian össze tudnánk fogni településenként, magánszemélyenként ki-ki erejéhez mérten, és a nemes célokat támogatná a már megadott számlaszámon, mert az alapítvány neve legyen a mottó: „A MAGYAR JEGYZŐKÉRT”.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu