A múlt emlékezete - múzeumi évfordulók 2010/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Turizmus

A múlt emlékezete – múzeumi évfordulók 2010/2

XII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Firtl Mátyás alelnök - Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlésKét 150 éves évforduló is alkalmat kínál, illetve kínált a visszaemlékezésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben. Az egyik 2009-ben a győri Xántus János Múzeum alapításához, a másik pedig 2010-ben a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum névadójának halálához kapcsolódik. Mindkét évforduló szorosan kapcsolódik a nemzeti kultúra egészéhez és annak megyei vonatkozása büszkeséggel tölt el bennünket.

 


A vidéki múzeumok sorában a Xántus János Múzeum jogelődjét alapították meg elsőként a nemes elődök Győrben, Rómer Flóris (1815-1889) Szent Benedek rendi tanár munkájának köszönhetően. Az egykori bencés főgimnázium „szertára” komoly gyűjteménnyé vált az 1850-es évek végére, így az illetékes „cs. és k. középponti bizottmány” 1859-ben a környékbeli régiségek „hivatalos letéti helyévé” jelölte ki azt. E rendelkezéssel hivatalosan is megtörtént a győri múzeum megalapítása s valóra vált Rómer Flóris vágya, hogy „Győr leend azon középpont, hol a vidéken talált régiségek mintegy egy födél alatt lesznek láthatók.” Gyűjteménye ekkor 2630 állat- és 1420 növénypreparátumból, 1239 ásványból, 55 darab római régiségből és 1757 darab „pénzből” állt. A múzeumot a nyilvánosság számára 1860. május 30-án nyitották meg, s néhány nap alatt több ezer látogatója volt.
A mai jogutód intézmény munkatársai méltó megemlékezések sorával adóztak az elődök cselekedetei előtt. A másfélszázados jubileumot kiállítások sora és számos szakmai rendezvény mellett egy reprezentatív album kiadásával is megünnepelte az intézmény. A „Válogatás a javából. A 150 éves Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei” címet viselő kötet több mint 200 oldalon mutatja be az intézmény történetét és legjelentősebb műtárgyait. Miből válogat a kötet? A helytörténeti-, iparművészeti-, irodalomtörténeti-, képzőművészeti-, néprajzi- és régészeti gyűjtemények mintegy 150 ezer egyedileg leltározott tárgyából. Az albumban e hatalmas anyag értékét és sokszínűségét több mint 400 kiválasztott tárgy próbálja felvillantani.
Az album első részében az évezredeket átfogó régészeti leletek idézik a Duna, Rába és a Rábca találkozásánál folyamatosan megtelepedő, egymást váltó népeket s anyagi kultúrájukat.
Kiemelt szerep jut az országos viszonylatban is számottevő céhes anyag bemutatásának, s a pecsétek, céhládák, korsók és serlegek mellett a mesterremekek is helyet kaptak a válogatásban. A néprajzi tárgyak válogatása a Győr környéki parasztság tárgykultúrájába enged betekintést. Az ünnepi album – bár számos eleddig publikálatlan műtárgy kapott benne helyet – elsősorban a szellemi értékekre nyitott múzeumlátogatókat célozza meg. A gyűjtemények legjavából válogatott tárgyakkal azonban nem csupán szép és érdekes régiségeket kínál az olvasónak, hanem az identitásunkat megalapozó kulturális emlékezet fenntartását is szolgálja.
Gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója évében a „Legnagyobb Magyar” emléke és emberi nagysága előtt tiszteleg az ország. A Széchenyi Emlékmúzeum fenntartójaként a jubileumi emlékév arra kötelez bennünket, hogy különös gondot fordítsunk a Széchenyi család tárgyi és szellemi örökségének széles körben történő megismertetésére. Ezért ebben az esztendőben rendezvények sorával igyekezünk ébren tartani gróf Széchenyi István és a reformkor emlékezetét.
A rendezvénysorozat Széchenyi István életéről és munkásságáról szóló rajzpályázat és megyei vetélkedő meghirdetésével indul, majd kiállítással adózunk gróf Széchenyi István és kortársai emlékének. Születési dátumához igazodva szeptember közepén emléküléssel, zenei és irodalmi rendezvényekkel elevenítjük fel a 150 évvel ezelőtti időszak eredményeit és hangulatát. A rendezvények szakmai lebonyolításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumi Igazgatóság Soproni Múzeuma vesz részt.
További terveink között szerepel – nyertes pályázat esetén – az állandó kiállítás felújítása gróf Széchenyi István kedves lakóházának falai között. Azt szeretnénk, ha a kastély valódi nemzeti emlékhely lenne, ahova az ismeretszerzés mellett valóban emlékezni, a Legnagyobb Magyar előtti tiszteletüket leróni érkeznének a vendégek. Ennek elérése érdekében a kiállítás tartalmi megújítására van szükség, ugyanakkor a kiállításban alkalmazandó új technikai megoldásokkal el szeretnénk érni, hogy a kastély minden magyar iskolás számára elődleges információforrásul szolgáljon a Széchenyi család, gróf Széchenyi István és a reformkor megismerése és tiszteletének megalapozása tekintetében. A nagycenki Széchenyi kastély legyen megkerülhetetlen, amikor a Legnagyobb Magyarról és alkotásairól esik szó, akár a közéletben, akár a családban, vagy a köznevelés folyamatában.
Mert büszkék vagyunk arra, hogy Széchenyi István szellemiségének, munkásságának bölcsője e ház falai között ringott, miként arra is, hogy mindezen örökség megőrzésére e ház adott otthont. Mert tudjuk, hogy „Széchenyi István itt van közöttünk, jelen van, közöttünk jár, s a maga büszke, alázatos módján kínálja meggyötört elméjének, saját életművével is megtámogatott teljesítményeit. Higgyünk neki, amennyit hinni képesek vagyunk” itt, a szülőföld, az otthon vonzásában, amely nemes alázatra, mély vallásosságra és feltétel nélküli hazaszeretetre nevelte fiát.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu