Minden forint számít 2010/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Költségvetés

Minden forint számít 2010/2

XII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Kovács Béla megyei főjegyző - Győr-Moson-Sopron megyeA Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat gazdálkodását a rendszerváltozás óta a folyamatos és kiegyensúlyozott pénzügyi stabilitás jellemezte. Ez elsősorban a fegyelmezett és a jövő kihívásait szem előtt tartó gazdálkodásnak köszönhető.

 


Az intézményi rendszer kialakítására és működésük racionalizálására azonban egy folyamatként kell tekinteni. Az évről-évre csökkenő állami támogatások és hozzájárulások az ország más helyi önkormányzataihoz hasonlóan a megyei önkormányzatot is kihívások elé állították. A számos intézkedés mellett az első jelentősebbnek mondható lépést az ún. „kiskincstári” rendszer bevezetése jelentette. A „kiskincstári” rendszer is bebizonyította, hogy a központosított pénzügyi kezelésnek megvannak az előnyei. Természetesen az eredmények nem azonnal jelentkeztek. Kellett némi idő ahhoz, hogy a rendszer működése zökkenőmentes legyen és mérhető, pozitív eredményeket produkáljon. A közbeszerzési törvény azonban a gazdálkodás más területén is lehetőséget ad a helyi önkormányzatok számára a jó értelemben vett centralizálásra. Hasonlóan az állami központosított közbeszerzésekhez, lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzatok az általuk irányított szervek vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva folytassák le. Annak ellenére, hogy a törvény már jó ideje, pontosabban 2007 óta lehetőséget ad erre az eljárási módra, csak igen szűk körben alkalmazzák, holott azok az önkormányzatok, akik bevezették, pozitív tapasztalatokról számoltak be. Véleményem szerint a helyzet azért is különös, mert a jelenlegi finanszírozási környezetben a helyi önkormányzatoknak minden egyes megtakarított forint létfontosságú lehet.
A Megyei önkormányzatunk ennek érdekében meg is tette a szükséges lépéseket. Már a 2010. évi költségvetési koncepciójában is megfogalmazást nyert a helyben központosított közbeszerzési eljárás bevezetésének a lehetősége. Ezt a szándékot aztán hamarosan tettek követték és a közgyűlés egyhangúlag alkotta meg e tárgyban a rendeletét, bízva abban, hogy ezzel a lépéssel további több millió, vagy akár több tíz millió forintos megtakarítás érhető el.
Mi is pontosan ennek az eljárásnak a lényege? Amennyiben a megyei önkormányzat által fenntartott szervezetek a napi működésükhöz szükséges beszerzéseiket önállóan valósítják meg, akkor megállapítható, hogy a költségtakarékosság szempontjából ez kevésbé hatékony. Az eddigi egyéb közbeszerzések tapasztalatai is azt mutatják, hogy minél nagyobb mennyiségű megrendelése van egy ajánlatkérő szervezetnek, annál kedvezőbb feltételekkel tudja kielégíteni szükségleteit a piacról, hiszen egy nagymennyiségű megrendelés jelentős versenyre készteti a piaci szereplőket, melynek eredményeként nagymértékű árkedvezmények érhetőek el úgy, hogy egy jól kidolgozott szakmai specifikáció révén a minőség is biztosítható és az eljárás lefolytatásának következtében lényeges költségmegtakarítás is elérhető. A központosítás lényege tehát éppen az, hogy nagyszámú intézményi struktúra igényei összesítésre kerüljenek, ezáltal nő a beszerzendő mennyiség és így nagyobb eséllyel folytatható le egy sikeres eljárás.
Természetesen a megyei önkormányzat nem minden előzmény nélkül vágott bele ebbe a feladatba. Átfogó felmérést készítettünk az intézmények beszerzési gyakorlatáról és igényeiről, melynek eredményeként levontuk a szükséges konzekvenciákat; ez megerősítette azt a szándékot, hogy egy kézben kerüljenek lebonyolításra bizonyos beszerzések. Természetesen ennek a módszernek az alkalmazása az intézmények gazdálkodási önállóságát nem szünteti meg – erre egyébként jogszerűen nem is lenne lehetősége –, hiszen e megoldás számos területen továbbra is lehetőséget ad számukra a saját hatáskörben történő beszerzésre.
A megyei önkormányzat által alkotott rendelet hatálya a kommunikációs- és biztosítási szolgáltatások, élelmiszer-, irodaszer-, nyomtatvány- és, papíráruk, irodai és számítástechnikai- valamint, kommunikációs eszközök, tisztító- és, tisztálkodási szerek, higiéniai papíráruk, villamos energia, gáznemű tüzelő anyagok, továbbá a gépjármű beszerzésekre terjed ki. A szabályozás során azonban a megyei önkormányzat figyelembe vette azt a tényt is, hogy egy esetleges sikeres uniós pályázatnál újabb igények, illetve többlet beszerzési lehetőségek keletkezhetnek. Ilyen esetekben az intézményeknek a megyei önkormányzat lehetőséget biztosít – a rendeletben meghatározott feltételek mellett – a saját hatáskörben történő beszerzések lefolytatására.
A feladat nagy, az elvárások még nagyobbak. A siker érdekében nagymértékű összefogás szükséges a fenntartó önkormányzat és az intézmények, valamint a vezetők és beosztottak között. Egy-egy beszerzési tárgy esetén hatalmas mennyiségű adat begyűjtése és feldolgozása szükséges ahhoz, hogy megfelelő közbeszerzési dokumentáció kerüljön összeállításra. Emellett a sokrétű igények egyfajta egységesítést is szükségessé tesznek, persze szem előtt tartva az egyes intézmények speciális igényeit is.
A megyei önkormányzat bízik abban, hogy a korábban említett „kiskincstári” rendszerhez hasonlóan a helyben központosított közbeszerzési eljárás bevezetését is sikerként éli meg. Ehhez azonban idő kell; az eredmények nem egyik napról a másikra jelentkeznek, de türelemmel, kitartással és megfelelő szakértelemmel megtérülhet a befektetett többletmunka.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu