A Nyugat-dunántúli régió 2007–2013-ban

A közigazgatás szakmai fóruma

Beruházás / Cikkek

A Nyugat-dunántúli régió 2007–2013-ban

IX. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Molnár CsabaA területfejlesztésről és területrendezésről szóló, 1996-ban elfogadott törvény teremtette meg a hazai területfejlesztési intézményrendszer alapjait, így az önálló régiók létrejöttét is. 1997-ben Győr- Moson-Sopron, Vas és Zala megyék részvételével jött létre a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács.

 

A tanácsban a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, a régió öt megyei jogú városának polgármesterei, a kistérségek képviselői, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, valamint a kormányzatot képviselő 9 miniszteri delegált rendelkeznek szavazati joggal, így a taglétszám 21 fő.

 

A tanács működése és tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a széles körű nyilvánosságra, állandó meghívottainak száma megközelíti a kétszázat. Üléseinek anyagait a régiók közül elsőként tette hozzáférhetővé internetes honlapján. A tanács feladatainak ellátását koordinációs bizottsága segíti, továbbá a partnerség és a szakmaiság figyelembevételével szorosan együttműködik a régióban tevékenykedő szakmai fórumokkal és szervezetekkel.

 

Feladatait a törvényben foglaltakra alapozva végzi, amelyek közül fontos helyet foglal el a decentralizált forrásokhoz kapcsolódó pályázati rendszerek működtetése, a regionális szintű programozási- tervezési feladatok ellátása, a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatainak ellátása. A tanács kiemelt figyelmet fordít a régió emberi erőforrásainak fejlesztésére, a területfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítésére, a régión és az országhatárokon átnyúló kooperációk kialakítására, valamint a regionális identitás fokozására, a kulturális hagyományok ápolására.

 

Egyszemélyes tulajdonosként a tanács létrehozta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, amely kht. formában működik. A tanácshoz kötődő menedzsment a feladatok ellátásán túl aktív szerepet vállal a régión belüli és azon átívelő szakmai kapcsolatok működtetésében, a gazdaságfejlesztésben és helyi kezdeményezések ösztönzésében.

 

Legfőbb feladata a regionális fejlesztési tanács munkájának segítése, valamint a Nyugat-dunántúli regionális területfejlesztési program célkitűzéseinek konkrét megvalósítása. Az ügynökség a döntés- előkészítő valamint a végrehajtással összefüggő feladatok mellett jelentős szerepet vállal a regionális „jövőkép” alakításában, s céljának tartja, hogy minél több szereplőt vonjon be a közös gondolkodásba és munkába.

 

Az ügynökség tevékenysége során széles körű együttműködési kapcsolatokat alakított ki regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel, számos újító kezdeményezést indított, stratégiai megközelítést alkalmazott, közel harminc regionális programdokumentum elkészítését koordinálta, évi több milliárd Ft pályázati forrást menedzsel.

 

Az ügynökség tevékenységét az alábbi fő szakterületekre bontva végzi:
• Programvégrehajtás;
• Stratégiai tervezés;
• Projektfejlesztés;
• NFT térségi tanácsadói hálózat működtetése;
• Regionális koordináció;
• Regionális marketing;
• Nemzetközi kapcsolatok;
• Pannon gazdasági kezdeményezés;
• Regionális innováció – regionális innovációs
ügynökség működtetése;
• PANAC – Pannon Autóipari Klaszter
működtetése és menedzsmentje.

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség végzi a 2007–2013 időszakra vonatkozó regionális fejlesztés operatív program közreműködői szervezeti feladatainak ellátását, így a Nyugatdunántúli régió specifikus fejlesztését szolgáló regionális operatív program pályázatainak teljes körű menedzsmentje a regionális fejlesztési ügynökség feladata.

 

A Nyugat-dunántúli regionális operatív program átfogó célja környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglakoztatás elősegítése érdekében.

 

Ezen átfogó cél elérését 5 specifikus fejlesztési cél támogatja:
• Regionális gazdaságfejlesztés;
• Turizmusfejlesztés -pannon örökség
megújítása;
• Városfejlesztés;
• Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra;
• Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése.

 

Az elkövetkező hét évben mintegy 142 milliárd forintra pályázhatnak a régió önkormányzatai és vállalkozásai az említett öt területen belül. Ezek utófinanszírozású programok, de támogatás nyerhető el a pályázatok előkészítésére is. Általánosságban kijelenthető, hogy az egyes intézkedések keretében kiírt pályázatokon a gazdasági társaságok az Európai Unió elveinek megfelelően 30% támogatási intenzitást érhetnek el, míg az önkormányzatok által benyújtott fejlesztési elképzelések akár 30–50%-os támogatásban is részesülhetnek.

 

A regionális operatív programot várhatóan júniusban hagyja jóvá az Európai Unió, ezután írja ki a regionális fejlesztési tanács a pályázatokat. Ezek koncepcióját, az akciótervet, amely a hét évre lebontva osztja el a pályázható összegeket a tanács készíti el, 2007–2008-ra már jórészt elkészült ez az akcióterv, így van rá lehetőség, hogy az unió döntése után azonnal lehet pályázatokat kiírni. ■

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu