Transzparencia mint szolgáltatás?

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Megvalósult Projektek

Transzparencia mint szolgáltatás?

IX. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorHozzánk általában akkor jönnek, amikor már baj van – jelzi Kató Gábor, az önkormányzati intézmények és non-profit szervezetek számára átvilágítást, tanácsadást és belső ellenőrzést végző Kató és Társa 2003 Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója.

 

 

Igazgató úr, az elmúlt három évben különböző önkormányzati intézményekben több mint félszáz tanácsadási projektet menedzseltek. Milyen tapasztalatokat szereztek?

– Jómagam 1993 óta foglalkozom a nagy ellátó rendszerek átvilágításával és hatékonyságuk javításával. Az elmúlt másfél évtized tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a hihetetlenül széles kört felölelő magyar önkormányzati intézményrendszernek egyszerre két problémahalmazzal kell szembenéznie. Jelentkeznek általános problémák, mert az intézmények döntő többsége költségvetési intézményi formában működik, és az államháztartási törvény vonatkozik rá, amely szabályozott működést igényel. Emellett felmerülnek differenciált, egyedi problémák is, mivel az egyes intézményeket máshogyan finanszírozzák, azok más erőforrásokat kötnek le, és az eltérő feladatokat ellátó, széles körű önkormányzati intézményrendszer egyes elemei teljesen eltérő erőforrásokat igényelnek.

 

Hatékonyság

■ Milyen alapproblémákkal szembesítik Önök a megbízó önkormányzatokat?

– Az önkormányzati intézmények működtetése kapcsán mindig felmerül két alapkérdés. Először azt kérdezzük meg, hogy elégséges-e az intézmény finanszírozása ahhoz a feladatrendszerhez, amelyet az intézmények, illetve tulajdonosaik felvállaltak, ha nem, akkor a kötelező és önként vállalt feladatok arányát és az általuk igényelt pénzügyi forrásokat vizsgáljuk. Második kérdésünk arra vonatkozik, hogy a lekötött humán és tárgyi erőforrások hogyan állnak arányban az elvégzendő feladatokkal és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal. Ez igényelheti, és sok esetben az intézmény hatékonyabbá tétele érdekében igényli is az erőforrások átrendezését és mérséklését.

 

■ Lehet-e önkormányzati intézményekben hatékonyságot mérni?

– Természetesen lehet, sőt erre szükség is van. A hatékonyság mérésének a különböző mutatószám-rendszerekben értelmezhető tartalmuk van, és az azonos csoportba tartozó mutatószámok összehasonlíthatóak. Például az oktatási rendszereken belül az általános iskolák, szakképző iskolák és gimnáziumok működése az eltérő tevékenység ellenére is összehasonlítható, és ezekből az elemzésekből hasznos megállapításokat lehet tenni.

 

■ Mennyire igénylik az önkormányzatok a hatékonyság feltárását?

– Mostanában, amikor a konvergenciaprogram kapcsán a teljes államháztartás és azok alrendszerei újragondolást igényelnek, mi azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzatok körében egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Az intézmények átvilágítását követően megrendelőink nem intézményekre lebontott, hanem stratégiai szintű, koncepcionális javaslatokat igényelnek. E javaslatok elsősorban gyakorlati megközelítésűek, mivel a várható haszon forintosítását is igénylik az önkormányzatok. A változtatásokat azonban nem szabad fiskális szempontból megközelíteni, hanem a szakmai és gazdálkodási feltételek együttes vizsgálatának eredményeiből kell kiindulni.

 

Konfliktusok

 

■ Jelenleg milyen önkormányzati projekteken dolgoznak?

– Például az egyik megyei önkormányzat megbízott bennünket oktatási intézményrendszerének átvilágításával. Ennek az az oka, hogy a megye költségvetésében másfél milliárdos hiány mutatkozik. Ebben az esetben olyan értelmesebb és racionálisabb ellátást nyújtó oktatási rendszerre van szükség, amely a munkaerőpiac valódi kereslet- kínálati viszonyaihoz igazodik, és kiszűri a megyei oktatási rendszer párhuzamosságait. Hasonló projekteket végzünk különböző önkormányzatok szociális intézményeivel, az önkormányzatokhoz tartozó műszaki-gazdasági ellátó szervezetekkel, vagy akár a polgármesteri hivatalokkal kapcsolatban. Általában azt vizsgáljuk, hogy a feladatok ellátásához rendelkezésre áll-e a megfelelő humán erőforrás, gazdálkodási szempontból megfelelő-e a különböző bizottságok és a képviselő-testület viszonya, illetve mennyire hatékonyan, szabályosan vagy szabályozottan működik a polgármesteri hivatal. De nem szabad elfeledkezni azokról az önkormányzati intézményekről sem, legyen szó színházról vagy tűzoltóságról, amelyek egyedi vizsgálatot és megállapításokat igényelnek.

 

■ Nem kevés konfliktussal járhat ez a tevékenység.

– E feladatok természetesen nem mentesek a konfliktusoktól. Tekintettel arra, hogy az intézmények költségvetésében jellemzően 60 és 90 százalék közötti arányt képviselnek a személyi jellegű kiadások, mindig az a fő vizsgálat szempont, hogy mennyire hatékony az adott intézmény humánerőforrás- gazdálkodása. Sokszor jutunk olyan megállapításra, hogy létszámot kell csökkenteni, ami fájdalmas és kényes, ám jogilag pontosan meghatározott tevékenység.

 

Tanácsadás

 

■ Évente hány megbízást kapnak?

– Évente tucatnyi önkormányzati felkérést szoktunk elvállalni, ami a kis- és közepes méretű településektől az egészen nagy ellátó rendszerekig terjed. Például 2004-ben Martfűn végeztünk egy teljes körű intézményrendszer- átvilágítást. E megbízás abból a megközelítésből fakadt, hogy a város méretéhez képest jelentősebb feladatokat vállalt fel, amelyeket a korábbi iparűzési adóbevételekből finanszírozott. Az adóbevételek csökkenése és a gazdálkodó szervezetek megszűnése miatt azonban újra kellett gondolni az intézményrendszer működtetését. Átvilágítottuk az intézményrendszert, és kidolgoztunk egy hatékonyságjavító intézkedési tervet, amelyet város a saját hatáskörében nagyobbrészt végrehajtott. A nagy ellátó rendszerek vizsgálatára példa egy jelenleg is futó projektünk, egy megyei önkormányzat oktatási és szociális intézményrendszerének felülvizsgálata. Ennek az a célja, hogy egy olyan, hatékonyabb, a párhuzamosságokat kiszűrő intézményrendszer jöjjön létre, amelyet a megyei önkormányzat finanszírozni képes.

 

Hogyan zajlik a tanácsadás folyamata?

– Általában amikor felmerül a probléma, nagyon rövid idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy átvilágítsuk, áttekintsük és megbízónk számára értelmezhetővé tegyük a fennálló helyzetet. Ha nagyon gyors munkára van szükség, akkor kevesebb mint két hónap alatt, normális esetben két-három hónap alatt világítunk át egy nagyobb megyét vagy várost. A gyorsaság köszönhető annak is, hogy minden intézményrendszerre szakmai és gazdálkodási értelemben vett, kidolgozott módszertani anyagokkal rendelkezünk, amelyek ugyan minden esetben némi finomhangolást igényelnek, de az elmúlt két-három év vonatkozásában lehetővé teszik a gyors adatfeldolgozást. Az adatfelvételt követően minden egyes esetben sor kerül helyszíni bejárásra, ahol interjúkat készítünk, hiszen a számadatokból nem lehet minden információt kinyerni. Ezt követi a konkrét anyag megírása, amely tartalmazza a szakmai, gazdálkodási, hatékonyságjavítási és jogi megközelítéseket. A legtöbb esetben a megbízó igényli, hogy saját adatbázisunkból, a korábbi években elvégzett, különböző önkormányzati megbízások alapján, természetesen névtelenül, összehasonlításokat is végezzünk. Ezt követi az intézményre vonatkozó intézkedési terv, amely minden esetben kiegészül a megtakarításokat és esetleg befektetéseket alátámasztó háttérszámításokkal. Van arra is példa, hogy ezzel a munka nem fejeződik be, hanem nekünk kell végrehajtani az intézkedési tervet is. Ez az igazán izgalmas feladat számunkra, hiszen amit főztünk, azt meg is kell ennünk.

 

Amikor már baj van

 

■ Milyen problémákkal fordulnak Önökhöz az önkormányzatok?

– Hozzánk általában akkor jönnek, amikor már baj van. Ez alól kivétel az önkormányzati választások lefolyását követő átvilágítási dömping, amikor az újrarendeződő helyi hatalom szeretné tisztán látni saját intézményei helyzetét. Ám általában akkor fordulnak hozzánk, amikor nagy baj van egy intézményben vagy intézményrendszerben, és hozzá kell nyúlni ahhoz, amit korábban éveken keresztül halogattak. Érdekes módon tavaly találkoztunk egy harmadik típussal is: a választási ciklus végéhez közeledve sok önkormányzat azért keresett meg bennünket, mert meg akartak oldani bizonyos intézményi problémákat, ezzel bizonyítandó rátermettségüket.

 

■ Mennyire jellemző az önkormányzatokkal való folyamatos tanácsadási együttműködés?

– Évekig kísérleteztünk azzal, sikertelenül, hogy egy önkormányzat adott intézményei negyedéves vagy ennél sűrűbb gyakorisággal, egyfajta kontrollingrendszerben feladat- és pénzügyi mutatókat szolgáltassanak a fenntartó felé. Ezzel az egyszerű megoldással a jegyző és a polgármester számára a negatív tendenciák, a romlás egyértelmű jeleit mutató működés idejekorán kiderülhetne. Eddig ezt a típusú szakmai és gazdálkodási kontrollingszolgáltatást még nem vették igénybe a közszférában, pedig a versenyszférában jelentős hagyományai vannak. Egyszerűen arról van szó, hogy szeretnénk, ha a jegyzők és a polgármesterek ebből a szempontból is nyugodtan aludhatnának.

 

■ Internetes oldalukon a referenciák között számtalan polgármester, jegyző, főigazgató és osztályvezető nevével és telefonszámával találkozik a látogató. Partneri körük ennyire nyilvános?

– Mi nem csak az önkormányzati intézményeknek nyújtunk transzparenciát, hanem magunk is fontosnak tartjuk az áttekinthetőséget. Működésünkkel kapcsolatban számtalan lényeges információt tartalmaz honlapunk, ám ennél sokkal többet ér, ha leendő partnereinknek felajánljuk a megbízóinktól történő közvetlen érdeklődés lehetőségét. Meggyőződésem, hogy ez sokkal többet ér, mint ha magunkat dicsérnénk.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu