A parlagfű-mentesítés jogi szabályozása 2002/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

A parlagfű-mentesítés jogi szabályozása 2002/1

IV. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Tóth Károly jegyző GyőrtelekAz Önkormányzatok Közlönye 2001. évi 9. számában két önkormányzat is közzétette a parlagfű irtásáról szóló helyi rendeletét. Valószínű, hogy az Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének az ÁNTSZ-eken keresztül történt felhívására – „Az önkormányzatok helyi rendelettel szabályozzák az állampolgárok parlagfű-mentesítési kötelezettségét, és a mulasztókkal szemben szankciók alkalmazására is hívják fel a figyelmet” – az elmúlt évben is több önkormányzat alkotott e kérdésben rendeletet.

 

A fentiek kapcsán felmerülő jogsértésre szeretném felhívni a figyelmet:
1./ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16.§ (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.”:
– A növényvédelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás rendjére részletes jogi anyag van hatályban (2000.évi XXXV. tv., 5/2001. (I.16.) FVM rendelet), amely szabályozza a földhasználók kötelezettségeit, (gyomnövények elleni hatékony védekezés), a teendő intézkedések, szankciók formáit (közérdekű védekezés, növényvédelmi birság), a növényvédelmi igazgatás szervezetét, feladat- és hatáskörét.
A hivatkozott terület (parlagfű irtás) tehát jogilag szabályozott.
– Az előzőekben jelzett hatályos jogszabályok egyike sem tartalmaz felhatalmazó rendelkezést az önkormányzatok számára rendeletalkotásra.
Így nincsenek meg az Ötv. 16.§ (19) bekezdés szerinti rendeletalkotás jogszabályi feltételei.
2./ Fentieken túlmenően (közérdekű védekezés, növényvédelmi bírság) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 106.§-a tartalmazza a vonatkozó növényvédelmi szabálysértési tényállást, amelynek következtében ezen a címen helyi rendeletben szabálysértési tényállást megalapozó szabályozás nem lehetséges.
Összefoglalva megállapítható, hogy a parlagfűirtás kérdésében alkotott, jelenleg hatályos önkormányzati rendeleteket okafogyottság (törvényi szabályozás hatályba lépése miatt), vagy jogszabályi felhatalmazás hiánya miatt hatályon kívül kell helyezni.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu