A rendőrség és az önkormányzatok 2000/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

A rendőrség és az önkormányzatok 2000/1

II. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Nagy László dr.
jegyző
Nyírbátor

Napjaink egyik legvitatottabb és mindenkit érintô kérdése a közbiztonság helyzete. A rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. tv. szerint a közbiztonság és a belsô rend védelme a rendôrségek feladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában foglalt felsorolásban az szerepel, hogy a települési önkormányzat feladata a „gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól”. A két törvényhely összevetésébôl következôen a közbiztonság megfelelô biztosítása a végrehajtás szintjén közös feladat, amit az egymásnak közvetlenül alá- és fölérendeltség nélküli, szervezetileg elkülönült szerveknek hatékony együttmûködéssel kellene megoldani. Az eredmény megítélése meglehetôsen vegyes és eltérô. A hivatalos jelentések, statisztikák javuló állapotokat tükröznek, a lakossági vélekedés ennél roszszabb, amire a szenzációs hírértékeket keresô médiatájékoztatások (megközelítések) nem pozitív irányban gyakorolnak hatást.

 

Az önkormányzatok és a rendôrségek kapcsolatának fôbb területeit és formáit a rendôrségi törvény 8-10. §-ai tartalmazzák. Az éves beszámolók a tájékoztatási és tájékozódási lehetôségeket teremtik meg. Azonban az ezek kapcsán hozott testületi döntések gyakran formálisak (tudomásulvétel, köszönet stb.), kevés a kritika, a tartalmi elem, a konkrét feladatmeghatározás.

 

A törvény lehetôvé teszi a szerzôdéskötést az önkormányzat és a rendôrség között. Az önkormányzatok jelentôsen eltérô anyagi helyzete, többnyire forráshiánya miatt ez a forma nem vált általános gyakorlattá, jóllehet a rendôrség igényelné a támogatást. Kisebb teherrel járó megoldás a több helyen, elsôsorban önkormányzati szerepvállalással létrehozott nyitott közalapítványi forma, a közrend-közbiztonság erôsítése céljából. A közalapítvány eszközeinek biztosítása kevésbé megterhelô az önkormányzatok számára, és más többletforrások bevonására is módot ad. A mûködés során fokozott figyelmet igényel a korrupciós lehetôségek kizárása, aminek egyik módja lehet, hogy személyek semmilyen formában nem kapnak támogatást, mindig csak szervezetek, közösségek.

 

Az önkormányzatok és a rendôrség együttmûködésének alapcélja a megfelelô közbiztonság biztosítása azzal, hogy a cselekvô végrehajtás (intézkedés), rendôri feladat, a támogatás (erkölcsi és anyagi) önkormányzati (lakossági) érdek.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu