Bérlet a korszerű önkormányzathoz

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Megvalósult Projektek

Bérlet a korszerű önkormányzathoz

IX. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Madár ZoltánA közigazgatási reform részeként hangsúlyozott szolgáltató és hatékony
önkormányzat megvalósítása mára nem „csak” az aktuális politikai divat része,
hanem valós közgazdasági kényszer és kihívás is egyben.

 

 

Kényszer, hiszen a helyi közszolgáltatások
alanyai részérõl a feladatok és szolgáltatási
elvárások egyre nõnek, komplexebbek,
és egyben kihívás, mivel ezeket
egyre inkább csökkenõ központi finanszírozás
mellett kell végrehajtani és mûködtetni.
Az önkormányzati gazdálkodási
rendszer tehát komoly kihívás elõtt áll,
ami elengedhetetlenné teszi a jelenlegi
folyamatok racionalizálását, a pénzügyi
és folyamatkontrolling-funkció kifejlesztését,
mert ezen tevékenységek és funkciók
nélkül nem lesz képes hatékonyan
megfelelni az erõforrásokért történõ versengésben,
és nem lesz képes a szolgáltatásai
színvonalának emelésére sem.

 

Közismert, hogy a magyarországi helyi
önkormányzatok döntõ többsége eddig
sem volt képes az e-Önkormányzat megvalósítása
reá háruló feladatait kizárólag
saját maga, önállóan finanszírozni. Ugyanakkor
az elektronikus szolgáltatások általános
képességének kialakítása az önkormányzatok
és intézményeik mûködésével
kapcsolatban támasztott fokozott ügyféligények
tükrében elkerülhetetlen. Ellenkezõ
esetben az elektronikus szolgáltatások
kialakítására tett eddigi erõfeszítések
könnyen elégtelenné válhatnak. Ezen a
ponton jogosan merül fel a kérdés, hogy
milyen eszközök állhatnak rendelkezésre
egyrészt az e-közigazgatási szolgáltatásokhoz
szükséges IT-infrastruktúra, másrészt
a mûködést és a gazdálkodást támogató
rendszerek bevezetéséhez. Milyen
forráskímélõ módszerekhez és eszközökhöz
nyúlhatnak azok az önkormányzati hivatalok,
amelyek még ez irányban nem
tettek lépéseket, vagy nem tudtak lépéseket
tenni?

 

A fenti problémák kiküszöbölésére az
önkormányzatok számára kiváló lehetõséget
jelenthet az informatikai szolgáltatások
ún. ASP-modellben történõ igénybevétele.
Mirõl is van szó!? Az ASP-modellben
az önkormányzatok saját ráfordításaik
minimalizálásával tudnak korszerû
informatikai szolgáltatásokhoz jutni. A
központilag kialakított szolgáltató központ,
az ASP nagy teljesítményû, fokozott
biztonságú hardver- és szoftvereszközökbõl
álló komplex rendszer, ahol az
üzemeltetés módszertani és szervezeti
elemei is egyaránt biztosítottak. Erre a
háttérre és eszközparkra épülnek az
alapszolgáltatások és az emelt szintû informatikai
szolgáltatások. A központokban
mûködõ rendszereket az ASP-modellhez
csatlakozó önkormányzatok ún.
klienskapcsolaton keresztül érik el biztonságos,
szélessávú átviteli hálózat segítségével.
A hivatalok és intézmények
úgy tudják használni a számukra szükséges
informatikai megoldásokat, mintha
azok a saját telephelyükön mûködnének.

 

A Geoview Systems közelmúltban reprezentatív
felmérést készített magyarországi önkományzatok körében az ASPszolgáltatások
ismertségérõl és az ilyen
szolgáltatásokkal szemben támasztott attitûdökrõl.
A felmérés több kérdéscsoportban
vizsgálta az elektronikus szolgáltatások
preferenciáját és az elfogadási
küszöböt. A felmérés szerint a válaszadók
67%-a ismeri, illetve hallott a bérleti
konstrukcióban elérhetõ szolgáltatásokról.
A modellt ismerõk igen pontosan határozták
meg az ASP-szolgáltatásokkal
elérhetõ elõnyöket.

 

Az ASP ismertsége

Az ASP elõnyei

 

Az ASP-konstrukcióban elérhetõ alkalmazásszolgáltatás
tárgya gyakorlatilag
bármilyen szoftver lehet, az irodai alkalmazásoktól
egészen a szakterületi célszoftvereken
át, a térinformatikai rendszerekig.
Az említett felmérésben a válaszadók
maghatározták azokat a legfontosabb
alkalmazásokat, amelyet érdemes
megvizsgálni mint lehetséges ASPbevezetési
területet. A Geoview Systems
úgy alakítja ki a megoldásportfólióját,
hogy ki-ki a számára leginkább hasznos
és szükséges elemeket a lehetõ legrövidebb
idõn belül tudja igénybe venni. Ezáltal
az önkormányzatoknak lehetõségük
van azon területeinek elektronizálására,
amelyek kiemelten fontosak számukra a
– bevezetõben említett – költség és folyamathatékonyság
szempontjából.

 

Térinformatika

GIS rendszerek
megfelelõ funkcióinak webes környezetre
való kiterjesztése, összetett térinformatikai
eredmények hozzáférésnek biztosítása
abból a célból, hogy a vállalkozások,
illetve a lakosság az ügyfélszolgálati
rendszeren keresztül a széles körben
publikálható adatokat elérje.

 

Munkafolyamatot támogató (Work
Flow-alapú) szakterületi alkalmazások

A szakigazgatási alkalmazások
egy-egy szakterület feladattámogatását
valósítják meg (pl. szociális, gyámügyi,
pénzügyi, adózási és közbeszedési,
építéshatósági, szabálysértési területek).
A funkcionális támogatásra kialakított
modulok a hatékony ügyintézés, illetve
ügymenetszervezés elõsegítése
érdekében együttmûködnek egymással,
illetve a szolgáltató központtal, a
teljes elektronikus ügyviteli rendszer további
egységeivel.

 

Csoportmunka és dokumentumkezelõk

A hivatali és a képviselõ-testületi
csoportmunka valamint az egységes
ügyirat- és dokumentumkezelés eszköze.
Egységesített megvalósításával azonos
kommunikációs platformra hozhatók
a hivatal, a testület és az intézmények
közötti komplex kommunikációs, végrehajtási
és kontrollfolyamatok.

 

Portálalapú megoldások

Az ügyfélkapuval
szorosan összekapcsolódva feladata
olyan internetes portálfelület megvalósítása,
ahol az állampolgárok és KKVk
képesek (egységesen ügyfelek) a hivatalnál
futó (közigazgatási eljárás) ügyeik
követésére, új ügyek indítására, kétirányú
hiteles kommunikációra a hivatallal.

 

Vezetõi információs rendszerek

Döntéshozói információs igények kielégítésére
szolgál, hozzáférhetõvé teszi és
megjeleníti a vezetés számára a hivatal
információs rendszereiben lévõ reális,
naprakész, valós adathalmazból képzett
legyûjtéseket, aggregációkat.

 

Költségvetési gazdálkodási rendszerek

Az önkormányzatoknál mûködõ hatékony
költségvetés-tervezés és erõforrás-
gazdálkodás elengedhetetlen eszköze,
amely különbözõ moduljaival együttesen
biztosítja a különbözõ erõforrások
tervezését és hatékony felhasználását.

 

A megoldás elõnyei:

 • intézményi folyamatok elektronikus támogatása;
 • IT-kiadások és költségek jobb tervezhetõsége;
 • mobil vagy földrajzilag szétszórt felhasználók
  integrálása;
 • weben keresztül biztonságos adatkapcsolat
  kialakításával elérhetõ alkalmazások;
 • ERP-n keresztül az egységes gazdálkodási
  szemlélet megvalósítása;
 • jogszabályi követelményeknek megfelelõ
  költségvetési gazdálkodás informatikai
  támogatása;
 • intézményi kontrollingrendszer;
 • rugalmas és feladatorientált keretgazdálkodás;
 • „közigazgatási” költségkontrolling;
 • az ASP-modell erõsíti az alapkompetenciákra
  való koncentrálást, mivel
  nem igényli, hogy a vállalat, intézmény
  saját belsõ informatikai szervezettel
  rendelkezzen;
 • technológiai kockázat megosztása,
  mérséklése;
 • az ASP magasabb technikai színvonalat
  jelent az igénybe vevõ intézmények
  számára, mivel az új alkalmazások bevezetése
  rövidebb idõ alatt történik
  meg, az infrastruktúra felügyelete folyamatos,
  a szoftverfrissítések hamarabb
  megtörténnek;
 • új funkciók elérése (megfelelõen kialakított
  kínálat mellett), kapacitásbõvítés
  vagy -csökkentés is egyszerûen megoldható.

 

Az ASP-szolgáltatás legfontosabb elõnye,
hogy az önkormányzatok igényeik
szerint választhatnak a számukra leginkább
szükséges szolgáltatásokból, nem
feledve, hogy segítségével rendkívül kedvezõen,
idõben elosztott finanszírozással
lehet új, korszerû rendszert bevezetni.

 

Reményeink szerint az ÚMFT keretében
megnyíló pályázati támogatások felhasználásával
azok az önkormányzatok
is ki tudják alakítani korszerû informatikai
hátterüket, amelyeknek ez idáig erre
nem nyílott lehetõségük.

 

A Geoview ASP-szolgáltatásai és relevanciák

3. ábra. A Geoview ASP-szolgáltatásai és relevanciák

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu