E-munkaügy a paksi kistérségben

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Megvalósult Projektek

E-munkaügy a paksi kistérségben

IX. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Adminisztrátor2007. július 1-jétől a paksi kistérségben elektronikus adatbázis segíti
a rendszeres szociális segélyesek adminisztrációjának kezelését
az önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltség között.

 

 

A rendszeres szociális segély megállapításának
és folyósításának a feltételei gyökeresen
2006. július 1-jétõl változtak. Bevezetésre
került a családi segélyezés. További
változás, hogy 2007. január 1-jétõl
már nem az önkormányzat a hatáskör
gyakorlója, hanem a jegyzõ.

 

Bár a jogszabály tartalmazza az ügyfél
bejelentési kötelezettségét, ami természetesen
a határozatokban is megjelenik, ez
a legtöbb esetben elmarad.

 

Éppen ezért fontos, hogy a hatóságok
(önkormányzat, kirendeltség) minél szorosabban
mûködjenek együtt annak érdekében,
hogy lehetõ legkevesebb jogosulatlan
segély kerüljön kiutalásra. Ez az a
réteg, akik számára hiába a visszafizetésre
kötelezés, azt nem teljesítik, és sok
esetben az összeg behajthatatlanná válik.
A szociális törvény jelenlegi szabályozása
szerint a jegyzõnek lehetõsége sincs arra,
hogy ezt az összeget elengedje. Amenynyiben
a túlfolyósított ellátás nem kerül
behajtásra, abban az esetben is a korábban
visszaigényelt összeget – a folyósított
ellátás 90%-a – meg kell téríteni, ami az
önkormányzat költségvetését terheli.

 

A 2006. év gyakorlata alapján felmerült,
hogy amennyiben egy közös adatbázisban
láthatóvá válna a munkavállalás
ténye vagy az együttmûködés elmaradása,
illetve a felajánlott munka elutasításának
a ténye, úgy a jegyzõ már ennek
tudatában felülvizsgálati eljárást indíthat,
vagy csökkentheti, illetve megszüntetheti
az ellátást, elkerülve ezzel a visszafizetés
elrendelését. A kirendeltség pedig nyilvántartásában
naprakészen tudná kezelni
a jegyzõi döntéseket.

 

Ezt felismerve a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás úgy döntött, hogy megbízást
ad egy közös adatbázis létrehozására.
A szofver elkészült, naprakész nyilvántartás
áll a térség 14 települése és a paksi
kirendeltség rendelkezésére.

 

A rendszer bevezetésével és használatával
a túlfolyósítás elkerülhetõvé válik, illetve
egyre inkább közelíthetünk az egyablakos
ügyintézés felé, ám ehhez tovább
szeretnénk fejleszteni a programot, hiszen
végsõ cél, hogy csak az ügyfél jelenjen
meg a hivatalokban, és ne kelljen az igazolásokat
küldözgetni. Persze ebben az
esetben a megfelelõ – jogszabályokban is
elfogadott – informatikai hátteret kell kidolgozni,
és a szükséges igazolásokat azon
a helyen lehetne kinyomtatni, ahol erre
szükség van (jelentõs költség- és humánerõforrás-
megtakarítás).

 

A rendszer szélesebb körbe történõ kiterjesztésére
is lehetõség van abban az esetben,
ha az ügyfél nem kizárólag a munkaügyi
kirendeltséggel kerül elõírásra együttmûködési
kötelezettségbe, ekkor szükséges
lehet az együttmûködésre kijelölt szervvel
(családsegítõ) történõ adatbázis megosztásra
is. Ebben az esetben is az információáramlás
gyorsasága lenne a legnagyobb
elõny. Az elektronikus aláírás bevezetésével
pedig az igazolások nyomtathatósága
is megoldottá válik. (A program kialakítása
során törekedtünk az elektronikus
adatátvételi lehetõségek kihasználására.)

 

Egy példa arra, hogy a rendszer mûködésével
mit lehet elkerülni:

 

Sok példát lehetne említeni, ezek közül
most egyet emelünk ki, ami komoly túlfolyósítást
jelentett.

 

XY részére aktív korúak rendszeres
szociális segélye került megállapításra
2006. április 12-tõl. Nevezett egy gyermekét
egyedül neveli. 2006-ban már az
új jogszabály alapján kerültek az összegek
megállapításra.

 

2007. március 31-ig összeg-felülvizsgálati
kötelezettsége volt a jegyzõnek. Az
eljárás megindításáról az ügyfelet értesíteni
nem tudtuk, mivel az értesítés elköltözött
jelzéssel visszajött.

 

Az együttmûködésre kijelölt szervvel
(jelen esetben a családsegítõ) folyamatosan
együttmûködött, míg a beilleszkedést
segítõ program felülvizsgálata az
összeg felülvizsgálatával együtt vált esedékessé.
Lakcímváltozásról a családgondozónak
tudomása nem volt. A folyósítás
pedig folyószámlára történt.

 

Az eljárás során a munkaügyi kirendeltségtõl
jutott tudomásunkra, hogy
X. Y. 2006. június 14-étõl 2007. március
6-áig munkaviszonyban állt. Bár a
munkaügyi központ megfelelõ idõben,
papíralapon az értesítést elküldte, az a
hivatalba nem érkezett meg, és az ügyfél
sem jelentette be a munkavállalás
tényét. Sõt a családgondozóval való
együttmûködéssel folyamatosan azt
a látszatot keltette, hogy õ munkanélküli.

 

A folyósítást 2007. február 28-tól tudta
a hivatal megszüntetni.

 

Megállapításra került, hogy 189 474 Ft
került jogosulatlanul kifizetésre. Persze
ez a túlfolyósítás az ügyfél részérõl
rosszhiszemû igénybevételnek számít.

 

Jelen estben a visszafizetés a mai napig
nem történt meg. Az ügyfél ismételten
munkanélküli és ismételten rendszeres
szociális segélyben részesül.

 

Láthatjuk, hogy ha a jelenleg bevezetésre
kerülõ közös adatbázis már ekkor
mûködött volna, ebben az egy esetben
az önkormányzat 189 474 Ft-ot takarított
volna meg.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu