Közbeszerzés Archívum

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Újdonságok a Kbt. világából

  XVIII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Mogyorósi Sándor dr.

      1. Az új törvény megalkotásának indoka A közbeszerzési terület jogforrási előzményei a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (a továbbiakban: új Kbt.) megelőzően az 1995-ös, majd a 2003-as, azt követően a 2011-es közbeszerzési törvények. Látható, hogy a korábbi közbeszerzési törvényeink hosszabb életet éltek, mint a jelenlegit megelőző 2011-es. Az új Kbt. megalkotásának indokaként…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Az elbírálás új rendszere a közbeszerzési törvényben

  XVII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Cser-Palkovics Tamás dr.

  ” alt=”” width=”120″ align=”right” />A november 1-jén hatályba lépett új közbeszerzési törvény, szakítva a közel két évtizedes gyakorlattal, teljesen új alapokra helyezi az ajánlatok, illetve a részvételi jelentkezések elbírálását. Jelen értekezés ennek főszabályait mutatja be. A bírálat három – időben és jogi értelemben is – jól elkülöníthető szakaszból, az előzetes vizsgálatból, az értékelésből és az…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Új közbeszerzési törvény született

  XVII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Patay Géza dr.

    1. Az új közbeszerzési törvény megalkotásának szükségessége Az első felmerülő kérdés az, hogy miért van szükség új törvényre, amikor a 2011-ben született előző törvény még csak néhány éves, az ezzel kapcsolatos joggyakorlat pedig mostanság alakul ki. Az új törvény megalkotásának egyik oka az, hogy az Európai Unió új közbeszerzési irányelveket alkotott, amelyek számos komoly…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásának szabályai a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban

  XVII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Győri András dr.

    Az ajánlatkérők igen nagy számban választják a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti eljárást, tekintettel arra, hogy ezen eljárási mód alkalmazásának egyetlen feltétele, hogy a közbeszerzés becsült értéke ne érje el – árubeszerzés és szolgáltatás esetén – a huszonötmillió, illetve – építési beruházás esetén – a százötvenmillió forintot. Ha e feltétel fennáll,…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere

  XVII. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Cser-Palkovics Tamás dr.

  hogy a közbeszerzési jog hazai megszületésétől eltelt közel két évtizedben az a tendencia bontakozik ki előttünk, hogy a közbeszerzési jog egyre mélyebben belenyúl a polgári jog világába. Míg az első, még 1995. november 1-jén hatályba lépett közbeszerzési törvény mindössze három paragrafusban és hét bekezdésben rendelkezett a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések szabályairól, addig ez a…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Nulla forintos megajánlás a közbeszerzési eljárásokban

  XV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Potmák Andrea dr.

  Az önkormányzatok közbeszerzéseik során gyakran szembesülnek azzal az érdekes problémával, hogy a beérkezett ajánlatokban az árazatlan költségvetés valamely sora, illetve valamely önállóan értékelésre kerülő ajánlati elem nulla forintos megajánlást tartalmaz. Ennek jogi megítélését tanulmányoztuk a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai tükrében. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. §-a alapján közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Ajánlati biztosíték a közbeszerzésekben

  XIV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Mészáros Áron dr.

  Az önkormányzatok közbeszerzései során számos fontos kérdés merült fel az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban. Ezek közül jártunk körbe néhány, a gyakorlat során gyakran jelentkező kérdéskört. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 59. §-ában szabályozott ajánlati biztosíték arra szolgál, hogy az ajánlattevők betartsák az ajánlati kötöttségből fakadó kötelezettségeiket, így biztosítva azt, hogy az ajánlatkérő…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Közbeszerzés – Az új Kbt.-hez

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Mogyorósi Sándor dr.

  A Magyar Országgyűlés 2011. július 11-ei ülésnapján elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt azzal az indokkal, hogy új, egyszerűbb, rövidebb és könnyebben átlátható közbeszerzési törvényt alkot. Ezzel egyet is lehet érteni, hiszen mégiscsak vicces, hogy 2010. április 1-jétől 2011. október 8-ig 14 alkalommal módosították a jelenleg is hatályos törvényt, így szinte minden eljáráshoz…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Egyszerűbb vagy nehezebb lesz közbeszerezni 2012-ben?

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Patay Géza dr.

  Komoly nehézséget okoz a közbeszerzési végrehajtási rendeletek késői kihirdetése, ez lassítja és megnehezíti az önkormányzatok közpénz felhasználását. Az új Kbt. nagyobb szerepet ad az alapelveknek. Az új közbeszerzési törvény szerkezete, a szabályok összerendezettsége jóval könnyebbé teszi az eligazodást e nehéz joganyagban. E változtatások pozitív hatásúak, nagyban segíthetik a jogalkalmazást az önkormányzati munkában. Azt azonban sajnos…

 • Cikkek / Közbeszerzés

  Új lehetőség aggályokkal – helyben központosított közbeszerzés 2007/3

  IX. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Csertus Mónika dr.

  Az intézményfenntartó önkormányzatok számára új racionalizálási lehetőséget biztosított a közbeszerzési törvény 2007. január 11-én hatályba lépett módosítása, amely előrelátó tervezésre, takarékosságra és meggondolt döntéshozatalra késztetheti az érintett szerveket. De vajon sikerül-e a gyakorlatban bevezetni a helyi beszerzések centralizálását?  

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu