Díjadományozási juttatás Canossája

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Jegyző státusza

Díjadományozási juttatás Canossája

XII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa - a JOSZ elnöke
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel megváltoztatta a Ktv. 30/B. § rendelkezését a címzetes főjegyzők címadományozási juttatásával kapcsolatosan.

A Jegyzők Országos Szövetség Elnöksége az alábbi lépéseket tette a törvény elfogadása előtt:

• Két alkalommal felvetette ezt a problémát az Országos Közigazgatási Érdekegyeztető Tanácsban, ahol az MKKSZ közreműködésével annyit tudott elérni, hogy egy teljes eltörlés helyett az önkormányzatok saját költségvetésükből pótolhatják azt.

 

 

• Megkerestük a parlamenti pártok frakcióvezetőit a törvény általános és részletes vitája előtt az alábbi levéllel:

 

 


Tisztelt Frakcióvezető Úr!

A Jegyzők Országos Szövetsége jogszabályi egyeztetésre megkapta a Magyar Köztársaság Kormánya T 10679. számú „a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló” törvényjavaslatot és annak indokolását.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Köztisztviselői Kart – a gazdasági válságra hivatkozva – további gazdasági megszorítással sújtó intézkedést tartalmaz a fent megnevezett törvényjavaslat.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdasági váltságból történő kilábalás érdekében a Köztisztviselői Karnak (állami – önkormányzati szférában dolgozók) is anyagi áldozatokat kell vállalnia.
A tervezetben szereplő változtatások tárgyalásos úton történő rendezése a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének feladata, ezért ebben a folyamatban a Jegyzők Országos Szövetsége, mint szakmai érdekvédelmi szervezet nem kíván részt venni.
A Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) Alapszabályának I. fejezete 6. pontja tartalmazza a szervezet céljait, amelynek a.)-b.) pontjai a következőket mondja ki:
„6) a.) kiáll a jegyzők önkormányzati, államigazgatási feladatai ellátásához szükséges szakmai, etikai, anyagi feltételeinek javításáért;
b.) képviseli és védi a jegyzők közszolgálati érdekei, … „
Az alapszabály fenti rendelkezéseit figyelembe véve a JOSZ elnöksége a „címzetes főjegyzők” érdekében az alábbi véleményének ad hangot és kéri az országgyűlésben résztvevő pártok frakcióinak hathatós segítségét.
A T 10679. számú törvényjavaslat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. módosításának 1.§ (8) bekezdése értelmében a Ktv. 30/B. §-a a következő mondattal egészül ki:
(13) A címzetes főjegyző a költségvetési törvény címadományozási juttatást állapíthat meg, amelynek fedezetét a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzatából biztosítja. Felhatalmazást kap a kormány, hogy a címadományozási juttatás kifizetésének szabályait rendeletben állapítsa meg.
A 42.§ (9) bekezdése
„Hatályát veszti a Ktv. 21.§ (4) bekezdése, 30/B. § (1) bekezdésében a „valamint a (3) bekezdésben meghatározott címadományozási juttatás kifizetése” szövegrész, (5) bekezdésben az „és címadományozási juttatás” szövegrész, (6) bekezdésében az „és az a.) pontban foglalt esetet kivéve a (3) bekezdésben meghatározott „címadományozási juttatásra jogosult” szövegrész, (11) bekezdése, …
A fentieket magyarra fordítva, a címzetes főjegyző juttatás évi kötelező jellegének megszüntetése és a jövőre nézve lebegtetése, gyakorlatilag annak megszüntetését jelenti.
A törvényhez csatolt indoklásban az alábbi – véleményünk szerint álságos és demagóg – szöveg került.
„A címzetes főjegyző részére a jelentős mértékű címadományozási juttatás kötelező évenkénti kifizetése a gazdasági válságra tekintettel nem indokolt, illetve a válság enyhítését szolgáló megszorításokkal nem összeegyeztethető, ezért javasolt megszüntetése.”
A címzetes főjegyzői cím adományozásának intézménye és annak anyagi elismerése a Ktv. 2001. évi módosításában került bevezetésre, amely szigorú feltételekhez kötött, teljesítmény orientált és kétévente értékeléshez és minősítéshez kötött.
A jegyzői minőségi munka fokozására és elismerése céljából jött létre, amely intézmény betölti célját.
A jegyzői kar tette és teszi a dolgát legjobb tudása szerint a mindenkori központi és önkormányzati kormányzat sikeressége érdekében.
A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Frakciót, hogy a T 10679. számú törvényjavaslat Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 30/B. szakaszát érintő módosítását ne támogassa.
Nem valós az indoklás azon része, hogy jelentős juttatásról van szó, hiszen kb. 80-90 főt érint, ami nem sokkal több, mint évi bruttó 900.000,- Ft/fő, összesen kb. 80-90 millió forint összegben, amely a Magyar Köztársaság költségvetésében nem lehet meghatározó. Az indokolás többi részét nem kívánjuk minősíteni, de barátságtalan lépésnek tekintjük a kormányzat részéről a jegyzői kar felé, ezért a JOSZ-t kényszerhelyzetbe kényszerítették.
Kérjük a T. Frakciót, hogy a JOSZ kérését méltányolják, támogassák és a költségvetési törvény meghozásánál, valamint az ahhoz kapcsolódó törvények módosításánál vegyék figyelembe.”

 


 


Sajnos, erőfeszítéseink nem jártak eredménnyel, ezért a törvény elfogadását követően az alábbi levéllel fordultunk azon polgármesterek felé, akiknek jegyzője rendelkezik a címzetes főjegyzői címmel:

 

 


„Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény módosította többek között a Köztisztviselőkről szóló 1992. évi XXII. törvény 30/B. §-át, amely a címzetes főjegyzőkről szól.
Ennek lényege, hogy a címhez járó címadományozási juttatás alanyi jogát megvonta, és csak lehetőséget biztosít annak biztosítására.
A 2010-es Magyar Köztársaság költségvetése címadományozási juttatása nem biztosított, ebben az esetben a törvény lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében saját költségvetése terhére állapíthat meg ilyen juttatást, azonban ennek összege nem haladhatja meg az illetményalap huszonnégyszeresét.
Sajnálatos, hogy a gazdasági válság csökkentésének nagy részét a köztisztviselőkre hárította át a kormányzat.
A hosszú és tartalmas minőségi munkát végző jegyzők kaphatták és kaphatják meg ezt a címet, köztük az Önök jegyzője is. A címzetes jegyzők megbecsülése – véleményünk szerint – nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is szükséges.
A fentiekre tekintettel kérjük Polgármester Asszonyt/Urat, hogy az önkormányzatuk anyagi helyzetét figyelembe véve, lehetőleg biztosítsa az önkormányzat költségvetésében a címzetes főjegyzőjük címadományozási juttatását.”
Az Elnökség arra a következtetésre jutott, hogy egyes körök demagóg, kisstílű irigységének esett áldozatul a címzetes főjegyzői címmel járó díjadományozási juttatás.
Az elvont bruttó 90 millió nagyságú díj biztosítása a központi költségvetésből nem okozta volna a Magyar Köztársaság 2010-es költségvetésének megingását és az ország gazdasági egyensúlyának pozitív irányba történő korrigálását.
Az Elnökség elhatározta, hogy nem mond le arról az igényéről – s ezzel kapcsolatban minden törvényes eszközt igénybe vesz – , hogy a címzetes főjegyzői cím értékét újra megfelelő szintre állíttassa és az azzal járó címadományozási juttatást a Magyar Köztársaság költségvetéséből biztosítsák.


 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu