Döntéstámogató és monitoring rendszer 2008/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Környezetvédelem

Döntéstámogató és monitoring rendszer 2008/3

X. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Heizler György igazgató Somogy megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBonyolult helyzetekben gyors, szakszerű döntések csak a lényegi összefüggések kiemelésével, az adatbázis és a tér vizuális megjelenítésével érhetők el. Az eddigi kétdimenziós megjelenítés mellett a háromdimenziós is lehetővé válik azzal az új fejlesztéssel, amelyet a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Drávis projekt keretében valósítottunk meg.

 


Az INTERREG III/A keretében a horvátországi Kapronca és Somogy megye által benyújtott közös pályázat célja a Dráva völgy biztonságának fokozása volt. Arra törekedtünk, hogy a fejlesztéssel növelhető legyen a környezeti és civilizációs károk esetén kialakuló veszélyhelyzetekre történő reagálás ideje. Ár- és belvízi, vízi, környezetszennyezési, tűzesetek, veszélyes anyag balesetek esetén.
Figyelmet kapott a növekvő vízi túrizmus biztonsága, az itt lévő megyei tartalék ivóvízbázis, a természetvédelem valamint a molve-i gázmező és felszíni ipari létesítményei és a határokon átnyúló biológiai havaria (káresemény, de az átlagos szóhasználatnál bővebb értelemben) elleni védekezés problémaköre.
Ennek érdekében meghatároztuk a digitális térképi rendszerbe bekerülő alaptérképi- és információs rétegeket, valamint a Dráva térségének specialitásait. Ez utóbbiak felmérése a határ mindkét oldalán terepi munkával GPS-es történt.
Mire használható az adathalmaz?
A határtérségben felmértük a veszélyeztetett területek, objektumok, veszélyforrások és a kárfelszámolásban használt telepített eszközök (pl.: tűzcsap, sziréna) koordinátáit és jellemzőit, valamint a demográfiai, infrastrukturális (pl.: ivóvíz, elektromos áram, gázellátás, egészségügy, közlekedés, műemlék, közmű), adatokat.
A vizsgált településeken részletesen felmértük a kijelölt objektumok adatait (veszélyeztetettség, befogadóképesség, elhelyezkedés, infrastrukturális adatok) és minden számba vett objektum GPS koordinátáit, sőt a magassági adatokat is rögzítettünk. Mindez 99 adattípus rögzítését jelentette.
A fejlesztés eredményeként a kialakított digitális térképi hatáselemzés segítségével bármely adatréteg információtartalmát le tudjuk válogatni, majd az esemény kezelését, a felszámolást irányító stáb felé percek alatt képesek vagyunk továbbítani. Pl.: Egy vegyi szennyezés esetén azonnal elvégezhető a hatáselemzés: mekkora területet, mennyi időtartamig, milyen koncentrációjú vegyi veszély ér. A veszélyeztetett területen hány lakos és mely közintézmények találhatóak.
Az alkalmazott új szoftver segítségével lehetővé válik idő-alapú animációk és grafikonok létrehozása a folyamatokról, s ez a döntéstámogatásban új dimenziókat nyit. Az adatok bármely összefüggésben generálhatók és könnyebbé vált az eltérő formátumú adatok integrálása.
A másik nagy előny, hogy a rendszer révén képessé váltunk térbeli helyzetértékelésre, ez gyakorlatilag háromdimenziós ábrázolást jelent. Ez árvíznél, belvíznél, vegyi baleset terjedésének elemzésénél ad nagy segítséget az illetékes döntéshozóknak, jelesül az önkormányzatoknak is.
Az útvonal-tervezés, optimalizálás funkció kitelepítések tervezésénél, járvány- vagy vegyi veszély, földrengés, közműkárosodás, területtűz, árvíz alkalmával lehet hasznos.
Lehetőség van az egyes rétegek áttetszőségére is, akár képernyőn, akár nyomtatásban. Ez számos eddig nem ismert (kombinált) elemzési-értékelési lehetőséget rejt magában.
Határon átnyúló kommunikáció
A határokon átnyúló eseményekről mindkét ország szakembereinek pontos információval kell rendelkezniük. A problémát többnyire a nyelvi nehézségek okozzák. Hogyan lehet ezt úgy leküzdeni, hogy közben még a háttér információk is mindkét fél rendelkezésére álljanak?
A tervezéskor három információs szintet határoztunk meg:
• Tájékoztatás;
• Segítségkérés;
• Riasztás.
A cél, hogy az alapinformációkat mindenki az anyanyelvén írhatja be és olvashatja el, s ehhez térinfomatikai alapú kiegészítő információk társuljanak. Ezzel együtt a kapcsolat zárt, jelszóval védett legyen.
A nóvum, hogy a Somogy megyei és a Kapronca-Krizsevci megyei ügyelet között egy zárt, jelszóvédett on-line kapcsolatot hoztunk létre. Az információs-kommunikációs felületet úgy alakítottuk ki, hogy bármely a térségben bekövetkezett eseményről azonnal továbbítható alapinformáció, amely a célország ügyeletesének anyanyelvén jelenik meg. A kommunikációs felületen a szöveges információk mellett azonnal megjelenik az esemény digitális térképe, grafikusan jelölve annak pontos helyét és GPS koordinátáit. A digitális térképi megjelenítés további választási és tetszőleges nagyítási lehetőségeket is nyújt a felhasználó ügyeletes számára. Az on-line kapcsolaton keresztül természetesen csatolmányként a térinformatikai döntéstámogató rendszerből nyert adatok, hatáselemzések, listák szintén továbbíthatók.
Az on-line kommunikációs rendszer előnye, hogy tetszőleges helyszínről is működtethető, melyhez csak stabil vagy mobil Internet kapcsolat és a kommunikációs jelszavak ismerete szükséges, no és persze felkészült, az új iránt fogékony alkalmazók.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu