Elnöki köszöntő 2010/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Politikus

Elnöki köszöntő 2010/5

XII. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Magyar Anna elnök - Csongrád Megyei Önkormányzat
Tisztelt Olvasó!

2006-2010. A két évszám annak az időszaknak a kezdete és vége, amely a korábbiaktól eltérő szemlélettel irányította megyénket. A polgári többségű közgyűlés döntéseit értékelvű gondolkodás irányította: számunkra fontos volt az itt élők biztonsága, egészsége, a civil szervezetek segítése és a települések támogatása. A megye szerepét, küldetését abban láttuk: végvárként őrizni a vidék gazdag hagyományait, és az itt élő emberek számára élhetőbbé tenni Csongrád megyét.

 


Nekünk nincsenek hegyeink, de van Tiszánk, Marosunk, Körösünk, megannyi élménnyel, szépséggel. Nincsenek felhőkarcolóink, de vannak egyedi, hamisítatlan dél-alföldi tanyáink, gazdaudvaraink, és messze földön híres terményeink és termékeink, mint a makói hagyma, a csongrádi bor, vagy a Mindszent-környéki pritaminpaprika. Ez a vidék az itt élők szorgalmából, tehetségéből lett Magyarország egyik "kincsesbányája".


Kulturális értékeink messzi földön híressé tették Csongrád megyét. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a magyarság egyik szakrális, szimbolikus emlékhelye, a Móra Ferenc Múzeumot az ország legjobb kiállítóhelyei között tartják számon, amelynek értékes kiállításai, tudományos munkát végző munkatársai hozzájárulnak ahhoz, hogy megyénket kulturális-szellemi fellegvárként emlegessék.
A megyei önkormányzat egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben több mint négyezren dolgoznak, és 10 ezer ellátottról – iskolásokról, betegekről, idősekről – gondoskodnak. Különösen fontos, hogy három kórházunkban – a nehézségek ellenére jelenleg is – minőségi gyógyító munka folyik. Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatásainkat igénybe vevők iránt: intézményeink működtetésével őket kívánjuk szolgálni.


A Csongrád Megyei Közgyűlés elnökeként vallom, hogy az elmúlt négy évben az itt élők nem csak intézményfenntartóként azonosították a megyei önkormányzatot. Ehhez kezdeményeznünk kellett, dinamikusan fellépni, a jó ügyek mellé állni. A korábbiaktól eltérő szemlélettel támogattunk minden jó kezdeményezést, ezért hívtunk életre pályázati alapokat, amelyekkel a városok és községek fejlődését, pályázati munkáját, a polgárőrök, civil szervezetek tevékenységét, programjait, a romák kulturális identitásának megőrzését kívántuk elősegíteni. Erős társadalmi elkötelezettséggel végeztük a ránk bízott munkát, amelyről a ciklus végén álljon itt egy összegzés.


„Tettük a dolgunk”


A négy év sok munkával telt. A költségvetési elvonások ellenére tettük a dolgunk: nem zártuk be, hanem fenntartottuk, erőnkhöz mérten még fejlesztettük is intézményeinket. Pedig a feladat nem volt könnyű: több mint húszmilliárdos éves költségvetés, 21 intézmény 11 tagintézménnyel a megye 14 településén, mintegy 9600 ellátott és több mint 4000 munkatárs. Ha szigorúan a számok nyelvén beszélünk, ezek jellemzik leginkább a megyei önkormányzatra háruló óriási feladatot. S ha még azt is hozzátesszük, hogy az elmúlt négy évben összesen 4.5 milliárd forinttal csökkent a feladatellátásra fordítható pénz, az is láthatóvá válik, milyen nehéz is volt ennek ellenére talpon maradni.
Szigorú gazdálkodás mellett igyekeztünk gondos gazdaként vigyázni a közpénzből nyújtott szolgáltatások minőségére és az erre szolgáló épületekre. Igyekeztünk gondos gazdaként vigyázni mindezeket: az ellátottak és az intézmények érdekeit szem előtt tartva hoztunk döntéseket – szakmai és pénzügyi szempontokat egyaránt mérlegeltünk a működtetés, a karbantartás és fejlesztés területén, és lehetőleg egyensúlyozva a megye különböző területein. Konkrét példa erre az iskola centrumok kialakítása és a szociális intézmények összevonása. A gyakorlat bennünket igazolt: a szakmai munka előnyére vált, és párhuzamos finanszírozások tűntek el a rendszerből, miközben egyetlen ellátottnak vagy diákunknak sem kellett költöznie, intézményt nem zártunk be.


A Csongrád megyében élők megtapasztalhatták: az általunk fenntartott kórházakban a súlyos pénzügyi helyzet ellenére is zavartalanul végezték a gyógyító munkát az orvosok, ápolók. Kórházainkban – mind Makón, mind Szentesen – több mint 800 millió forint értékű, pályázati segítséggel megvalósuló beruházások eredményeként folyamatban van a sürgősségi betegellátás kiépítése.  A szociális otthonokban példaértékűen gondoskodtak az ellátottakról a szakemberek. A ciklus kiemelkedő beruházásainak egyike volt az Aranysziget otthon felépítése, átadása, de fejlesztettünk máshol is erőnkhöz mérten: a kisteleki szociális intézményünket akadálymentesítettük és tetőt cseréltünk az épületen. Iskoláinkban pedagógusaink szívvel-lélekkel oktatták és nevelték a diákjainkat, egyik büszkeségünkben, a Csongrádi Oktatási Központban 50 millió forintból építettünk fel egy új tanműhelyet, de a Batsányi-gimnázium homlokzata is megújult.


A Móra Ferenc Múzeum ma már Közép-Európa legmodernebb raktárbázisával büszkélkedhet. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy eladtuk a régi raktárépületet, amely már nem volt alkalmas a feladat ellátására és a befolyt 400 millió forintból egy korszerű, új, erre a célra emelt épületet vásároltunk. Múzeumi hálózatunk és közgyűjteményeink pedig zavartalanul végezhették feladatukat: kiváló kiállításokkal szolgálták a kultúra és a honismeret ügyét. Nagyon büszkék vagyunk a mindezek óriási látogatottságára, amely a hasonló vidéki intézmények között egyedülálló.


Ezek csupán példák abból az összességében több mint 4 milliárd forintnyi megvalósult beruházásból, amelyet az elmúlt négy évben intézményeink karbantartására, fejlesztésére költöttünk. A törekvések jól példázták: igenis lehet ésszerű változtatásokat alkalmazni az állami szférában is úgy, hogy közben védjük a számunkra fontos értékeket és az emberek érdekeit.


„Kevésből, okosan, értéket”


Az eltelt négy évben a gondoskodást igyekeztünk kiterjeszteni az egész megyére, érzékelhetően segíteni minden jó kezdeményezést. Ezért hívtunk életre pályázati alapokat, amelyekkel a városok és községek fejlődését, az ottani közösségek életképességét erősítettük. Tettük ezt azért, hogy Csongrád megye minden polgára érezhesse: ez az önkormányzat kiáll az érdekeikért, segíti őket és motorja lehet a pozitív változásoknak.


Örömmel mondhatjuk: a megye élenjárt az összefogás és az értékteremtés érdekében. Legékesebb példa erre a légimentő bázis, amely a Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatok összefogása nélkül máig nem jött volna létre: a települések és a megyék vezetői úgy gondolták, annyi huzavona után végre lépniük kell! A több mint öt év várakozás felőrölte a türelmüket és szűkös költségvetésük ellenére 39 millió forintot adtak össze azért, hogy végre megépülhessen a Dél-Alföld légimentő bázisa. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy Csongrád megye irányításával ezt a feladatot együttesen sikerre tudtuk vinni.  Ugyanilyen közös ügyünk volt a játszótér program, amelynek köszönhetően a megye településeinek csaknem a felén megújultak ezek a közösségi terek. Az összefogásunk mindkét példája értéket teremtett.


A gazdaságosság és az környezettudatos gondolkodás jegyében a 2009-es esztendőt az Energia Évének nyilvánítottuk. Az így megvalósult beruházásoknak köszönhetően kórházainkban, Makón és Deszken is látványosan csökkent az energiafelhasználás, ami éves szinten 9-10 millió forint értékű megtakarítást tesz lehetővé – ezt a pénzt a betegekre, fejlesztésre és a kórházi dolgozókra tudják fordítani. Az egészség megőrzése és a mozgás népszerűsítése érdekében az Egészség és Sport Évének nyilvánítottuk az idei esztendőt. A program részeként mintegy 85 millió forintot osztottunk szét Csongrád megye sportegyesületei között, számos népszerű sportrendezvényt támogattunk és elindítottuk a mindennapos testnevelést a csongrádi Batsányi-gimnáziumban.


Az elmúlt négy évben a megyei önkormányzat által szerevezett ünnepségek, rendezvények a hagyományteremtést és az értékőrzést szolgálták. Ragaszkodtunk azokhoz az intézményeinkhez, amelyek igazolják: a megyének csodálatos értékei vannak, természeti és szellemi értelemben egyaránt. Ilyen a Rendezvényház Újszegeden és az ÓNTE. Büszkék vagyunk az Íjásztalálkozóra, amelyre több mint hatezren látogattak el júniusban. Az újjáélesztett Paprikafesztivál, a doni hősök emlékműve, a trianoni békediktátum kopjafája mind-mind a megye iránti elkötelezettségről, tágabb értelemben pedig a hazaszeretetről szólnak és a közös múlt, az összetartozás szimbólumai.
Régi adósságot törlesztett a megyei önkormányzat azzal a több mint 600 millió forintos beruházással, amelynek eredményeként az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látványosan megújult: a honfoglalás korát bemutató kiállításai, a megszépült Feszty-körkép, és a neki otthont adó Rotunda újratetőzött épülete megnyitják végre a kaput azelőtt, hogy az emlékpark a Kárpát-medencei magyarság találkozóhelyévé és lelki központjává váljon.


„Ma ültetsz és később aratsz ”


Határozott célunk volt az elmúlt négy évben az, hogy a jövőről is gondoskodjunk. Feladatunknak éreztük, hogy ne csak az általunk fenntartott intézmények fejlődjenek, hanem segítsük hozzá az önkormányzatokat, a megye településeit ahhoz, hogy élhetőbb, komfortosabb feltételeket tudjanak teremteni az ott élőknek. Tudjuk, hogy a megye teljes lakosságának 50%-a kisebb községekben él, ugyanakkor az önkormányzataik élet-halál harcot folytattak a szűkös költségvetés és a kötelező feladatok nagysága miatt. Akartunk, ezért tudtunk segíteni: létrehoztuk az országban egyedüliként a Települési Pályázat Előkészítő Alapot, amelynek révén a helyi önkormányzatok jobban ki tudták használni az uniós pályázati lehetőségeket. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt négy évben mintegy 4 milliárdos értékű fejlesztési forrás áramolhatott a megyébe, és hogy ebben az önkormányzatok segítségére lehettünk. Olyan beruházások váltak így valóra, mint a 600 millió forintból felépült sándorfalvi iskola, a zsombói és a röszkei főtér megszépülése, vagy a maroslelei művelődési ház bővítése.


A megye civil szervezetei számára létrehozott pályázati alap három éven át éltető erőként szolgált: az állami források hiányában a megyétől elnyert támogatásból tudták megvalósítani remek céljaikat: számos sportrendezvényt, táborozást, egészséghetet, kiállítást, kiadványt köszönhetünk annak a 80 millió forintnak, amelyet önkormányzatunk biztosított.


„Kapcsoljunk magasabb fokozatra”


Ha így visszatekintünk, elmondhatjuk: szép, számos nehézséggel együtt járó, de eredményes négy évet tudhatunk magunk mögött, amely idő alatt ugyan minden célunkat nem tudtuk megvalósítani, mégis eleget tettünk alapelvünknek: gazdaságosság és értékelvű gondolkodás jellemezte döntéseinket és minden esetben a megye és az itt élők érdekeit tartottuk szem előtt. Nem sikerült ledolgozni a rossz kormányzati döntések okozta hátrányokat, de sikerült ellensúlyozni azokat. Végvárként kellett védeni a megye polgárait és a helyi önkormányzatokkal együttműködve jobb életkörülményeket teremteni nekik.
Tettük mindezt úgy, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata lezártakor példaként állította az önkormányzatok elé a Csongrád megyeit. Szinte minden tekintetben kiválónak minősítette a működésünket, ami azt jelenti: az állami pénzekkel szabályosan gazdálkodtunk. Ez nagyon fontos vélemény, hiszen ne felejtsük el, hányszor állított már ki negatív bizonyítványt ez a szervezet! Köszönet érte minden kollégánknak!


Nyugodtan kijelenthetem: a jövőt megalapozó, építő időszakot zárunk a ciklus végén. Energetikai beruházásaink, az egészség megőrzését, a sportolást támogató programjaink, illetve a hagyományokat újjáélesztő és teremtő rendezvényeink mind-mind egy gazdaságosabb, egészségesebb, a lelkeket erősítő és az összetartozás érzését elhozó holnap irányába mutattak. A korábbi kormányzati akarat elsorvasztotta a vidéket. A most következő négy évben mindez meg fog változni: az eddigi döntések azt igazolják: az ország jövője a mezőgazdaság felélesztésén, a megújuló energiák felhasználásán, az oktatás és az egészségügy újjáélesztésében rejlik.


Nem titok: szeretnénk folytatni a megkezdett munkát. Most már azzal a szellemiségű kormánnyal karöltve, amely ugyanezeket az értékeket tartja szem előtt. Önökkel együtt még többet, még jobban, mondhatjuk úgy is: magasabb fokozatba kapcsolva dolgozhatunk ez után, hogy szép, gazdag és élhető vidéke legyen Magyarországnak megyénk, Csongrád.

 

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu