Fejlődésre ítélve 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vas Megye

Fejlődésre ítélve 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Kiss Julianna dr.
jegyző
Répcelak

A Vas megye csücskében lévő kisvárosnak létfontosságú a gazdaság és a szolgáltatások fejlesztése, továbbá minden erőfeszítés, mely a lakosság megtartására, az életminőség javítására irányul.

 

Répcelak 2781 lakosú kisváros Vas megye északi csücskében, Szombathelytől 40, Csornától 38, Sárvártól 25 km-re. Megközelítése – a manapság rendkívüli tranzitforgalmáról elhíresült – 86-os közúton, és vasúton lehetséges. Körzetközponti jelentősége évtizedekre tekint vissza, mely iparának, így sajtgyártásának és Európa legjelentősebb széndioxid feldolgozó üzemének köszönhető. Városi rangot 2001. június 1-jén kapott.
Városunk vezetése előtt ma is prioritást élvez a gazdaság erősítése. Mind szélesebb alapot kíván biztosítani a vállalkozások letelepedéséhez, a település és a vonzáskörzet aktív korú lakossága számára további munkahelyek teremtéséhez. Ezt a célt szolgálja a 21 hektáros ipari park, melynek jelenleg is legnagyobb üzeme a Linde Gáz Magyarország Zrt. gyáregysége. A vállalkozások, gazdasági egységek meghonosításához, a gazdasági tevékenység ösztönzésére az önkormányzat munkahelyteremtő támogatást biztosít. A demográfiai mély hullám nálunk is érezteti hatását, a fiatalok lakáshoz jutásának segítése, az életkezdés támogatása ezért szintén kiemelt jelentőséggel bír. Lakásvásárláshoz és építéshez az önkormányzat évről-évre költségvetésében növekvő összegű keretet különít el. A gyermekek napközbeni ellátását segítő intézményeink, így a bölcsőde és óvoda a nők munkaerő-piaci esélyeinek javítását, a kisgyermekes családok munkavállalásának előmozdítást célozza.
Intézményhálózatunk a kistérség számos településének alapellátását biztosítja. Nyolc önkormányzat által létrehozott intézményfenntartó társulás működteti az óvodát, e ténynek köszönhetően az intézményben folyamatosan nő a gyermeklétszám. Az alapfokú művészetoktatást is nyújtó általános iskolát szintén nyolc önkormányzat intézményfenntartó társulása finanszírozza. A Művelődési Otthon és Könyvtár intézmény együttes alapfeladatai mellett felnőttoktatási, mozgókönyvtári feladatokat lát el, kezeli a helytörténeti gyűjteményt, részt vesz az e-Magyarország oktatási programjában. Az alapfokú egészségügyi ellátáson túl, szabadon vállalt feladatként Egészségházunk nőgyógyászati, fizikoterápiai, reumatológiai szakorvosi ellátást biztosít. Működik a településen mentőállomás és köztestületi tűzoltóság. Említést érdemel, hogy a város közművekkel teljesen lefedett. Teljes körű a villany, víz és csatornahálózat, vezetékes gáz 1986-tól kiépített a településen.
A képviselő-testület a jövőre vonatkozóan négy további fejlesztési irányt jelölt meg. Ennek érdekében pályázatot nyújtott be a NyDOP keretében kiírt közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra. Sikeres pályázat esetén az óvoda bővítésére kerül sor egy csoportszobával, továbbá felújítási munkálatok során megújul tetőszerkezete, burkolatai és udvara. Városunk határában folyik a Répce folyó, melyről a település a nevét kapta. A folyó mentén elterülő települések a felnövekvő generációkban tudatosítani kívánják a természet nyújtotta értékek megbecsülését, cél továbbá az egészséges életmódra nevelés és a turisztikai lehetőségek kiaknázása. E célok megvalósítására nyolc répceparti település összefogásával pályázatot nyújtottunk be a NyDOP keretében kiírt pályázati felhívásra. Kiemelt projektünk a városközpont kialakítása, rekonstrukciója, melyet kiegészíthet a település csapadék és belvíz elvezetésének korszerűsítése. E négy pályázat módot adhat a település arculatának javítására, az élhetőbb környezet kialakítására, a település szélesebb rétegei igényeinek kielégítésére, komfort érzésének fokozására.
Az önkormányzat sokrétű és szerteágazó feladatai, a városi közigazgatási munka nem kis elvárást támaszt a polgármesteri hivatal apparátusa elé.
A városi, körzetközponti szerepből ránk háruló feladatokon túl a közeli Csánig község tekintetében körjegyzői teendőket is ellátunk.
A hivatal struktúráját tekintve csoportokra tagozódik. A polgármesteri hivatal részét képezi az okmányiroda, építéshatóság és gyámhivatal, igazgatási, adó és pénzügyi, továbbá titkársági csoport. Az apparátus köztisztviselőinek összlétszáma 17 fő.
Munkatársaink feladatköre összetett, és évről-évre növekszik az elvégzendő munka mennyisége. Kihasználjuk a korszerű technika, az informatika nyújtotta lehetőségeket. Az elektronikus ügyiratkezelés megvalósítása érdekében már megtettük a kezdő lépéseket. 2007. év elejétől elektronikus iktatási programot használunk, belső hálózatunk lehetőséget teremt az adatcserére, az összehangolt munkavégzésre. A város honlapjának szolgáltatásait tovább kell bővítenünk, hogy megfeleljen az elektronikus ügyintézés elvárásainak.
A számítástechnika széles körű alkalmazásával, korszerű ügyintézéssel kívánunk szolgáltató közigazgatást megteremteni, megfelelni a fejlődés követelményének.
www.repcelak.hu

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu