Város – község együttműködése 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vas Megye

Város – község együttműködése 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Havasiné dr.Osvald Erika
jegyző
Rábapaty

Rábapaty település – melynek 17 éve a jegyzője vagyok – 5 km-re északra helyezkedik el a 84-es főközlekedési út mellett Sárvártól, Jákfa és Zsédeny települések szomszédságában. A település 1710 lakosú, a nagyokhoz kicsi, a kicsikhez viszonyítva nagy. Három község egyesítéséből (Alsópaty, Felsőpaty, Rábabogyoszló) keletkezett.

 


Az önkormányzati törvény által biztosított jogokkal élve, önálló hivatal működik, de az önálló hivatali lét nem jelent elszigetelődést a szomszédos településektől. Így a község több szálon kötődik nemcsak Sárvár városhoz, hanem a szomszéd településekhez is. A rendszerváltást követő legjelentősebb összefogás eredménye 1996. június 30-val Sárvárral, a szomszédos Jákfával és a környező Csénye településsel létrehozott Sárvár-Víz Kft. A négy önkormányzat a tulajdonában lévő működtető vagyonnal lépett a gazdasági társaságba, megállapodva abban, hogy a 4 településen egységes víz és szennyvíz díjat alkalmaznak. Az akkor megkötött megállapodás eredményességét bizonyítja, hogy 2008. január 1-vel a Sárvár-Víz Kft szolgáltatja Vas megyében többek között a legalacsonyabb áron az ivóvizet és a szennyvíz elvezetést. Ennek oka, hogy a díjak a ténylegesen felmerülő ráfordításokat, az ésszerű és takarékos működtetés költségeit tartalmazzák. Nem utolsó sorban azonban az, hogy a Kft-t létrehozó önkormányzatok közül egyik sem kínálta fel eladásra az 1996-ban Kft-be bevitt törzsbetétjét.
Sajátos együttműködése valósul meg településemnek a várossal az építési hatósági tevékenység területén. Sárvár város látja el az építési – használatbavételi engedélyezési ügyeket, és a telekalakításokat. A városnál foglalkoztatottak magasabb szakképzettsége feleslegessé teszi önkormányzatunknál e feladatra önálló szakember foglalkoztatását.
Jellemző településünkre, hogy a könyvtár nem önálló könyvtárként, hanem a sárvári Sylvester János Könyvtár ellátórendszeri feladatellátásán működik.  Ami annyit jelent, hogy önkormányzatunk átadott pénzeszközt biztosít a Sylvester János Könyvtárnak, amelyből a könyvtár nemcsak a sárvári könyvtárnak, hanem a rábapatyi könyvtárnak is ugyanolyan kedvezményekkel tud könyveket vásárolni. Ezeket a könyveket havonta szállítják el könyvtárunkba, így biztosítva a folyamatos frissítést. Önkormányzatunk is tagja a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásnak, amelyen keresztül könyvtárunk 2007. év végén jelentős fejlesztési támogatáshoz jutott a mozgókönyvtári támogatásból. A könyvtárban működő e-Magyarországpont számítógép állományát tudtuk ebből az összegből növelni. Rábapaty önkormányzata jó szomszédi kapcsolatokat alakított ki a közigazgatásával határos Jákfa és Zsédeny településekkel. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 33. §. lehetőségével élve 2007. július 31-vel intézményfenntartó társulást hoztak létre ezen települések önkormányzatai az általános iskolai oktatás és óvodai nevelési feladatok ellátására. A Rábapatyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézményben integrálódik az addig önállóan működő iskola, a helyi gyermekliget óvoda és a szomszédos település óvodája. Az intézményi társulás nélkül a feladatokat, a működtetést ma már önállóan nem célszerű megoldani, nem célszerű vállalni. Erre ösztönzi az önkormányzatokat a közoktatási törvény, a költségvetési törvény, hisz a társulási forma többletbevételhez juttatja a társulásban résztvevő önkormányzatokat.
A felsorolt példákon keresztül szerettem volna bemutatni, hogy község vezetői a polgármesterek, és a jegyzők milyen módon tudják megtalálni annak lehetőségét, hogy a közszolgáltatások, közoktatás terén a lakosság minél jobb ellátása érdekében, – a település szuverenitásának tiszteletben tartásával – együttműködjenek.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu