Felkészülés november elsejére 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Felkészülés november elsejére 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Dr. Radácsi Zsuzsanna osztályvezető2005. november 1-jén lép hatályba a közigazgatási eljárás általános szabályairól és a hatósági szolgáltatásokról szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), amely az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) helyébe lép. Talán nem túlzás azt állítani, hogy egy köztisztviselő életében ez legalább akkora jelentőségű esemény, mint az 1990-ben bekövetkezett önkormányzati reform vagy 1992-ben a köztisztviselői törvény hatályba lépése volt.


A közel 50 éven át alkalmazott Áe. utolsó átfogó módosítására 24 éve került sor. A november 1-jétől bekövetkező változások – köszönhetően a megváltozott életviszonyoknak és a közigazgatással szemben támasztott új igényeknek – talán még az 1981-es átfogó módosításnál is nagyobb horderejűek, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy nem egyszerűen módosították az Áe-t, hanem egy új törvényt alkottak helyette.
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője és dolgozói egyetértenek abban, hogy elsődleges fontossága van a hatósági munka jövőbeni fejlesztése, a valóban korszerű és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében annak, hogy a hatósági tevékenységgel foglalkozó köztisztviselők megfelelően felkészüljenek az új törvény alkalmazására. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a köztisztviselők továbbképzési rendszerén belül minél rövidebb idő alatt minél több köztisztviselő számára tegyük lehetővé a szervezett továbbképzésben való részvételt. A Ket. alkalmazására való felkészülés érdekében 3, különböző szintű és időtartamú továbbképzést szervezünk.
5 napos szakértői szintű képzés
A továbbképzés a Regionális Operatív Program (ROP) 3.1.1. keretén belül valósul meg a Magyar Közigazgatási Intézet által jóváhagyott központi program szerint. A képzés – amely az érintett célcsoport számára kötelező – a jegyzőket és az egyéb vezetőket érinti elsősorban, s mivel európai uniós támogatásból valósul meg, a résztvevők számára ingyenes. A program célja, hogy a résztvevők olyan átfogó ismeretekhez jussanak, amelyek birtokában segíthetik és irányíthatják az általuk képviselt hivatal többi munkatársának felkészülését.
Pest megyében 240 köztisztviselő – polgármesteri hivatalok és területi államigazgatási szervek dolgozói – képzésére nyílt lehetőség. Ezzel azonban a beérkezett igények közel harmadát tudjuk csak kielégíteni, ezért minden lehetséges módon törekszünk a képzési költségek csökkentésére, és az ebből adódó megtakarítások terhére további csoportok szervezésére. Végeredményben terveink szerint ebben a formában mintegy 540 köztisztviselő képzésére kerül sor, ami összesen 18 képzési csoportot és 90 továbbképzési napot jelent.
A 204 főn felüli plusz létszám képzéséhez szükséges költségeket részben azzal tudtuk megspórolni, hogy mellőztük a bentlakásos tanfolyamok szervezését, így megtakarítottuk a képzési normatívában szereplő szállásköltséget (8000 Ft/fő/éj). A spórolás másik módja, hogy ahol csak lehetett, egy-egy kistérségben vagy több kistérség összevonásával „kistérségi képzési központokat” alakítottunk ki, amivel – ahogy mondani szokás – két legyet ütöttünk egy csapásra: egyfelől az érintett polgármesteri hivatalok jóvoltából egy névleges összegen kívül nem kellett bérleti díjat fizetnünk a teremhasználatért, így a nem csekély normatíva (2000Ft/fő/nap) jelentős részét sikerült megtakarítanunk. Másfelől a képzésen résztvevőknek is sikerült kedvére tennünk, hiszen nem kellett naponta Budapestre utazniuk, és nem kellett megküzdeniük a parkolóhely keresésével, a metró-és útfelújításokból eredő forgalmi dugókkal. Összesen 7 kihelyezett csoportot szerveztünk, és valamennyi házigazda polgármesteri hivatal részéről a legteljesebb együttműködésben és támogatásban volt részünk. Köszönetül álljon itt a település és a jegyző neve: Vác- dr. Kovács Tibor; Cegléd-dr. Balogh Edit; Ráckeve-Stáhly István; Gödöllő-dr. Nánási Éva; Szentendre-dr. Molnár Ildikó, Érd-Újlakiné dr. Pék Éva.
Ket. 2 napos képzés
Szeptember-október hónapokban kerül sor a Ket. 2 napos képzésre, melynek keretében Pest megyében összesen 600 köztisztviselő képzésére nyílik lehetőség (beleértve a területi államigazgatási szervek dolgozóit is). A továbbképzés a hatósági ügyintézők és azon – hatósági területen dolgozó – vezetők részére szól, akik a Ket. 5 napos szakértői képzésben nem vettek részt. Ez a továbbképzés is az MKI központi programja alapján valósul meg, forrását a Belügyminisztérium biztosítja, így a részt vevők számára e program is ingyenes.
E képzésnél is spórolunk amennyire lehet azért, hogy a kapott keretszámon túl további képzésekre is legyen lehetőség. Folytatjuk a kihelyezett csoportok szervezését is, annál is inkább, mert az eddigiek mellett további „felajánlások” érkeztek a jegyzők részéről, így valószínű, hogy más hivatalokban is indítunk majd kihelyezett képzéseket.
Távoktatás
Végül lehetőség lesz az ismeretekhez távoktatásos formában, CD-n is hozzájutni, ennek pontos részleteiről azonban még nincs elég információnk. Azt azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni – s erre igyekszünk is felhívni a jegyzők figyelmét – hogy a központilag szervezett oktatási formák nem pótolhatják a „házilagos” szervezésben történő felkészülést illetve a köztisztviselők önképzését. Végeredményben ugyanis a hatósági területen dolgozó köztisztviselőknek legfeljebb úgy egynegyede részesülhet az idén központilag szervezett továbbképzésben, viszont a Ket-et november elsejétől a többieknek is alkalmazni kell. Ez pedig csak akkor teljesülhet, ha a törvény végrehajtására való felkészülést minden közigazgatási szerv kiemelt feladatának tekinti, és maga is tesz annak érdekében, hogy legalább a köztisztviselők ismereteiben ne legyenek hiányosságok. Hiszen úgyis elég sok minden hiányozni fog!

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu