Köztisztviselők képzése az elektronikus ügyintézés informatikai hátteréről 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Köztisztviselők képzése az elektronikus ügyintézés informatikai hátteréről 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Tóth Csaba főosztályvezetőAz elektronikus ügyintézés 2005. november 1-től — a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) életbe lépésével — a legmagasabb szintű jogi szabályozás révén kerül bevezetésre az államigazgatás fogalomrendszerébe.


A törvény külön fejezetet szentel e témakörnek, amelyben finoman szabályozva rakja le a jogi alapokat. Természetes és egyben elkerülhetetlen, hogy az e ügyintézés lehetőségét megteremtő technológia fogalomrendszere megjelenjen a Ket-ben és a vonatkozó végrehajtási rendeletekben is, mert a szabályozás gyakorlatba történő átültetésének alapvető feltétele a fogalmak megértése és az elektronikus közigazgatás valamennyi elemének legalább a kellő mértékig való helyes értelmezése.
A Regionális Operatív Program 3.1.1. komponensének részeként a „Közigazgatási eljárások” című képzési programban kiemelt jelentőséggel kerül oktatásra az új közigazgatási eljárási törvény X. fejezete, mely az elektronikus ügyintézés és a hatósági szolgáltatás törvényi szabályozásáról szól.
Az e-ügyintézés a közigazgatásban megjelenő olyan új lehetőség, amely a törvény hatálybalépésétől kezdve átszőheti a hatósági munka szinte teljes menetét. Ezért elengedhetetlen, hogy a köztisztviselői kar elméleti és gyakorlati téren egyaránt új ismeretekhez jusson, vagy a már meglévő ismereteit bővítse, pontosítsa. Tapasztalatunk szerint ugyanis jelen pillanatban igen nagy bizonytalanság mutatkozik az elektronikus közigazgatás témakörében, amely a vezetők esetében megnehezíti a bevezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalát is. Komoly gondot okoz a helyes célkitűzések meghatározása, illetve a piacon felkínált hardver és szoftver elemek közül a leginkább megfelelő kiválasztása.
Kulcsfontosságú a hatósági munkát végző köztisztviselők ilyen irányú képzése, még akkor is, ha nyilvánvalóan —az eddig elvégzett számos feladathoz hasonlóan— az elektronikus ügyintézés feladataira ezen a szakterületen velük együtt dolgozó informatikusok fognak megoldást nyújtani. Könnyen belátható viszont, hogy a közeljövőben munkája végzéséhez vagy döntései meghozatalához a köztisztviselőnek elengedhetetlenül szüksége lesz:
• Az alapvető fogalmak tisztázására (elektronikus aláírás fajtái és tulajdonságaik, időbélyegzés, hitelesítés-szolgáltató, hitelesség és biztonság, stb.);
• Az ügyfélkapu szerepének tisztázására és az elektronikus kapcsolattartás egyéb formáinak megismerésére (e-mail, internet, mobil, stb.);
• Az EU ajánlásban megfogalmazott 4 elektronikus szolgáltatási szint megismerésére;
• Az elektronikus aláírással támogatott elektronikus ügyintézés eddig megvalósult gyakorlati példáinak tanulmányozására (Kormányzati Portál szolgáltatásai, okmányirodai Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásai, APEH elektronikus adóbevallások, stb.);
• Az elektronikus ügyintézést részletező végrehajtási rendeletek követelményeinek szükség szerinti megismerésére.
A példaként kiragadott tárgyköröket természetesen számos témakörrel lehet még bővíteni akár már az alapozó képzés során.
Időszerű tehát a ROP keretén belül folyó Ket. képzési programot — technikai, informatikai és infrastrukturális kérdések és megoldások továbbgondolása érdekében — olyan képzési programokkal kiegészíteni, melyek segítségével a közszféra széles tábora megismerheti és elsajátíthatja a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudnivalókat.
Akkreditált program
Felismerve a téma aktualitását a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal részéről a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumnak benyújtásra került „Az elektronikus ügyintézés lehetőségei a közigazgatásban, különös tekintettel az elektronikus aláírás alkalmazhatóságára” című oktatási program, melynek tematikája fő elemeiben megegyezik a fentebbi felsorolással. Az akkreditált program előreláthatólag szeptembertől áll a szervezők rendelkezésre.
Mindenki előtt nyitva áll annak lehetősége, hogy további, egymást kiegészítő oktatási programokat készítsen és akkreditáltasson. Vélhetően nagy érdeklődésre számíthatnak az alábbi szakterületek is:
• Az elektronikus ügyintézéshez szükséges kommunikációs technikák gyakorlata (internet, e-mail, ügyfélkapu, portálok, hitelesség és biztonság, stb.);
• Az elektronikus ügyintézés alkalmazása a törvény és a végrehajtási rendeletek tükrében (megvalósult példák, lehetőségek, teljes körű megoldások, stb.).
Az így létrehozott köztisztviselői oktató programoknak meg kell találniuk a helyüket a jogi igazgatási és az ECDL programok nyújtotta lehetőségek mellett.
Európai Unióval közös közigazgatási tér
Eddig is jelen voltak, de ezt követően talán még fokozottabban törnek utat maguknak a legkülönbözőbb igazgatási feladatok támogatását célzó informatikai megoldások, amelyek alkalmazásához a hatósági munkát végző köztisztviselőnek merítenie kell az informatika tudományából. Nem kell megterveznie és elkészítenie az elektronikus ügyintézést megvalósító rendszert, de tudnia kell majd alkalmaznia azt és ez az egyén célzott oktatása és látókörének szélesítése nélkül nem valósulhat meg. Aki az Európai Unióval közös közigazgatási térben akar dolgozni, annak létkérdés a fejlődés és a tanulás. Szükség van a pénzügyi, technikai feltételek megteremtése mellett az emberi erőforrás művelésére és a tudásbázis növelésére az előttünk álló feladatok elvégzéséhez, amelynek nyomán az eddigi szép megoldások mellé újabbak születhetnek majd.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu