Grafológia és közigazgatás 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vas Megye

Grafológia és közigazgatás 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
NagygeresdBárkinek a megismerése több évet vehet igénybe, de a grafológiával rövid idő alatt biztos tudásra tehetünk szert a másik ember viselkedését, reagálását, gondolkodását, érzéseit, képességeit illetően.

 

Nincs két ember, akinek azonos a kézírása! A grafológiai vizsgálat során közel 200 írásjelenséget nézünk meg önmagában, majd ezeket kölcsönhatásaiban is egyeztetjük, vizsgáljuk. Például egy bezárt „o” betű még nem jelenti azt, hogy a vizsgált személy befelé forduló, zárkózott. Meg kell ezeket az állításaimat erősíteni egyéb írásjelek vizsgálatával. Pl. meg kell néznem, hogy az „n, m” betűit hogyan formálja.
A grafológiát a közigazgatásban is széles körben alkalmazhatjuk.
Vegyünk például egy jegyző választást, amely esetben a vizsgálandó jellemzők: jó kommunikációs készség, motiváló készség, pozitív gondolkodás, stb. Az a pályázó, akinek a kézírásában nagy kezdőbetűk, nagy szótávolságok, túl sok szögesen képzett betű van, s az aláírása jóval nagyobb, mint az írott szöveg betűi, nagy valószínűséggel autokrata, akinek az „o” és „a” betűinél méretingadozás van, vagy a kettőzött betűknél például „tt” a második „t” nagyobb, az egy ráhagyó típusú vezető. A demokrata stílusú vezetői jegyek például normál „o és a” betűk, a kettőzött betűk egyformák.
Fontos egy jól működő hivatali apparátus megléte is, ahol mindenki azt a feladatot látja el, amit képességei, személyisége enged. Hiába akarok például anyakönyvezetőt esketési feladatokkal megbízni, ha az illető gátlásos, feszélyezett. A gátlásos ember nagyon egymáshoz préseli a betűket, amelyek gyakran balra dőlnek, gyakori a betűk vonalaiban valamilyen törés, vagy remegés, az ovális betűket bezárja.
Azt, hogy ki tudjam választani az adott munkaterületre a legalkalmasabb személyt, ahhoz segítségül tudom hívni a nagy grafológus elődeink módszereit.
Grave francia tudós szerint a képességeket, adottságokat és a dolgozók motivációit kell vizsgálnom. A tudományos típusú ember jó analizáló és szintetizáló képességgel rendelkezik. Elméleti, tudományos feladatra alkalmas. Írása: egyszerűsített, kis méretű, egyenes sorvezetés, álló vagy dőlt írás jellemzi. Őrá bízhatom például a jogalkotást. A praktikus típusú személy intelligens, aktív. Írása: pontos, precíz kidolgozottság, kicsi vagy közepes. Őrá valamilyen szervezőmunkát kell bízni. A kreatív típusú embert fejlett intuíció, kreativitás jellemzi. Ő például pályázatírónak kiváló. Írása: eredeti vagy stilizált formájú álló betűk, változó betűméret. A közvetítő típusú ember jó alkalmazkodó- és kapcsolatteremtő, verbális intelligenciája fejlett. Ő jó például sajtószóvivőnek. Írása: szabálytalan, betűkombinációk. Az adminisztratív típusú ember jellemzője a norma-, értéktisztelet. Szereti az aprólékos, precíz munkát, számításokat. Rendezett, szabályos írásképe van. Ő a tipikus titkárnő, pénzügyes kolléga. A szociális típusú ember fő motivációja az emberi kapcsolatok kialakítása. Szociális területen alkalmazható az, akinek az írása ívelt, hajlékony, folyó mozgású, általában jobbra irányultság, szellős térelosztás jellemzi.
A jegyző munkájánál fontos, hogy a nem általa kiválasztott polgármesterrel és képviselőkkel hogyan tud együtt dolgozni. Ezt még nehezíti, hogy négyévente gyakoriak a személycserék. Az ő esetükben is teljes személyiségvizsgálatot csak akkor tudunk végezni, ha ebbe beleegyeznek, s írásmintát szolgáltatnak. Ha ez nem áll rendelkezésünkre, árulkodhat az aláírásuk a főbb személyiségjegyeikről.
Minden aláírás a külvilág felé mutatott arcunkat tárja fel, a megálmodott énideál jelenik meg. Kb. 20 féle személyiségvonás állapítható meg az aláírásból. Például a felfelé futó aláírás ambíciót, a lefelé futó levertséget, fáradtságot tükrözhet.
Grafológiai szakdolgozatomat négy önkormányzat elöljárói által szolgáltatott írások elemzésével írtam meg, s azt vizsgáltam, hogy a vezetői jegyek milyen mértékben vannak jelen a kézírásokban.
Igaz, hogy az önkormányzati választásokon induló jelölteknek nem kell kivétel nélkül született politikusnak lennie, de rendelkezniük kell(ene) mindazokkal a személyiségjegyekkel, tulajdonságokkal, képességekkel, amelyeket a központi jogszabályok, az etikai szabályzatok, a szokásjog megkövetel. A vezetésre érett embernek van önbizalma, jó az átlátó képessége. Határozott, ugyanakkor szociábilis, kitartó, következetes, megbízható, kommunikációs adottság, döntőképesség jellemzi. Grafológiai jegyek alapján ezeket a tulajdonságokat kerestem a kézírásokban, s kiemelten vizsgáltam a vezetői szerepre való alkalmasságot.
Mivel a grafológust köti a titoktartás, így csak az összegzésről számolnék be röviden.
A vizsgált elöljárók teljességgel nem rendelkeznek a vállalt tisztségükhöz szükséges személyiségjellemzőkkel, tulajdonságokkal, képességekkel. A szakdolgozatom rámutat arra, hogy a kis településeken nagyobb gondot, több időt kell fordítani az önkormányzati vezetők felkészítésére, ami talán oldaná a gátlásaikat, nyitottabbak lennének, s ezzel az önbizalmuk is növekedne, mernének átgondolt döntéseket hozni, s ezek következményeit viselni.
Mivel cikkem terjedelme korlátozott, így nem írhattam az ügyfelek által benyújtott kérelmek, a mentálhigiénés, grafopatológiás jegyek vizsgálatáról, és még sok minden másról.
Kérem, hogy e pár, fentebb leírt gondolat alapján ne kezdjék el azonnal vizsgálni maguk, kollegájuk, főnökük kézírását, mert – ahogy említettem, s ahogy a 3 éves tanulmányaim során is belém vésődött – „egy jel nem jel” azaz mindent összefüggésükben kell vizsgálnunk és látnunk.

Udvardy Zita 1977-ben népművelő – ének- zenetanári diplomát, 1993-ban Államigazgatási Főiskolai diplomát, 2006-ban grafológusi oklevelet vett át.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu