Jelölés Lechner Lajos Díjra

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

Jelölés Lechner Lajos Díjra


a 2008. évi Lechner Lajos Díj adományozásáról


A miniszteri rendelettel szabályozott Lechner Lajos
Díj az építésügyi igazgatásban – ideértve a településrendezést is – legalább
tíz éve dolgozó köztisztviselő részére kimagasló szakmai tevékenységének
elismeréséül adható miniszteri kitüntetés. A díjat évente 6 személy kaphatja.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló
oklevél és pénzjutalom jár. A díjat ugyanaz a személy 5 éven belül csak egyszer
kaphatja meg.


A díj 2007. július 1-jén, Köztisztviselők Napja
alkalmából kerül átadásra.


A díjat a Lechner Lajos Díj Bizottság
előterjesztése alapján Bajnai Gordon miniszter úr adományozza.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

– javaslattevő nevét, postai és elektronikus címét,
telefon számát
– jelölt személy nevét, postai, ha létezik
elektronikus címét, telefonszámát, valamint azokat az eredményeket, amelyek
megalapozzák a díj odaítélését, (építésügyi igazgatásban eltöltött idő,
munkahely, stb.) valamint személyi adatait, jelenlegi munkahelyét, annak címét,
beosztását, tudományos fokozatát, korábban kapott kitüntetéseit, továbbá a
javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentumot, adatot vagy mértékadónak
tekinthető véleményt, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő
– az előzőeken túl – lényegesnek tart.

Kérem, hogy a díjra javasoltak méltatását a
kísérőlevéltől elkülönítve külön-külön oldalra szíveskedjék szerkeszteni.

A díj adományozására bárki tehet javaslatot.

Javaslatok benyújtásának, illetve postára adásának
határideje

2008. május 13. (kedd), 16.00 óra


A javaslatok postán küldhetők be az Építészeti
és Építésügyi Díjak Bizottságához
az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya címére (1903 Budapest, Pf.
314.), vagy leadható személyesen ugyanezen főosztály titkárságán (1077
Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet 48. szoba)

A bizottság titkára Halász Lajos (tel: 441-7797,
e-mail cím: halasz.lajos@meh.hu),

Budapest, 2008. április 10.

forrás: www.otm.gov.hu

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu