Jó munkához mennyi idő kell? 2006/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Területfejlesztés

Jó munkához mennyi idő kell? 2006/4

VIII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Dr. Váliné Antal Mária jegyző PolgárEurópában, így Magyarországon is rohamléptékkel épül a tudásalapú társadalom. Éppen ezért minden eddiginél fontosabbá válik, hogy mindenki naprakész információhoz és korszerű tudáshoz jusson.

 


E céltól vezérelve Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. év októberében döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon Móricz utcai általános iskolai intézményegységének bővítésére, informatikai fejlesztésére. A célt az intézmény bővítése mellett az informatikai eszközállomány fejlesztése jelentette. A projekt eredményesen segítette elsősorban az iskolai felszerelések, szolgáltatások színvonalának emelését, az integrációs és a képesség kibontakoztató oktatás feltételeinek további bővítését, illetve az iskolaépület bővítését multifunkcionális épületrészek kialakításával az akadálymentesítés megteremtésével párhuzamosan.
A projekt megvalósítására az Európai Szociális Alap „Információs technológia az általános iskolában” elnevezésű pályázata bizonyult a legalkalmasabbnak, mert kevés önerő mellett magas támogatást lehetett elnyerni.
A kiviteli tervvel ellátott pályázatot rövid időn belül elkészítettük és benyújtottuk. A pályázat elbírálása azonban elhúzódott, így csak 1 év késéssel, 2004 szeptemberében került sor a támogatási szerződés megkötésére. A pályázatot az Európai Unió a Phare Előcsatlakozási Alapjából 60 672 000 forint összeggel támogatta, melyhez az önkormányzatnak akkor mindössze 6 millió forint saját erőt kellett vállalnia. A projekt megvalósítására külön team alakult, amelyben oktatási, pénzügyi, műszaki, informatikai szakemberek vettek részt. A csapatmunka eredménye a beruházás végén meghozta eredményét, a munka során szerzett tapasztalatok felhasználása más projektek területén is kamatoztatható.
A közbeszerzési eljárás bonyolítására külső céget bízott meg a Képviselő-testület. Ezt követően a közbeszerzési törvény előírásai alapján elkezdődött a közbeszerzési eljárás. Ekkor még nem sejtettük, hogy a projekt lezárásáig még milyen göröngyös utat kell végigjárni.
Az első forduló során beérkezett ajánlatok összege a tervezett kivitelezési költség két-háromszorosa volt. A legalacsonyabb ajánlat is meghaladta a 80 millió forintos vállalási árat.
Az önkormányzat erre nem volt felkészülve, hiszen a magas költségvetési hiány mellett a működési költségek biztosítása jelentette a legnagyobb terhet. Beruházási tartalékokkal nem rendelkezvén a hitelnövelés jelentette volna a megoldást a pályázat megvalósításához.
Az önkormányzat azonban nem ezt az utat választotta, mert a hitelfelvétel hosszú évekig csak tovább nehezítette volna a város költségvetését. A épviselő-testület tagjaiban megfogalmazódott az a kérdés is, hogy érdemes-e tovább menni, lehet-e még megoldást találni. Az utolsó mentsvár a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács Területi Kiegyenlítést szolgáló pályázatának év végi utolsó fordulója volt, amely során a többszöri közbenjárás, egyeztetés és kapcsolatrendszer kialakítása után sikerült további 32 000 000 Ft összeghez jutni. Az így már rendelkezésre álló forrást a Polgári Kistérségi Többcélú Társulása 8 500 000 Ft összegű hozzájárulással, Polgár Város Önkormányzata 10 571 000 Ft támogatással egészítette ki.
Ezt követően, – immár kicsit felocsúdva, hogy az anyagi eszközök rendelkezésre állnak – újabb közbeszerzési eljárások következtek, három forduló az építési tevékenységben, egy pedig az IKT eszközök beszerzésében. 2005 őszén sikerült kiválasztani azt a kivitelezőt, a Ber és Gar Kft-t, aki a téli hónapok ellenére is vállalta a munkálatokat, miközben a tanítás zavartalanságát is biztosítani kellett.
A pályázat megvalósítása során folyamatos monitoring vizsgálatok történtek, a projekt minden apró lépését ellenőrizte az ESZA Kht, mint végrehajtó szervezet. A hazai pályázatoktól még idegen, többszörösen kontrollált, minden lépést jóváhagyáshoz kötő projekt, még nekem jegyzőnek is túl bürokratikusnak tűnt. Azonban úgy gondolom, hogy egy pályázat a XXI. században nem nélkülözheti a fenti eljárásrendet, mert a nagyobb és több területen történő kontroll mellett kevesebb a hibalehetőség, és évek múlva is áttekinthető és ellenőrizhető a megvalósítás törvényessége.
A projekt részeként az 1-4 osztályos tanulók oktatására szolgáló, 1950-ben épült épület tetőtér-beépítéses épületszárnnyal, illetve 2 informatikai teremmel, szertárakkal, zsibongóval, könyvtárral és olvasóteremmel bővült. Az informatikai fejlesztést a 18 db számítógéppel felszerelt tanulói pad, valamint lézernyomtatók, scanner, videókamera, digitális fényképezőgép, és különböző szoftverek jelentették.
Az épületbővítés ünnepélyes átadására 2006. június 23-án került sor. A projekt megvalósításával megteremtődött a lehetősége a tudásalapú társadalom alapjainak megépítésére egy többszörösen hátrányos helyzetű hajdú-bihari kisvárosban, Polgáron.
A beruházás legnagyobb tanulsága mindannyiunk számára az volt, hogy hogyan tudtunk egy 9 hónap alatt megvalósuló beruházást 23 hónapig előkészíteni a szabályok betartása mellett.
Tapasztalatainkat szívesen megosztjuk a hasonló gondokkal küszködő kollegákkal.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu