JOSZ tevékenysége 1994-2009 2009/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Hírek / Hírek, információk

JOSZ tevékenysége 1994-2009 2009/6


15 év telt el azóta, hogy jegyzőkollégáink aktív közreműködése és lelkiismeretes szervező előkészítő munkájának eredményeként ismét folytatódhatott egy folyamat, mely csaknem fél évszázada megszakadt.

 


Érden – a Polgárok házában – a Jegyzők Országos Szövetsége 1994. november 3.-án tartotta alakuló közgyűlését, melyen a jegyzőkönyv tanúsága szerint:
„A megjelentek kifejezték azon igényüket, szándékukat, miszerint szükséges olyan egységes szervezet kialakítása, amely képes a jegyzők speciális helyzetének és szerepének figyelembevételével szakmai, erkölcsi és anyagi érdekeinek megfelelő képviselete, munkájuk szakmai színvonalának növelésére. Ennek érdekében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján társadalmi szervezet létrehozását tartják kívánatosnak és szükségesnek.”
Jogilag új szervezet alakult, de ezzel egyidejűleg folytatódott egy folyamat, mert alapítóink azt is kimondták, hogy:
„Szövetségünk elődjének tekinti az 1877. szeptember 2-án megalakult és 1948-ban megszűnt Községi Jegyzők Országos Egyesületét, amelynek történetéből megállapítható, hogy Bihar, Heves, Torontál, Bácsbodrog megyék után Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is létrejöttek szervezetei.”
A Jegyzők Országos Szövetségének első elnöke:
Dr. Szikora Zsolt, Érd város jegyzője 1994. november 3. – 2000. november 29. között
őt az alábbi elnökök követték:
Dr. Forgács István, Jászberény város jegyzője 2000. november 29. – 2005. szeptember 14.
Dr. Mészáros Miklós, Miskolc megyei jogú város jegyzője 2005. szeptember 14. – 2008. június 30.
Dr. Bálint József, Kalocsa város jegyzője 2008. június 30-tól –
A szervezet jegyzőkönyveiből megállapítható, hogy a megalakulástól napjainkig alapszabály szerint működik és minden évben megtartotta köz- és küldöttgyűléseit.
A széleskörű társadalmi alapokra helyezett szövetségi politika jegyében a Jegyzők Országos Szövetsége fontosnak tartotta és tartja más szervezetekkel való együttműködését és ennek érdekében az alábbi együttműködési megállapodásokat írta alá:
­ 1998. februárban a Településszolgálati Egyesülettel;
­ 1999. június 16-án a Települési Önkormányzatok Szövetségével;
­ 2000. március 22-én az Országos Bűnmegelőzési Tanáccsal és az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvánnyal;
­ 2000. július 28-án az Első Magyar Technopolis Kht.-val (okmányirodák segítése érdekében);
­ 2000. szeptember 11-én a Központi Statisztikai Hivatallal;
­ 2000. október 12-én a Megyei Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumával;
­ 2001. április 19-én a Magyar Mediprint Szakkiadó Kft.-vel;
­ 2001. április 9-én a Magyar Önkormányzati Szövetségek Társulásával;
­ 2002. szeptember 13-án a Magyar Közigazgatási Karral és a Városi Jegyzők Egyesületével közösen új társadalmi szervezetet hoztunk létre Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) néven;
­ 2003. májusban Megfigyelő státuszú tagsági szerződést az UDITE-val (az Európai Unió hasonló szervezete);
­ 2004. június 15-én a lett Helyi és Regionális Önkormányzatok Közigazgatási Vezetőinek Szövetségével;
­ 2006. Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás (modellkísérlet);
­ 2007. május 5. Városi Jegyzők Nemzeti Intézete (I.I.M.C.) USA;
­ 2008. június 27. INFO-DATAX Kft. (adatgyűjtés);
­ 2008. június 30. Országos Rendőrfőkapitányság Budapest.
Az együttműködések eredményesek voltak és növelték a JOSZ elfogadottságát és elismertségét.
A kollektív szakmai érdekképviseleti tevékenység részeként szövetségünk 1998 óta rendszeresen és aktívan részt vesz a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum illetve az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács ülésein.
A szövetség vezetése az összehangolt hazai együttműködések mellett mindig kiemelt figyelmet fordított a JOSZ nemzetközi kapcsolatainak kialakítására és ápolására is. Már a megalakulást követő évben lehetőség nyílt a francia-magyar jegyzői kapcsolatok kiépítésére. Ennek első lépéseként 1995. október 16-22. között 10 francia jegyző látogatott el hazánkba. Részletes tájékoztatást kaphattunk a Francia Jegyzők Országos Szövetsége működéséről. 1996. június 8-23. között a Francia-Magyar Kezdeményezések Egyesülete és a Belügyminisztérium szervezésében először került sor a magyar jegyzők franciaországi tanulmányútjára. A rendezvény – célja, a francia közigazgatási rendszer megismerése mellett – lehetőséget teremtett közvetlen nemzetközi konzultációra és tapasztalatcserére települési- közigazgatási tisztségviselők között.
A nemzetközi kapcsolataink továbblépéseként:
• 2001. április 9-én deklaráció készült a Cseh Köztársaságban Podebrady városban megrendezett, a Jegyzők Szövetsége és a Polgármesteri Hivatalok Nemzetközi konferenciáján. Mint a különböző országok szövetségeinek képviselői, egyetértésünket fejeztük ki, hogy csatlakozunk az UDITE (Európai Vezető Köztisztviselők Szövetsége) munkájához, mint megfigyelő tagok.
• 2002-ben az olaszországi Siennában országos szintű közigazgatási szakmai szervezetek világtalálkozóján képviseltette magát a JOSZ. Itt egy 10 perces előadásra is lehetőséget kaptunk.
• 2002. március 5. és 9. között a Lettországi Jegyzőszövegség vendégei voltunk.
• 2003-tól napjainkig minden évben részt vettünk a Csehországi illetve Szlovák jegyzők egyesületeinek országos konferenciáin. Természetesen a viszonosság alapján ők is részt vettek a mi konferenciáinkon.
• 2004 márciusában a JOSZ több tagja részt vett egy máltai szakmai úttal egybekötött üdülésen.
• Szeptember 23-25. között az elnökség részt vett az UDITE VII. kongresszusán Brüsszelben.
• Évek óta lehetőséget kaptunk a Belügyminisztérium és a Német Szövetségi Köztársaság Szászországi Tartományi Belügyminisztériuma és a Bajor Tartományi Belügyminisztériuma közötti együttműködés alapján, szakmai tanulmányúton való részvételre. A német fél által igényesen összeállított program keretében előadásokon megismerhettük a német önkormányzati rendszert, önkormányzati törvényt illetve tapasztalatokat gyűjtöttünk a gyakorlati munkáról is.
• 2005-ben részt vettünk San Paul (Minessota Állam USA) városban tartott I.I.M.C. kongresszuson.
• 2006-ban két küldöttel képviseltettük magunkat a Los Angelesben tartott I.I.M.C. kongresszuson.
• 2008-ban – már korábbi, 2005-ös kapcsolatfelvétel révén – az Izraeli Jegyzők Szervezetének meghívására két fő (Dr. Forgács István és Dr. Bíró László elnökségi tagok) Izraelbe látogattak.
• 2009-es évben az elnökség tanulmányozta július 20-27-ig a Montenegrói közigazgatási rendszert.
• Az elnökség 4 tagja részt vett az ACEEEO XVII. kongresszusán Jerevánban.
A fentiekből megállapítható, hogy a JOSZ tagjai a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés révén fejleszthették tudásukat a modern közigazgatás magyarországi kialakításában.
A szakmai érdekképviseleti munka ugyancsak jelentős állomása, hogy a Jegyzők Országos Szövetsége a Köztisztviselői Törvény 2001-es módosítása során fontos véleményezési jogkört kapott a 30/B. § (4) bekezdésében.
A kormányfő a szaktárca javaslatára a kiemelkedően jól dolgozó jegyzők körében „Címzetes főjegyzői” címet adományozhat minden évben a köztisztviselők napja alkalmából. A Jegyzők Országos Szövetségének, mint szakmai érdekképviseleti szervnek véleményezési jogköre van a címzetes főjegyzői címmel kapcsolatosan, amellyel éltünk is.
Szervezetünk életében nagy jelentőségű lépés volt, amikor a 1999. december 3-án a Városi Jegyzők Egyesületével és a Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. részvételével létrehoztuk A Jegyző című szaklapot, amely 1999. decembertől rendszeresen megjelenik. A lap fő feladata, hogy tájékoztassa a jegyzőket az alapvető szakmai eseményekről, kérdésekről, a szakmai és technikai újdonságokról, a feladatuk gyakorlásával kapcsolatos jogi és közigazgatási kérdésekről.
2001. április 2-től az interneten is megjelenik lap és ezzel is segíteni, támogatni szeretnénk a jegyzők munkáját és így tesszük lehetővé, hogy a világ bármely részén, bármikor naprakész információk álljanak a rendelkezésükre.
A honlap neve, címe: www.jegyzo.hu
Elektronikus úton is érintkezni lehet az e-onk@jegyzo.hu levelező programban.
2003. január 1-től Jegyző és Közigazgatás (Igazgatásszervezési és Informatikai Szaklap) lett az újság hivatalos neve.
A szerkesztőbizottságba a JOSZ változatlan összetételben képviselteti magát. A szerkesztőbizottság elnöke továbbra is a JOSZ elnöke.
A lap most ünnepli 10. születésnapját, ezúton is gratulálunk a Jegyző és Közigazgatás munkatársainak és szervezőinek.
A Jegyzők Országos Szövetsége 2008-tól külön honlappal is rendelkezik, amely elérhető a www.jogsz.eu domain néven.
Az eredmények eléréséhez stabil gazdasági hátteret teremtettek, a megkötött együttműködési megállapodások, kialakított rendezvénystruktúrák és jegyzőkollégáink által a szakmai kollégiumok keretében végzett szakértői tevékenységek, melynek vállalásáért és végzéséért ezúton is köszönetet mondunk.
A jövő fontos kihívása, hogy mennyire vagyunk képesek megújulva haladni az elődeink által kijelölt és eddig követett úton. Ennek egyik alapkérdése, hogy képesek vagyunk e szervezeti stabilitásunkat, demokratikus működési gyakorlatunkat megőrizi, megerősíteni. Ennek egyik iránya lehetne, hogy – a jelenlegi megyei szerveződés (intézőbizottsági működés) helyett, vagy a mellett jobban támaszkodjunk a jegyzői klubokra, mint alapszervezetekre és az Országos Szövetség szervezete ezekre alapozott un. demokratikus képviseleti felmenő rendszerben épüljön ki.
Az irány helyes tűnhet, jobban felkarolhatja az alulról jövő kezdeményezéseket, de problémaként kell számolni azzal, hogy az országos lefedettségben „fehér foltok” keletkezhetnek, ugyanis a jegyzőklubok területi megoszlása nagyon egyeletlen, létrejöttükben sok a spontán, formális, nem ritkán szubjektív elem.
Az ezzel kapcsolatos vitát is folytassuk szaklapunk a Jegyző és Közigazgatás hasábjain.
Az elnökség nevében köszönetet mondunk minden jegyző kollégának és szervezeti működésünket segítőnek a másfél évtizedben végzett munkájáért.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu