Könyvtári helyzetkép Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2011/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Könyvtári helyzetkép Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2011/1

XIII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Nagy László könyvtárigazgató
A könyvtáros szakma és intézményrendszer kiemelt feladatának tekinti az információs társadalom fejlődésének elősegítését és az állampolgárok információhoz való hozzáférésének korlátlan biztosítását. A települési könyvtárak előtt áll az a lehetőség, hogy információs központtá válhassanak, ahol az állampolgárok nem csupán a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat vehetik igénybe, hanem mindazokat a korszerű telematikai eszközöket is, amelyek a munkavégzéshez, tanuláshoz, informálódáshoz szükségesek lehetnek.

 


Az ország keleti régiójában, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnak az információs írástudás széles rétegek számára történő terjesztésében, a könyvtárak információközvetítő szerepének erősítése érdekében jelentős feladatokat kell felvállalnia. A könyvtári ellátást és annak jellegét, színvonalát nagymértékben meghatározza a megye települési szerkezete. Szabolcs–Szatmár-Bereg megye az ország egyik leghátrányosabb megyéje, magas a munkanélküliek, s alacsony a munkaképes korú foglalkoztatottak száma. A lakosság képzettségi színvonala, szakmaprofilja nem igazán piacképes, így nehéz a jelenlegi helyzet kezelése. A megye 229 településén 27 városban és 111 községben működik önkormányzati finanszírozásból könyvtár, ám sajnos 29 településen nem biztosított a lakosság könyvtári ellátása. A kistérségek mozgókönyvtári feladatvállalásával javult a megye könyvtári ellátottsága. A kistérségi normatív támogatás e célra történő lehívásával 63 településen működik könyvtári szolgáltatóhely. A szolgáltató városi könyvtárak (Mátészalka, Kisvárda, Csenger, Vásárosnamény és Nyíregyháza) a többcélú kistérségi társulásokkal való megállapodás alapján a normatív támogatásból biztosítanak szolgáltatásokat a településeken: dokumentumszolgáltatást, beszerzést, feldolgozást, könyvtárközi kölcsönzést, közhasznú információszolgáltatást, könyvtárosok továbbképzését, lakossági internet oktatást, irodalmi rendezvények szervezését, szakmai kiadványok megjelentetését, statisztikai adatszolgáltatást, stb.
A lakosság felzárkóztatásához az oktatás, a képzés fejlesztése nyújthat megfelelő alapot, a több éve munkanélküli segélyen lévők, szakképzettség hiányában elhelyezkedni nem tudók munkába állására. Ezért megyénkben a könyvtárak részéről is kiemelt szerepet kap az oktatásnak, a képzésnek, az élethosszig tartó tanulásnak a támogatása. Az életmódváltáshoz, a hátrányok leküzdéséhez szükséges a nem formális képzés olyan lehetőségeinek megteremtése, amely a lakóhelyhez közel, akár a nap 24 órájában is elérhető, erre kiváló helyszínként szolgál a könyvtár. A fiatalabb generáció etnikai összetétele, oktatásban való részvétele, a földrajzilag hátrányos helyzetben lévő lakosságarány magas száma is indokolja, hogy a Móricz Zsigmond Könyvtár ne csak Nyíregyháza megyei jogú város, megyeközpont fejlesztésében gondolkodjon, hanem informatikai és szolgáltatás-fejlesztésekkel segítse az egész megye lakosságát. Ennek érdekében a megyei könyvtár a városi könyvtárakkal együtt pályázott és a TIOP és TÁMOP pályázatokon nyert EU-s forrásokból összehangoltan valósítja meg a megyében működő könyvtárak szolgáltatásfejlesztését.
A TIOP pályázat keretében 7 városi könyvtárban több mint 94 millió Ft értékben történt informatikai infrastruktúrafejlesztés. A projektben résztvevő valamennyi könyvtár egységes könyvtár-informatikai szoftver beszerzésével valósította meg a projektcélt: a könyvtárak egyszerűen tudjanak kapcsolódni a nagy országos közös katalógusokhoz, a nagy tárkapacitású szerveren saját adatbázist és olvasói nyilvántartást építhetnek, a beszerzett számítógépekkel, kiegészítő hardver-eszközökkel a könyvtárak szolgáltatásai korszerűsödhetnek. A könyvtárhasználók akár otthonról egységes web-es felületen kereshetik majd a megye könyvtárainak teljes állományát, interaktív felületen keresztül kérhetik egyes kötetetek előjegyzését, ill. a kölcsönzött dokumentumok határidejének meghosszabbítását.
A folyamatban lévő TÁMOP pályázat keretében – ez 84 millió Ft összegű támogatást jelent – a tartalomszolgáltatás bővítésére helyeztük a hangsúlyt. Ezzel a projekttel hosszú távú szolgáltatásfejlesztést indítunk el, melynek projektszintű zárása 2012-ben történik, de a projektelemek beépülnek a könyvtári munkakörökbe, (és) ami évtizedekig folyamatos feladatot ad a könyvtáraknak. A Terveink megvalósításában a megye 8 városának 23 intézménye – közöttük neves iskolai könyvtárak – vesz részt. Kiemelt célunk olyan egységes helytörténeti archívum létrehozása, amely a nyomtatott, auditív- és video tartalmak egy felületen történő elérését teszi lehetővé. A Móricz Zsigmond Könyvtárnak országosan egyedülállóan sikerült megvalósítani, hogy a könyvtárunkban nyert elhelyezést a több mint 55 éves Nyíregyházi Rádió, valamint a több mint 25 éves Nyíregyházi Televízió archívuma, ezért lehetőségünk van az eddigi nyomtatott dokumentumokból felépülő helytörténeti archívum kibővítésére. Munkánk célja egy olyan megyei elektronikus katalógus és helyismereti adatbázis kialakítása, amely igazodik az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez.
Meglévő szolgáltatásaink fenntartása és minőségi fejlesztése mellett hosszú távú terveink másik fontos része a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok információs esélyegyenlőségének növelése ahhoz, hogy a hagyományos és az on-line könyvtári szolgáltatásokat igénybe vehessék. Kiemelt célunk az olvasáskultúra fejlesztése és a szépirodalmi ismeretek bővítési lehetőségeinek feltérképezése a megye cigány lakosságának, valamint a hátrányos élethelyzetű vakok- és gyengén látók körében.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu