Közoktatási intézmények átszervezése 2011/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Költségvetés

Közoktatási intézmények átszervezése 2011/1

XIII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Lorántné Hudák Katalin vezető-főtanácsos - NyírbátorNyírbátorban az önkormányzat és a nevelési-oktatási intézmények 2006-ban szembesültek a finanszírozási lehetőségek apadásával, a folyamatosan csökkenő gyermeklétszámmal. Nehéz feladat következett: az eredmények, értékek megtartásával racionálisabban működtethető közoktatási rendszer kidolgozása.

 


Nyírbátor folyamatosan fejlődő, gazdag történelmi múlttal, középkori épített örökséggel rendelkező kisváros. Büszke hagyományaira, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a jövő nemzedék nevelésére–oktatására. A városvezetés a 2007. évi költségvetési koncepció előkészítésénél szembesült a finanszírozási nehézségekkel és a közoktatási intézmények összevonásával egy többcélú, közös igazgatású intézmény létrehozására tett javaslatot.
A képviselő-testület a 2/2007. (II. 08.) sz. határozatával elfogadta a közoktatási feladatok ellátására, az intézmények működésére vonatkozó intézkedési tervét, amelyben döntött az új struktúra kialakításáról. Ez jól működő, egyéni arculattal, szakmai sikerekkel rendelkező három általános iskola, egyesített óvodák, alapfokú művészeti iskola, bölcsőde integrálását jelentette egy igazgató irányításával közös nevelőtestület létrehozásával. A döntés meghozatalára az 1993. évi LXXIX. tv. (Kt.) 33. § és 121. § jogszabályi lehetőséget biztosított.
Szakmai előkészítés
Az önkormányzat szakmai előkészítő csoportja gazdaságosabban működő közoktatási rendszer kidolgozására törekedett figyelemmel a Kt. 88. §-ára, mely szerint az átszervezés nem jelenthet aránytalan terhet gyermeknek, szülőnek. Fontos volt a pedagógus álláshelyek megtartása, azok biztonságának megerősítése is.
Hosszú egyeztetések kezdődtek a nevelőtestületekkel, szülői és szakmai közösségekkel, tanulói szervezetekkel. Sehol sem örültek az összevonásnak, de a tényszerű tájékoztatást, az őszinte válaszokat elfogadták, a többség belátta a változtatás szükségességét. A döntéshez átvettük a pedagógusok bölcsességét, a vezetők szakmai tapasztalatát.
Döntéshozatal
A döntéshozatali eljárásban magasabb vezetői pályázatot bonyolítottunk le, személyügyi kérdéseket rendeztünk, meghatároztuk az új intézmény paramétereit. Átdolgoztuk a dokumentumokat, a Pedagógiai Programot, a Minőségirányítási Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a házirendet és a belső szabályzatokat.
A Képviselő-testület döntése értelmében 2007. július 1-i hatállyal megalakult a közös igazgatású közoktatási intézmény, Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven. Az egyesített intézményben óvodai, általános iskolai, művészeti és bölcsődei tagintézmény jött létre, élén a tagintézmény vezetővel, szakmailag és szervezetileg önálló egységet alkotva, megtartva pedagógiai sajátosságaikat, hagyományaikat.  A bölcsőde beintegrálását az épületbeli elhelyezkedés indokolta, melyre az ágazati törvényi szabályozás lehetőséget adott.
A pedagógiai integrációval egyidejűleg egységes gazdasági szervezetet hoztunk létre a 217/1998. (XII. 28.) sz. Korm. r. alapján, élén az igazgató által kinevezett gazdasági vezetővel. Az integrált intézményben a több, mint két és félezer gyermek, tanuló nevelését, oktatását a 200 főt meghaladó pedagógus, ill. gondozó létszám végzi, 1,2 milliárd forint összegű költségvetés biztosításával.
A Kt. 88. § (6) bek. alapján szakvéleményt kértünk az OKÉV Regionális Igazgatósága szakértőjétől és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól. A kiadott szakvélemény szerint az átszervezésnek jogszabályi akadálya nem volt, az intézményi racionálást preferálva az előkészítő munkát példaértékűnek nevezték más intézményfenntartó számára is.
Tapasztalatok
A sok nehézség mellett a három év tapasztalata bebizonyította, hogy az intézmény hatékonyabban működik, a személyi- tárgyi feltételeket költségtakarékosabban biztosítja az önkormányzat, pályázat útján korszerű lehetőséget teremtettünk a nevelő-oktatómunka minőségi, tartalmi javítására, a szakmai együttműködés egyre zavartalanabb lett. Az óvodai, iskolai épületek felújítása, korszerűsítése méltó, XXI. századi körülményeket biztosítanak az intézményhasználók érdekeinek jobb érvényesítésére.
Érdemes Nyírbátorba látogatni, végigsétálni és megismerni a múltat, a művészeti értéket megőrző hagyományokat, megtekinteni a Múzeumot, a Báthori Várkastélyt, a műemlék templomainkat. Jó szívvel invitáljuk vendégeinket a nevelési-oktatási intézmény-egységekbe, ahol megismerhetik a város jelenét és jövőjét.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu